Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:Στη σωστή κατεύθυνση κινείται το σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης


Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και τη ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε:Το κεφάλαιο του σ/ν που αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων έχει θετικά στοιχεία, καθώς κινείται στη διαδικασία απλοποίησης της σχετικής διαδικασίας. Υπάρχουν βέβαια θέματα για τα οποία διατηρώ επιφυλάξεις και χρειάζονται διευκρίνηση. Ενδεικτικά:
-Προτείνεται, στο σ/ν, η υποχρέωση έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενός έργου, ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Μα αυτό ισχύει και σήμερα, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές οι Υπηρεσίες δεν το εφαρμόζουν.
-Εκφράζω τις επιφυλάξεις μου για την κατάργηση της προκαταρκτικής μελέτης περιβαλλοντικής εκτίμησης που προτείνει το σ/ν, καθώς στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις για ένα έργο και οι επιπτώσεις του σε πρώτο στάδιο.
-Εκφράζω επίσης τις σοβαρές μου επιφυλάξεις για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που προβλέπεται στο σ/ν, ως ένα γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, για έργα που αδειοδοτούνται από το Υπουργείο. Το Συμβούλιο θα προσθέσει απλώς νέα γραφειοκρατία καθώς θα επαναλαμβάνονται οι απόψεις των ίδιων Υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση η άποψή του θα είναι καθαρά γνωμοδοτική.
Σε ό,τι αφορά τα αυθαίρετα:Οι διατάξεις του σ/ν ακολουθούν τη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους χώρους, την οποία είχε πολεμήσει απίστευτα το ΠΑΣΟΚ όταν την εισηγήθηκε το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια βέβαια όχι μόνον την εφάρμοσε αλλά τις κατέστησε πιο επιβαρυντικές ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το ίδιο κάνει τώρα συνολικά για τις αυθαίρετες κατασκευές. Για να είναι όμως αποτελεσματική η ρύθμιση θα έπρεπε να συνοδεύεται και από ρύθμιση για την αποτροπή του ίδιου φαινομένου στο μέλλον. Αυτό είχαμε κάνει εμείς για τους ημιυπαίθριους ενώ το ΥΠΕΚΑ το παραλείπει. Όμως, με τον τρόπο αυτό, δεν πρόκειται να σταματήσουν να κτίζονται αυθαίρετα ανά την επικράτεια.Προτείνω να ενσωματώσει το Υπουργείο στο σ/ν την πρότασή μας για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, που είχαμε επεξεργαστεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά δυστυχώς δεν τη φέραμε στην Ολομέλεια.Σε ό,τι αφορά την Ειδική Υπηρεσία κατεδαφίσεων: Θα απαιτηθούν νέες προσλήψεις, κατά συνέπεια πολύς χρόνος για την λειτουργία της. Παράλληλα η Υπηρεσία παίρνει αρμοδιότητες από τα Πολεοδομικά γραφεία. Θα υπάρξει σύγχυση σε ό,τι αφορά το ποιος συντάσσει τις εκθέσεις αυτοψίας, τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων, κλπ.

Σύσκεψη για τη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών από τους Δήμους


Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με αντικείμενο τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.H σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο γραφείο του Υφυπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου, παρουσία της συναρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας, Έυης Χριστοφιλοπούλου , με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και των αρμόδιων Διευθυντών και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο Υπουργείων.Τα θέματα που εξετάστηκαν είναι η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και η μεταφορά των μαθητών από τους τόπους διαμονής τους στα σχολεία. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης μεταφέρθηκε από την 1 Ιουλίου από τις αιρετές Περιφέρειες(πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) στους Δήμους.Έτσι, τα αρμόδια Υπουργεία ζήτησαν τη συμβολή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου οι Δήμοι να προετοιμαστούν έγκαιρα και με συγκεκριμένο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά των μαθητών. Συγκεκριμένα:
-Έως 31 Αυγούστου θα πρέπει οι Δήμοι να προκηρύξουν όλους τους διαγωνισμούς για τη μεταφορά των μαθητών και να έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις από του Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Μάλιστα το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στη διάθεση των Δήμων για την τεχνική υποστήριξη και μπορεί να τους παρέχει έτοιμα σχέδια διακηρύξεων.
-Έως 5 Σεπτεμβρίου οι Περιφερειάρχες θα πρέπει να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους δήμους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων.
-Έως 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά.
Να σημειωθεί πως με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου δίνεται η δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, από 1/9/11 έως 31/12/11 από τις Περιφέρειες, για τα δρομολόγια χωρικής αρμοδιότητας δήμων στους οποίους οι διαγωνισμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η εν λόγω παράταση των συμβάσεων προϋποθέτει απαραίτητα ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί θα έχουν προκηρυχθεί έως 31 Αυγούστου και εφόσον οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων το βεβαιώσουν με πράξεις τους.
Ταυτόχρονα, οι Δήμοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων όλων των μαθητών που είναι δικαιούχοι, να διαπιστώσουν ποιοι από αυτούς δύνανται να μεταφερθούν με δημόσια συγκοινωνία και να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης δημοτικών μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά μαθητών στα όρια των περιοχών τους.«Κοινός μας στόχος είναι η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε», δήλωσε μετά τη σύσκεψη η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποστέλλει έγγραφο προς όλους τους Δημάρχους της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός και να προχωρήσουν άμεσα και μέχρι τις 31 Αυγούστου στους διαγωνισμούς.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ…ΚΑΛΩΔΙΟ!

Τεράστιες οι ελλείψεις στα Νοσοκομεία της Ηπείρου, την ώρα που δίνουν και παίρνουν οι συζητήσεις για το νέο «Χάρτη» Υγείας

Τεράστιες και καθημερινές πλέον είναι οι ελλείψεις ακόμη και σε υλικά πρώτης ανάγκης, όπως και σε τεχνολογικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία της Ηπείρου, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αναγκάζονται να φεύγουν για νοσηλεία στην Αθήνα. Κι όλα αυτά δυστυχώς παρατηρούνται ακόμη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που υποτίθεται ότι αποτελεί Κέντρο Αναφοράς (!) για την Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα και με παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Α. Λοβέρδου.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ!
Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν πολλοί ασθενείς έρχονται συχνά αντιμέτωποι με περιστατικά που δεν δικαιολογούνται για ένα νοσοκομείο του κύρους και της φήμης του Πανεπιστημιακού Ιωαννίνων.Χαρακτηριστικό είναι το θλιβερό συμβάν που συνέβη πριν δυο μέρες: «Έδιωξαν» έναν 61χρονο ασθενή γιατί το νοσοκομείο αδυνατούσε να εκτελέσει μία Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη, με αποτέλεσμα να αναγκασθεί ο ασθενής να μεταβεί στην Αθήνα. «Ο ασθενής εξέρχεται, λόγω ανεπάρκειας εκτέλεσης ηλεκτροφυσιολογική μελέτης ΗΦΜ, λόγω έλλειψης υλικού – καλωδίου διενέργειας της ΗΦΜ…», αναφέρεται στις παρατηρήσεις εξόδου της ιατρικής έκθεσης του ασθενούς!«Αλήθεια, για αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν καθημερινά στο χώρο της υγείας ο κ. Λοβέρδος τι έχει να πει; Αυτή είναι η ουσία των προβλημάτων στο σύστημα υγείας της χώρας μας και σ’ αυτή πρέπει να επικεντρωθεί ο υπουργός», λένε αγανακτισμένοι Ηπειρώτες, οι οποίοι ζητούν από την Πολιτεία τη στοιχειώδη τουλάχιστον υγειονομική περίθαλψη, απαιτώντας από τους κυβερνώντες να περάσουν στις πράξεις και να αφήσουν τα πολλά λόγια…

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ…
Και φυσικά, το παραπάνω περιστατικό δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά δυστυχώς τον κανόνα. Σχεδόν όλα τα Τμήματα των νοσοκομείων αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις υλικών. Από τα απλά, (ένα χανζαπλάστ δηλαδή, όταν πάει κάποιος να δώσει αίμα), μέχρι κάποιο σοβαρό εξάρτημα που μπορεί να στοιχίσει ακόμη και τη ζωή ενός ασθενούς! Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, μέσα σ’ ένα τόσο προβληματικό αλλά και πολλές φορές επικίνδυνο περιβάλλον, κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, όμως η «μάχη» που δίνουν είναι άνιση. Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει νέο «χάρτη», χωρίς πρώτα να έχει λύσει τα βασικά προβλήματα απρόσκοπτης λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θέτοντάς τα πολλές φορές ακόμη και σε… αχρηστία!

ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ…
Για τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και οι Διευθυντές Κλινικών, κατά καιρούς, έχουν προβεί σε καταγγελίες, οι οποίες όμως απευθύνθηκαν σε… ώτα μη ακουόντων.Η κατάσταση χειροτερεύει και όσο περνάει ο καιρός οι ελλείψεις διογκώνονται, σε μία περίοδο μάλιστα που οι συζητήσεις και οι διαμαρτυρίες για τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις κλινικών και την υποστελέχωση των Τμημάτων δίνουν και παίρνουν.
Κι ενώ το κλίμα στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα λόγω των ελλείψεων, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ καθηγητής κ. Πάνος Γκούμας φθάνει σήμερα, Πέμπτη (στις 12:30 μ.μ.), προκειμένου να ενημερωθεί, όπως ανακοινώθηκε, «για θέματα του Νοσοκομείου».

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την επικείμενη συγχώνευση του νοσοκομείου Φιλιατών με το Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων.Χθες πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. των Συλλόγων Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι. και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών με αφορμή την σχεδιαζόμενη συνένωση, όπου και υπήρξε ταύτιση απόψεων.«Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση αποτελεί απλά προάγγελο μύριων κακών που θα επέλθουν. Συγχωνεύσεις κλινικών, μείωση κλινών των Νοσοκομείων, περιορισμό κονδυλίων, μετακινήσεις προσωπικού, περικοπές εφαρμογών, μειώσεις προσωπικού… δηλαδή με άλλα λόγια ευτελισμό και υποβάθμιση της παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας.»Σε ότι αφορά το Νοσοκομείο στους Φιλιάτες, για το οποίο μόλις προ ολίγων ετών δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά για την κτιριακή του επέκταση κόστους 30.000.000 ευρώ πιστεύουμε ότι η συνένωση αυτή, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση της αυτοτέλειάς του…», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην κοινή ανακοίνωση την οποία υπογράφουν οι Πρόεδροι των Συλλόγων Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. κ. Ιωάννης Γάγας και του Νοσοκομείου Φιλιατών κ. Ελευθερία Αθανασίου.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Την κατανομή 10.000.000 ευρώ για τον Αναπτυξιακό Νόμο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου


Το ποσό των 10.000.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την καταβολή επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04. Με δεδομένο ότι με τα μέχρι τώρα γνωστά αιτήματα, το απαιτούμενο ποσό ανέρχεται για την Περιφέρεια Ηπείρου σε 14.090.195,86 ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, αποφασίστηκε να γίνει η κατανομή των 10.000.000 αναλογικά προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες οι επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο αυτό οι αιτήσεις χρηματοδότησης που έχουν κατατεθεί για το τρίμηνο του έτους Ιανουάριου – Μαρτίου 2011 εξοφλούνται πλήρως. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί τον Απριλίο εξοφλούνται σε ποσοστό 80% περίπου, αυτές του Μαΐου κατά 70%,του Ιουνίου κατά 56% περίπου και του Ιουλίου κατά 40%.Η καταβολή των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους αρχίζει από σήμερα.

Επαναπατρίζονται 10 πολύτιμες εικόνες


Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν μέσα στον μήνα άλλες 10 πολύτιμες ιερές εικόνες που κλάπηκαν από το Κουκούλι Ζαγορίου στα Γιάννενα και στη Σαμαρίνα Γρεβενών και εντοπίστηκαν λίγο πριν δημοπρατηθούν σε γκαλερί στο Αμστερνταμ και το Λονδίνο.Ετσι μαζί με τις 6, που είχαν επαναπατριστεί πριν από τέσσερις μήνες, ο συνολικός αριθμός των κλεμμένων εικόνων που επέστρεψαν φτάνουν τις 16, ενώ την ίδια ώρα στο Μέτσοβο εθεάθη τις προηγούμενες μέρες ο Τρικαλινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τουρισμό και φέρεται ως ο προμηθευτής των γκαλερί του εξωτερικού με τις εικόνες.Μάλιστα οι υπεύθυνοι της Temple Gallery του Λονδίνου κατονόμασαν τον 40χρονο επιχειρηματία, Δ.Δ., ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως οι εικόνες ήταν οικογενειακά του κειμήλια, ενώ όπως είπαν και στο παρελθόν είχαν πάρει εικόνες από το ίδιο άτομο, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.Τις κλεμμένες εικόνες εντόπισε ένας Ελληνας συλλέκτης στον κατάλογο της Temple Gallery και ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές, ενώ στη Βρετανία το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις και ύστερα από εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας "Guardian" η γκαλερί "κατέβασε" πάνω από 30 βυζαντινές εικόνες, προκειμένου να ελέγξει ξανά την προέλευσή τους.Πριν από μερικές μέρες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τις εικόνες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου, που κλάπηκαν τον Νοέμβριο του 2009 από τον Προφήτη Ηλία της Σαμαρίνας. Τότε οι δράστες άνοιξαν πέντε εκκλησίες και κυριολεκτικά τις ρήμαξαν, αφού αφαίρεσαν 90 εικόνες και τμήματα τέμπλων.Αρκετές από τις εικόνες εντοπίστηκαν και σε δύο γκαλερί στο Αμστερνταμ -στην ηλεκτρονική έκδοση της Dullaert Gallery "κατέβασαν" όλη την ενότητα "ελληνικές εικόνες"- και 8 από αυτές επιστρέφουν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Πρόκειται μεταξύ άλλων για την Υπαπαντή, τον Μυστικό Δείπνο, τη Ζωοδόχο Πηγή και την Ανάσταση του Χριστού.Ολες τους προέρχονται από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μια ιστορική εκκλησία του 16ου αιώνα, την οποία κυριολεκτικά "έγδυσαν" ιερόσυλοι τα Χριστούγεννα του 2009. Οι δράστες είχαν αφαιρέσει πάνω από 60 πολύτιμες εικόνες, δύο Ευαγγέλια, εξαπτέρυγα, δισκοπότηρα, σκεύη μεγάλης ιστορικής αξίας, αλλά και τμήματα λειψάνων των Αγίων Παντελεήμονος και Χαραλάμπους.

Ψάχνουν κονδύλια στο ΕΣΠΑ για τη γέφυρα Περιστερίου

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 900 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

Η γέφυρα Περιστερίου, το εναπομείνον κομμάτι της Εγνατίας οδού, μπορεί να είναι έτοιμη από πέρσι αλλά αυτοκίνητο από κει δεν πρόκειται να περάσει αν δεν έρθει το 2013. Απαιτείται η εκτέλεση ενός ακόμη έργου για τη σταθεροποίηση του εδάφους στο οδικό τμήμα αμέσως μετά τη γέφυρα, που συνεχώς πέφτει.Την εποχή αυτή, η Εγνατία Οδός Α.Ε. προχωρά τη διαδικασία έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αντιμετώπιση των γεωτεχνικών προβλημάτων στην περιοχή του Περιστερίου με στόχο να έχει στα χέρια της το επόμενο χρονικό διάστημα ένα «ώριμο» έργο που θα της επιτρέψει τη διεκδίκηση του απαιτούμενου ποσού μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).Όπως είχε αποκαλύψει ο «Ηπειρωτικος Αγώνας» με πρωτοσέλιδό του στις 20 Μαΐου, η Εγνατία Οδός Α.Ε. χρειάζεται άλλα 11 εκατ. ευρώ για να μπορέσει να σταθεροποιήσει το τμήμα 900 μέτρων περίπου, αμέσως μετά τη γέφυρα. Δέκα ημέρες μετά, η εταιρία επιβεβαίωσε ότι όντως χρειάζεται το ποσό αυτό όπως και ότι θα αρχίσει η κατασκευή του έργου μόλις δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για τις μελέτες. Μάλιστα, τότε, ανέφερε ότι η διάρκεια του έργου «θα κυμανθεί από 6 έως 12 μήνες», ενώ δεν προσδιόριζε την πηγή χρηματοδότησης.Με τα οικονομικά να είναι σφιχτά, η μόνη λύση είναι το ΕΣΠΑ. «Τα χρήματα θα βρεθούν. Θα δημοπρατήσουμε το έργο αφού πρώτα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη για την αναγκαιότητα του έργου. Προσπαθούμε να τρέξουμε όσο μπορούμε» τονίζει ο εντεταλμένος γενικός διευθυντής της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Γιώργος Τσιτουρίδης.Το πρώτο βήμα για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έγινε στην πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου της μελέτης. Η τελική έγκριση δίνεται όμως από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Από τη στιγμή που θα μπει η υπογραφή, το έργο θα θεωρείται «ώριμο» και άρα έτοιμο για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Ακόμα και αν όλα αυτά γίνουν τον επόμενο μήνα, για τη δημοπράτηση του έργου και την ανάδειξη της κατασκευαστικής εταιρίας θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε μήνες -συν τον χρόνο κατασκευής (6 έως 12 μήνες) και τους απαραίτητους ελέγχους, πάμε δηλαδή για το 2013.Τη σοβαρότητα των γεωτεχνικών προβλημάτων (μετακινήσεις και ολίσθηση εδάφους) στην περιοχή του Περιστερίου η Εγνατία Οδός Α.Ε. τη γνώριζε από πρώτο χέρι από το 2004. Από το 2006 έως το 2009 πάρθηκαν μέτρα σταθεροποίησης της περιοχής που κόστισαν 22 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Μετρήσεις στην περιοχή, ανατολικά της γέφυρας, το 2010 έδειξαν ότι οι μετακινήσεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθιστώντας το συγκεκριμένο οδικό τμήμα επικίνδυνο για τους οδηγούς. Η διοίκηση της Εγνατίας Οδού πέρσι τον Σεπτέμβριο αποφάσισε να λάβει προσωρινά μέτρα για τη βελτίωση της ευστάθειας του επιχώματος, μετά από σχετική μελέτη. Τα μέτρα αυτά, κόστους 240.000 ευρώ, υλοποιήθηκαν μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου του 2010 και εκτιμάται ότι μείωσαν σημαντικά τις μετακινήσεις των εδαφών, αλλά δεν τις εξαφάνισαν. Γι’ αυτό και θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής μιας πιο επεμβατικής λύσης. Η λύση αυτή συνίσταται στον εγκιβωτισμό του Μετσοβίτικου ποταμού και στην επίχωσή του με χιλιάδες κυβικά χώμα που θα λειτουργήσουν ως αντιστήριξη των καθιζήσεων.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ενδιαφέρον του ΠΑΣ για Μάντζιο


Στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΣ Γιάννενα προστέθηκε το όνομα του Βαγγέλη Μάντζιου με την περίπτωση του Έλληνα στράικερ να εξετάζεται.Ο Βαγγέλης Μάντζιος ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας των Ιωαννίνων με την περίπτωση απόκτησης του να εξετάζεται για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της ομάδας της Ηπείρου. Από εκεί και πέρα, για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Άρη. Το μέλλον του αναμένεται να ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα.

EKΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΡΙΑΧΟΒΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΥΠΡΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΊΑ»


Η Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, η Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η 8η Μεραρχία « ΄Ηπειρος - Κατσιμήτρος», ο Δήμος Πωγωνίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και η Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011 στην Ιερά Μονή Ριαχόβου και ώρα 8 μ. μ. διοργανώνουν μεγάλη εκδήλωση με θέμα « Κύπρος-Ήπειρος, παράλληλη πορεία».Μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ακατάλυτους δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί μεταξύ Κυπρίων και Ηπειρωτών μέσα από κοινούς αγώνες για την απελευθέρωση της Ηπείρου και στα τραγικά γεγονότα του 74 στην ηρωική μεγαλόνησο.Διακεκριμένοι ομιλητές θα αναφερθούν στο θέμα και θα ακολουθήσουν, προβολή ντοκιμαντέρ για την Κύπρο, τραγούδια Κυπρίων συνθετών, χοροί της Κύπρου και της Ηπείρου και παραδοσιακή μουσική και τραγούδια της Ηπείρου.Παράλληλα στον όμορφο χώρο του ιδρύματος της Μονής, θα λειτουργήσει έκθεση με Κυπριακά και Ηπειρώτικά θέματα καθώς και έκθεση φωτογραφίας, κεντητικής, γιαννιώτικης τέχνης, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, συλλογής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής και Ηπειρώτικων παραδοσιακών προϊόντων.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Ανάκληση της απόφασης για δημιουργία ΣΜΑ στον Κούκο


Την ανάκληση της απόφασης για δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης στην χωματερή του Κούκου στην Πρέβεζα επρόκειτο να αποφασίσει χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε έκτακτη συνεδρίασή του.Η ανάκληση της απόφασης έρχεται σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που υπήρξαν μεταξύ περιφερειακής αρχής, δήμου και κατοίκων του Μύτικα, της Νικόπολης και του Μιχαλιτσίου οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της χωματερής από τις 25 Ιουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο ακυρώνει την απόφαση δημιουργίας προσωρινού ΣΜΑ για τη μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και παράλληλα θα προχωρήσει σε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μεταφορά των απορριμμάτων.

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου


Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 14η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 29-7-2011:
1) Ενέκρινε, ομόφωνα, την έγκριση παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στο Δήμο Αρταίων, όπως και εξοπλισμού (επίπλων, Η/Υ κ.λ.π.) στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. για την παραχώρηση χρήσης κινητών περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας Ηπείρου, για περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν στο μέλλον.
( απόφαση:14/55/29-7-2011)
2) Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην Ν.Α.) οικ. έτους 2010.
( απόφαση:14/56/29-7-2011)
3) Σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, κατέληξε, κατά πλειοψηφία, στην εξής απόφαση:
Η Διοίκηση της Περιφέρεις θα σεβαστεί απόλυτα τη νομιμότητα και τις ως τώρα αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Βάσει αυτών θα προχωρήσει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αν υπάρξει αρνητική απόφαση από την εκδίκαση της κύριας προσφυγής στο ΣτΕ, τότε θα επανεξετάσει το σχεδιασμό.
Η Διοίκηση της Περιφέρειας είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο.
Το χρονικό όριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ορίζεται από τις νομικές δεσμεύσεις που υπάρχουν και όχι από τις πολιτικές δεσμεύσεις που είχαν ή έχουν αναληφθεί. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος για τους πολίτες της Ηπείρου, τους Δήμους και την Περιφέρεια θα είναι δυσβάσταχτο. Αν παρά ταύτα, υπάρξει απόφαση της Κυβέρνησης που να ορίζει διαφορετικά, η Διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου θα την υλοποιήσει στο ακέραιο.
( απόφαση:14/57/29-7-2011)
4) Επίσης, εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα, αποφάσισε για την αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος στις αθλήτριες αλλά και σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 14ο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Σαγκάη. Η επιτυχία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς είναι ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος για ελληνική ομάδα οποιουδήποτε αθλήματος σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών.
( απόφαση:14/58/29-7-2011)

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου


Ανοιχτοί για το κοινό κατά την πανσέληνο του Σαββάτου, 13 Αυγούστου, θα παραμείνουν περισσότεροι από 60 αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ των οποίων και αυτοί της Ηπείρου.Τα μουσεία και οι χώροι που θα μείνουν ανοιχτά το βράδυ της 13ης Αυγούστου, καθώς και οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:- Ιωαννίνων 8η ΕΒΑ Αρχαιολογικός Χώρος ΝΑ Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) Μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Συναυλία της Γεωργίας Συλλαίου.
- Ιωαννίνων ΙΒ΄ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης Θεατρική παράσταση με παραμύθι του Λόρκα, σε συνεργασία με ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
- Άρτας 18η ΕΒΑ και ΛΓ΄ ΕΠΚΑ Κάστρο Άρτας Μουσική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Αρταίων
- Πρέβεζας ΛΓ' ΕΠΚΑ Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου Εκδήλωση με κλασική μουσική
- Θεσπρωτίας ΛΒ' ΕΠΚΑ Πύργος Ραγίου Ανοικτός για το κοινό
- Θεσπρωτίας ΛΒ' ΕΠΚΑ Ελέα Παραμυθιάς Μουσική εκδήλωση με το μουσικό σχήμα ¨Άπειρος" σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου και το Μορφωτικό εκπολιτιστικό όμιλο Βελλιανιτών.

«Ναι» στο αιολικό πάρκο στο Ζάλογγο από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας


Θετικά, κατά πλειοψηφία, γνωμοδότησε τελικά η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 16 MW, που βρίσκεται στη θέση «Ζυγαριά», των Καλλικρατικών Δήμων Σουλίου και Ζίτσας (πρώην Δ. Παραμυθιάς και Μολοσσών)».Πρόκειται για το αιολικό πάρκο επί της κατασκευής του οποίου είχε καταθέσει σοβαρές ενστάσεις ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Ζίτσας, Χρυσόστομος Βούζας, πριν από περίπου μια εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι ο δήμος σύρεται πίσω από τις εταιρίες, αποκρύπτει την πραγματική αλήθεια από τους πολίτες για τις συνέπειες που θα υποστεί το φυσικό τοπίο, ενώ σημείωσε πως τα αντισταθμιστικά οφέλη για τον δήμο και την τοπική κοινωνία θα είναι ελάχιστα και πάντως όχι τέτοια που να δικαιολογούν τη θετική ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στις επιχειρηματικές κινήσεις ιδιωτικών εταιριών.Αυτές ήταν περίπου και οι ενστάσεις που κατέθεσε γραπτώς ο Φορέας Στενών Καλαμά και Αχέροντα, στεκόμενος φυσικά περισσότερο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η περιοχή.Ενστάσεις που κατέθεσε και κάτοικος του Πολύδροσου του δήμου Σουλίου, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.Εκεί τόνισε ότι οι μελετητές δεν έχουν δώσει εγγυήσεις για τέσσερα πολύ σοβαρά ζητήματα που θα έρθουν ως συνέπειες της κατασκευής και λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας.Αφού ξεκαθάρισε ότι δε ζητά να μην προχωρήσει καθόλου η πρόταση, αλλά να γίνει αυτό σεβόμενη ορισμένα γεγονότα, εξήγησε ότι είναι αδιανόητο η εταιρία «Spider Ενεργειακή A.E.», που είναι και ο φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου, να θέλει να ανοιχτεί νέος δρόμος για να μεταφέρει ότι υλικά χρειαστεί στην κορυφή του βουνού, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη άλλος δρόμος έτοιμος.Επίσης σημείωσε ότι η πρόβλεψη για τον θόρυβο που θα δημιουργείται από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών είναι εντελώς προκλητική για τους κατοίκους, αφού αναφέρει ότι σε περίπτωση που πνέουν άνεμοι μέχρι 8 βάση συγκεκριμένης κλίμακας μετρήσεων, η όχληση είναι στα επιτρεπτά όρια, ενώ πάνω από εκεί, ο θόρυβος που δημιουργείται από τον ίδιο τον άνεμο είναι πιο δυνατός απ' αυτόν των ανεμογεννητριών.Τέλος τόνισε ότι δεν προβλέπεται πουθενά τι θα γίνει με την ορνιθοπανίδα που αποδεδειγμένα θα πληγεί από την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας, αλλά δε γίνεται και λόγος για το τι μέλει γενέσθαι με τις κατασκευές σε περίπτωση που η εταιρία φύγει από την περιοχή.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας


Συνεδριάζει σήμερα στις 10.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπου θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν την Άρτα. Μεταξύ αυτών είναι και η έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού € 16.194,53 σε εκτέλεση της αριθμ. 125/2008 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Άρτας και αφορά σε χορήγηση του επιδόματος των 176,00 € σε πρώην υπαλλήλους της Ν.Α. Άρτας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη…σαν παραμύθι…-Στην Άρτα από την Κάρμεν Ρουγγέρη


Η εταιρεία «Πολιτισμός και Επικοινωνία» συνεχίζοντας το συναρπαστικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο του θεάτρου για παιδιά με συνοδοιπόρο πάντα την Κάρμεν Ρουγγέρη, παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι, τις ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του Αριστοφάνη… σαν παραμύθι… Η παράσταση θ' ανέβει στο θέατρο κάστρου της Άρτας, την Παρασκευή 12 Αυγούστου. Δεν είναι παραμύθι! Είναι μια κωμωδία του Αριστοφάνη δοσμένη όμως με παραμυθένιο τρόπο! Με πολύχρωμα ονειρεμένα σκηνικά και κοστούμια. Με μουσική, τραγούδια και χορούς από την παράδοση. Με θαυμάσιους ηθοποιούς. Με συμμετοχή των θεατών μια που όλοι θα πάρουν μέρος στην παράσταση όταν η αίθουσα θα μετατραπεί σε ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Εκκλησιάζουσες … σαν παραμύθι!Είναι μια γνωριμία των παιδιών με τον Αριστοφάνη μέσα από μια διασκευή που σέβεται απόλυτα τον ποιητή και τα παιδιά, όπως άλλωστε όλες οι παραστάσεις που έχουν την υπογραφή της Κάρμεν Ρουγγέρη και των συνεργατών της.

7ο Αντάμωμα Λακκασουλιωτών στις Πύλες του Άδη


Οι Δήμοι Πρέβεζας - Δωδώνης και οι Σύλλογοι Σερζιανών και Τρικάστρου,συνδιοργανώνουν το 7ο Αντάμωμα Λακκασουλιωτών στις Πύλες του Άδη στον Αχέροντα(Μύλος του Σκούρα - Γέφυρα Σεριζιανών) την Κυριακή στις 7 Αυγούστου 2011 στις 11:00 το πρωί.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τους Δημάρχους κ. X. Μπαϊλη και Κώστα Κατσανάκη και τους επίσημους προσκεκλημένους ακόμη παραδοσιακούς χορούς από τα τοπικά χορευτικά τμήματα ενώ η εκδήλωση θα συνεχιστεί με δημοτική παραδοσιακή μουσική

Αχέρων, το μυθικό ποτάμι

Τα μυστηριώδη του σπήλαια, τα θολά του νερά και η πορεία του ανάμεσα στις επικίνδυνες και σκοτεινές χαράδρες, εξήραν τη φαντασία των αρχαίων μας προγόνων, οι οποίοι τον ταύτισαν με τον Άδη και τον θεώρησαν την κύρια οδό προς αυτόν. Εξάλλου η ίδια η λέξη Αχέρων δεν είναι τυχαία αφού τα συνθετικά της ,΄΄αχέα ρέων΄΄, δηλώνουν αυτόν που φέρνει τις πίκρες και τα δάκρυα.Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση λοιπόν, ο Αχέρων κατέληγε στην Αχερουσία, λίμνη που ήταν ιδιαιτέρως παγερή, χωρίς ίχνος ζωής γύρω της. Τις Πύλες του Άδη φρουρούσε ο άγριος και άσπλαχνος σκύλος Κέρβερος που είχε τρία κεφάλια, χαίτη από φίδια και αγκαθωτή ουρά. Ο βαρκάρης-χάροντας παραλάμβανε τις ψυχές των νεκρών και τις μετέφερε με τη βάρκα του στον Κάτω Κόσμο. Το αντίτιμο για το ταξίδι στον Άδη ήταν ένας οβολός, γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες ενταφίαζαν τους νεκρούς τους με το αντίστοιχο ποσό. Η ψυχή που δεν μπορούσε να πληρώσει ήταν καταδικασμένη να περιπλανιέται και να βασανίζεται αιώνια στις όχθες του ποταμού

Ατομική έκθεση στο Ζαγόρι


Την πρώτη ατομική έκθεση της ζωγράφου Αλεξίας Τάγκα θα φιλοξενήσει (12-17/8, 11π.μ. - 2μ.μ., 5 - 8μ.μ.) το Παλιό Σχολείο στο Κουκούλι Ζαγορίου. Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά και χαρακτικά έργα μεγάλων και μικρών διαστάσεων, εμπνευσμένα από τον τόπο καταγωγής της δημιουργού. Το βλέμμα της «απαθανατίζει» ανθρώπινες φιγούρες σε ασπρόμαυρους τόνους, που συνδιαλέγονται με τη μνήμη και την παράδοση του τόπου. Η έκθεση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Αδελφότητας Κουκουλιωτών «Ευγένιος Πλακίδας» και του Δήμου Ζαγορίου.Η ζωγράφος γεννήθηκε στην Αθήνα (1979), αλλά μεγάλωσε στα Γιάννενα. Μαθήτευσε στο εργαστήρι ζωγραφικής των Ε. Γκόντου και Α. Κέλλη (1995 - 1998). Συνέχισε τη μαθητεία στο σχέδιο και χρώμα στις Βρυξέλλες. Σπούδασε ζωγραφική, χαρακτική και σκηνογραφία στη Σχολή Βακαλό (1998 - 2001). Παρακολούθησε σεμινάρια αισθητικής αγωγής και δράματος στην εκπαίδευση (2003 - 2006) στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (ΜΕΠΤ). Συνεργάστηκε με το ΜΕΠΤ ως υπεύθυνη εικαστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (2004 - 2008). Εργα της παρουσιάστηκαν σε ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων και στην έκθεση «Ανθρωποι - Χρώμα - Σίδερο» στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, το 2006. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Προς Πανεπιστημιακό οδεύει η ευέλικτη μονάδα απεξάρτησης


Με βασικό στόχο να περιοριστεί σε πρώτη φάση και να εξαλειφθεί στη συνέχεια παντελώς το φαινόμενο τις λίστες της ντροπής, εκατοντάδων χρηστών ναρκωτικών ουσιών σε ολόκληρη τη χώρα, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, προωθεί τη δημιουργία 17 ευέλικτων μονάδων απεξάρτησης σε μονάδες υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα.Το θέμα αυτό, ήταν το κύριο αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και των διοικήσεων των νοσοκομείων.Η προσπάθεια του υπουργείου να δοθεί το συντομότερο δυνατό λύση στο πρόβλημα αυτό, κυρίως για τα άτομα που δεν είναι καν σε προγράμματα απεξάρτησης και περιμένουν μήνες έως και χρόνια αποτελεί προτεραιότητα σύμφωνα με τον Ανδρέα Λοβέρδο και αυτό που ζητείται από τα νοσοκομεία είναι να προτείνουν χώρους εντός των κύριων υποδομών τους, εμβαδού 300 τ.μ. για τη λειτουργία αυτών των μονάδων.Μεταξύ των 17 πρώτων νοσοκομείων δεν συμπεριλαμβάνονται τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων και άλλες μονάδες της Ηπείρου, ωστόσο σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Χατζηκώστα Φώτη Βάββα, όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει μέχρι το τέλος του Αυγούστου, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις.«Ο στόχος είναι οι μικρές αυτές μονάδες να απορροφήσουν όλους εκείνους που είναι στις λίστες της ντροπής, αφού πρώτα ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο στόχος του υπουργείου είναι μέχρι 31 Αυγούστου να έχουν λειτουργήσει οι πρώτες αυτές μονάδες. Είναι σημαντικός ο στόχος, γιατί θα αποτραπούν οι μετακινήσεις δεκάδων χρηστών της Περιφέρειας στα αστικά κέντρα, όπου γύρω από τις μονάδες απεξάρτησης αναπτύσσονται διάφορες παραβατικές δραστηριότητες», σημείωσε ο κ. Βάββας.

Εκτός σχεδιασμού
το Πολυδύναμο

Με βάση τη συζήτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στα Γιάννινα κατά την επίσκεψη της κας Μαλιώρη για λογαριασμό του ΟΚΑΝΑ, αναμφίβολα προκύπτει ζήτημα για την αξιοποίηση του Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης κρίσης χρηστών ναρκωτικών ουσιών και αλκοολισμού.Ο κ. Βαββας τόνισε ότι στο Πολυδύναμο δε μπορεί να λειτουργήσει μία τέτοια μονάδα απεξάρτησης, αφού αυτό θα έθετε το έργο αυτομάτως εκτός χρηματοδότησης, ενώ οι όροι λειτουργίας είναι διαφορετικοί. Η πρόταση που έγινε από τη διοίκηση προς τον ΟΚΑΝΑ ήταν να αξιοποιηθούν εγκαταστάσεις του παλαιού Χατζηκώστα, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή, καθώς η μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε κλινικές και ιατρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.Μία τεχνική λύση που μπορεί να εξεταστεί στο μέλλον είναι η αξιοποίηση προκατασκευασμένων κτιρίων, ωστόσο το πιθανότερο είναι μεταξύ των δύο νοσοκομείων της πόλης να υπάρξει συνεννόηση και ο απαιτούμενος χώρος να βρεθεί στο ΠΠΓΝΙ.

Δεν έγινε αποδεκτή
η παραίτηση Μεσσήνη

Η διοίκηση του νοσοκομείου Χατζηκώστα παρουσίασε τέλος στη συνάντηση της Πέμπτης την πρόοδο της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος και του μητρώου δεσμεύσεων.Στην παρουσίαση μετείχε κανονικά και ο Θ. Μεσσήνης που έχει υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διοικητή, μέχρι χθες όμως η παραίτηση αυτή δεν είχε γίνει αποδεκτή.Αναφορικά με την παρουσίαση των στοιχείων, αυτή κρίνεται θετική, σύμφωνα τουλάχιστον με την απήχηση που έτυχε κατά τη συνάντηση.«Ήταν θετική η απήχηση, γιατί οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί στο Χατζηκώστα είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο», κατέληξε ο κ. Βάββας.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ