Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Εντατικοί έλεγχοι


Εντατικούς ελέγχους και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ξεκινά η εφορία σε συγκεκριμένες ομάδες φορολογούμενων για τους οποίους έχει εντοπίσει ενδείξεις φοροδιαφυγής. Πρόκειται για φορολογούμενους, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και άλλους με μεγάλη ακίνητη περιουσία που χρωστούν στο δημόσιο ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, για όλους όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος καθώς και για μεγάλες επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών είναι και τραγουδιστές, συμβολαιογράφοι, προμηθευτές φαρμακείων, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κ.α.Αυτό προκύπτει από την έκθεση προόδου των πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Σε επιφυλακή η μπλογκόσφαιρα


Επί πολλά χρόνια ως «Τέταρτη Εξουσία» νοούνταν ο Τύπος, με την παραδοσιακή μορφή των εφημερίδων. Στη συνέχεια «εμπλου­τίστηκε» με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και τώρα πια ίσως βρισκόμαστε απέναντι στην «Πέμπτη Εξουσία»: την παγκόσμια εξουσία των μπλογκ.Είναι αλήθεια ότι η πιο δημοφιλής μορφή ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει ταχύτη­τα, αμεσότητα, τον συνδυασμό των πα­ραδοσιακών άρθρων με τα τηλεοπτικά βίντεο και – σε πάρα πολλές περιπτώ­σεις – την ασφάλεια της ανωνυμίας των μπλόγκερ. Εκεί όμως αρχίζει ο παγκό­σμιος προβληματισμός:

Μέχρι ποίου σημείου μπορεί η ανω­νυμία να επιτρέπει σε κάποιον που έχει φτιάξει ένα μπλογκ να δίνει ανεπιβεβαί­ωτες πληροφορίες, σχόλια, προσωπικά δεδομένα και «ειδήσεις» που αφορούν δημόσια πρόσωπα;

Δικαιούται ο καθένας να αναρτά απόψεις που πολλές φορές είναι υβρι­στικές ή ακόμη και καθαρά εκβιαστικές για παράγοντες της πολιτικής, οικονο­μικής, επιχειρηματικής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής ζωής;

Στις ΗΠΑ, που είναι δημοσίως υπέρ­μαχος της ελευθερίας του λόγου και πρωτοπόρος στο blogging, καριέρες και πολιτικές κρίνονται κυριολεκτικά από τους μπλόγκερ, που σε πολλές περιπτώ­σεις συγκεντρώνουν τεράστια νούμερα επισκεψιμότητας και καθίστανται άξιοι ανταγωνιστές των επίσημων ειδησεο­γραφικών πρακτορείων.

Αγωγές και έρευνες

Στην Ελλάδα, στην οποία τώρα ανα­πτύσσεται το blogging, ζήσαμε την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσι­ογράφου Σωκράτη Γκιόλια, που συν­δέθηκε με το blog troktiko, αλλά πιο πριν είχαμε διάφορα «επεισόδια» στην υπόθεση αυτή: το φαινόμενο της ει­σβολής αστυνομικών δυνάμεων στο σπίτι δημοσιογράφου (Α. Καψαμπέλης), που έψαχναν να βρουν τον δια­χειριστή του πρώτου ενοχλητικού blog, του press.gr, μεγάλες κόντρες για διά­φορες αναρτήσεις από άλλα ανώνυμα μπλογκ, προσφυγές επωνύμων στη Δι­καιοσύνη, αλλά και προσφυγές επωνύ­μων στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονι­κού εγκλήματος.Τώρα έχουμε ακόμη μία εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, με τις αγωγές που κα­τέθεσαν πριν από μερικές μέρες ο δι­ευθυντής ειδήσεων του Mega Χρήστος Παναγιωτόπουλος και οι δημοσιογρά­φοι του καναλιού Όλγα Τρέμη, Γιάννης Πρετεντέρης και Μανώλης Καψής, που ζητούν ως αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ από τον επίσης δημοσιογράφο Γι­άννη Παπαγιάννη θεωρώντας ότι είναι ο κάτοχος και διαχειριστής του fimotro.blogspot.com.Αφορμή για την αγωγή στάθηκε ηλε­κτρονική δημοσκόπηση του μπλογκ που τους συμπεριλάμβανε στο ερώτημα: «Ποιο από τα παρακάτω δημοσιογραφικά πρόσωπα γλείφει καλύτερα την κυ­βέρνηση;».Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές – για πολλοστή φορά – διακινούν πλη­ροφορίες ότι ετοιμάζει νομοθετική ρύθ­μιση για τα μπλογκ ο υπουργός Δικαιο­σύνης Χάρης Καστανίδης σε συνεργα­σία με τον υφυπουργό Τύπου Τηλέμαχο Χυτήρη κατόπιν αιτήματος του πρωθυ­πουργού (!) με στόχο να περάσει από τη Βουλή πριν από το καλοκαίρι.

Πρωτοφανής «ρύθμιση»

Το βασικό στοιχείο της ρύθμισης θα είναι η υποχρεωτική αναγραφή σε κάθε ιστολόγιο, του προσώπου που θα είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο. Η επι­χειρηματολογία υπέρ αυτής της ρύθμι­σης στέκεται στο αναφαίρετο δικαίωμα του οποιουδήποτε θιγόμενου από αναρτήσεις να μπορεί να ζητήσει την τιμωρία του διαχειριστή του μπλογκ, όπως γίνε­ται στα παραδοσιακά ΜΜΕ, που υπο­χρεούνται να απαντήσουν σε μηνύσεις, αγωγές κ.λπ.Βέβαια, πρακτικά, ο εντοπισμός του διαχειριστή μπορεί ήδη να γίνει και μέ­σω του ηλεκτρονικού του ίχνους (ΙΡ) από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή μέσω εισαγγελικού αιτήματος στον πά-ροχο του μπλογκ, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τη λειτουργία του (η Google, για παράδειγμα, έχει ανα­στείλει τη λειτουργία μπλογκ ύστερα από σχετικά δικαστικά αιτήματα).Από την άλλη πλευρά, η επιχειρημα­τολογία κατά της ρύθμισης στέκεται στο αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα να εκφράζει τις απόψεις του και να ελέγχει την εξουσία, λειτουργία που πολλές φο­ρές μπορεί να γίνει καλύτερα χωρίς το «βαρίδι» της επωνυμίας και των προσω­πικών σχέσεων μεταξύ σχολιαστών και φορέων της εξουσίας. Και από αυτή την πλευρά το θέμα είναι σοβαρό και είναι πιθανό να δημιουργήσει κύμα διαμαρ­τυριών στο διαδίκτυο, όπου πλέον θα συγκρουστούν δύο διαφορετικές από­ψεις, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες σχο­λές.Είναι αντικειμενικό γεγονός ότι πολ­λές φορές και στον ελληνικό χώρο δη­μοσιεύτηκαν πρώτα στα μπλογκ πληρο­φορίες που στη συνέχεια έτυχαν ανα­παραγωγής από τα επίσημα ΜΜΕ, ενώ είναι ένα θέμα το γεγονός ότι ορισμένα blogs έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τα παραδοσιακά portals. Είναι επίσης γεγονός ότι η ενημέρωση για θέ­ματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι πόλεμοι, διοχετεύτηκαν μέσα από τα μπλογκ και τα social networks, επειδή η εξουσία «φίμωσε» τις «κανονικές» πηγές πλη­ροφόρησης.Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι πά­μπολλες φορές, με όπλο την ανωνυμία, εξαπολύθηκαν σκαιότατες επιθέσεις ενάντια σε όποιον είχε βάλει στο μάτι ο μπλόγκερ. Τέλος είναι εξίσου αντικειμε­νικό γεγονός ότι άλλο είναι ένα μπλογκ που διοχετεύει πολιτικές πληροφορίες και άλλο ένα ιστολόγιο που ασχολείται, για παράδειγμα, με το κέντημα.Μένει να δούμε τους ακριβείς όρους της επερχόμενης ρύθμισης (παρόμοια της οποίας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο) για να μπορέσει να βγει ένα ου­σιαστικό συμπέρασμα.

ΥΓ.: Ελπίζουμε αυτές οι πληροφορί­ες να μην είναι ευσεβείς πόθοι ή προϊ­όν ασχετοσύνης κάποιων στην κυβέρ­νηση, που δεν έχουν λάβει καν υπόψη ότι οι δύο μεγαλύτερες (και απολύτως ιδιωτικές) πλατφόρμες στον κόσμο για μπλογκ (wordpress και blogspot) δεν έχουν κανέναν λόγο να φτιάξουν ξεχω­ριστούς όρους που να καλύπτουν μόνο τη χώρα μας... Ελπίζουμε επίσης ότι δεν πρόκειται απλώς για διοχέτευση πλη­ροφοριών με στόχο να δημιουργήσουν πολεμικό κλίμα και εντυπώσεις στο διαδίκτυο... Έτσι κι αλλιώς πάντως είναι σε επιφυλακή.

topontiki

Το 28 % των εργαζομένων στην Ελλάδα φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του


Aπαισιόδοξοι είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι για την πορεία των οργανισμών στους οποίους εργάζονται, μέσα στο χρόνο τον οποίο διανύουμε, ενώ το 28 % των εργαζομένων φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Randstad. Οι τάσεις στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι οι προσδοκίες των εργαζομένων στην Ελλάδα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την τρέχουσα οικονομική κρίση.Oι τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους εκφράζονται με μεγαλύτερη αρνητικότητα για τους εργοδότες τους σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το 79% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα δικαιολογούσαν στη διοίκηση της εταιρίας όπου εργάζονται την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης μόνο αν αποφασιζόταν περικοπές και για την ίδια τη διοίκηση. Υπό τις παρούσες συνθήκες το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι στο εργασιακό του περιβάλλον επικρατεί ανησυχία και ένταση.Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το 28 % των εργαζομένων στην Ελλάδα φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, τη στιγμή που το 72 % δηλώνει πως θα επιθυμούσε να απασχολείται σε κάποια άλλη θέση εργασίας.Η έρευνα Workmonitor απέδειξε ότι το 16,8% των εργαζομένων άλλαξε εργασία τους τελευταίους 6 μήνες, από αυτούς που αποφάσισαν να αλλάξουν εργασία το 43% άλλαξε από προσωπική επιθυμία, το 34% επειδή επιθυμούσε να βρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, το 26% των επειδή ήταν δυσαρεστημένοι από τον εργοδότη τους και 20% μετακινήθηκαν λόγω προσωπικής φιλοδοξίας - διεκδίκηση ανώτερης διοικητικής θέσης.

Αλλάζει το καθεστώς προσλήψεων - μετατάξεων στην παραμεθόριο


Αλλαγές στο καθεστώς των προσλήψεων και μετατάξεων προσωπικού στις παραμεθόριες περιοχές, με στόχο τον επανακαθορισμό των γεωγραφικών τους ορίων, αλλά και των κινήτρων, τα οποία δίδονται μέχρι σήμερα στους υπαλλήλους, θα εφαρμόσει η κυβέρνηση.Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες για την αναμόρφωση του ισχύοντος καθεστώτος.Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση ως προς τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού, τις μετατάξεις, τις μεταθέσεις και τα κίνητρα σε δημόσιους υπαλλήλους και να διατυπώσει προτάσεις για τον ορθολογικότερο επαναπροσδιορισμό των παραμεθόριων περιοχών της χώρας σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς.Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε παραμεθόριες περιοχές έχουν ειδικά προνόμια, όπως είναι το ειδικό επίδομα παραμεθορίου, ευνοϊκούς όρους σε στεγαστικά δάνεια κ.α., με μοναδική δέσμευση να παραμείνουν στην παραμεθόριο για μία δεκαετία.Σήμερα παραμεθόριες περιοχές θεωρούνται οι νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Φλώρινας, Κιλκίς, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και Δράμας, ενώ στις παραμεθόριες περιοχές ανήκουν και ορισμένες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Ιωαννίνων.

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ:«Έρχονται» 6 νέοι σταθμοί διοδίων στην Εγνατία


Έξι νέοι προσωρινοί σταθμοί διοδίων θα λειτουργήσουν στην Εγνατία Οδό ως το καλοκαίρι.Αυτό ανέφερε, το πρωί στη ΝΕΤ, ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, συμπληρώνοντας ότι το αντίτιμο των διοδίων θα υπολείπεται του αντιστοίχου των 5 αυτοκινητοδρόμων.Τα διόδια θα λειτουργήσουν σε Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Γρεβενά (Βενέτικος ποταμός), Νυμφόπετρα, Παγγαίο και Κομοτηνή.Οι προσωρινοί αυτοί σταθμοί θα πάψουν να λειτουργούν, όποτε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων.Υπενθυμίζεται ότι η Εγνατία Οδός, μήκους 670 χλμ., συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του υπουργείου Οικονομίας.Παλαιότερα, είχαν επικρατήσει εισηγήσεις για «σπάσιμο» της Εγνατίας σε δύο ή ακόμη και σε τρία κομμάτια.Τώρα, ο σχεδιασμός φαίνεται ότι αλλάζει, προκρίνοντας μία σύμβαση παραχώρησης, προκειμένου να καλυφθούν γρηγορότερα οι δανειακές υποχρεώσεις της Εγνατίας.Οι ιδιώτες θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, το κόστος συντήρησης, το οποίο ανέρχεται ετησίως ως και τα 100 εκατ. ευρώ.Το υπουργείο Υποδομών αναμένεται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους παραχωρησιούχους να παρουσιάσουν και ένα σχέδιο επενδύσεων που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν, κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, με στόχο την τόνωση των τοπικών οικονομιών (υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για logistic park).Με δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείριση της Εγνατίας Οδού θα έχουν άμεσα έσοδα, εκτιμάται ότι θα ενδιαφερθούν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι.Σημειώνεται ότι, το 2008, η διοίκηση της Εγνατίας, με προτροπή του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά, είχε συνάψει δάνεια συνολικού ύψους 1,1 δις. ευρώ για τη χρηματοδότηση των έργων, χωρίς την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους.Το μεγαλύτερο μέρος των εγγυήσεων προς τις τράπεζες κάλυπταν τα έσοδα από τα μελλοντικά διόδια.Ωστόσο, μέχρι σήμερα λειτουργεί μόνο ένας σταθμός διοδίων, με αποτέλεσμα τραπεζικά ιδρύματα να «απειλήσουν» μέχρι και σε κατάσχεση του αυτοκινητοδρόμου, ενώ εξώδικα απέστειλαν και άλλοι οργανισμοί που χορήγησαν δάνεια, με εγγύηση τις εισπράξεις από τα διόδια και το ΦΠΑ.Το σίριαλ με τα διόδια στην Εγνατία φτάνει στο τέλος του, έπειτα και από τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν για παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού η χώρα μας είχε δεσμευτεί για τη λειτουργία τους από τα τέλη του 2008.Εκτός των ανωτέρω, ο υφυπουργός Υποδομών εξέφρασε, το πρωί στη ΝΕΤ, την αισιοδοξία του για την άρση των αδιεξόδων στους 5 αυτοκινητοδρόμους, με πιθανή λύση την ανανέωση των συμβάσεων παραχώρησης.

Δεν πείθονται οι κάτοικοι του Ελληνικού

Σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου που οδηγεί στον ΧΥΤΑ προχώρησαν σήμερα, φοβούμενοι ότι οι υποσχέσεις για την μη μετατροπή του σε ΧΥΤΥ θα μείνουν στα λόγια

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας του δρόμου που οδηγεί προς τον ΧΥΤΑ Ελληνικού προχώρησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές μαζί με αρκετούς κατοίκους του χωριού διαμαρτυρόμενοι για την επερχόμενη δοκιμαστική λειτουργία του, αλλά και για το γεγονός ότι , όπως υποστηρίζουν, οι πολιτικές αρχές του τόπου δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα αν ο ΧΥΤΑ στο Ελληνικό πρόκειται να εξαιρεθεί ή όχι από την μετατροπή του σε ΧΥΤΥ, όπως προτείνεται για άλλους ΧΥΤΑ στην Ήπειρο.Οι προφορικές εγγυήσεις που έχουν λάβει οι κάτοικοι του Ελληνικού ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ δε θα ξεπεράσει τα τρία χρόνια και πως δεν πρόκειται να μετατραπεί αυτός σε ΧΥΤΥ, δεν φτάνουν, υποστηρίζει ο Γ. Σεντελές, θέτοντας θέμα αναξιοπιστίας των πολιτικών αρχών του τόπου.

Ο φόβος του ΧΥΤΥ και η δοκιμαστική λειτουργία

Ο αποκλεισμός του δρόμου ξεκίνησε λίγο πριν της 12 το μεσημέρι, με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων να είναι διακριτική και ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα χωρίς να συμβεί το παραμικρό.Ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων λίγο πριν την κινητοποίηση με δηλώσεις του χαρακτήρισε αναξιόπιστη τη συμπεριφορά των αρχών απέναντι στους κατοίκους της περιοχής λέγοντας συγκεκριμένα ότι ο Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες με δηλώσεις τους τίθενται υπέρ της λειτουργίας και του ΧΥΤΑ ελληνικού ως ΧΥΤΥ ενώ συγχρόνως η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι αρνητική.Το ίδιο ισχύσει, όπως είπε ο κ. Σεντελές και για τη δημοτική αρχή Ιωαννίνων, προσθέτοντας ότι όλα αυτά δείχνουν ότι κινούμαστε σε αναξιόπιστο πλαίσιο.«Όλα αυτά δείχνουν ότι κυριαρχεί το άλλα λέμε, άλλα κάνουμε και άλλα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.Ένα ακόμη σημείο κριτικής από τον Γ. Σενετελέ είναι και η εξαιρετική βιασύνη που όπως είπε επιδεικνύεται στην κατασκευή του ΧΥΤΑ, γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο οδηγεί σε εκπτώσεις σε ότι αφορά την αρτιότητα του έργου.Διατηρούμε σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς την αρτιότητα κατασκευής του έργου και επισημαίνουμε ότι δεν καλύπτονται οι βασικές προϋποθέσεις για να δοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση.Πρόταση του κ. Σεντελέ είναι να περιμένει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πριν δώσει την άδεια για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι να βγει η απόφαση του ΣΤΕ που εκδικάζεται στις 15 Απριλίου.Το σκεπτικό του δημάρχου Β. Τζουμέρκων είναι ότι η καθυστέρηση που ζητείται είναι πολύ μικρή για να δικαιολογηθούν βιαστικές κινήσεις οι οποίες σε περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου είναι θετική για τους κατοίκους θα αποδειχτούν και λανθασμένες.Οι θέσεις των κατοίκων του Ελληνικού αλλά και της δημοτικής αρχής των Β. Τζουμέρκων παραμένουν αμετακίνητες κατά της οποιασδήποτε λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ σύμφωνα με τον κ. Σεντελέ θα ζητηθεί η απόδοση ποινικών και αστικών ευθυνών από όλους όσους ευθύνονται για την αδειόδοτηση δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ καθώς όμως και η ελάχιστη, όπως την χαρακτήρισε εγγύηση, η χωροθέτηση του μελλοντικού ΧΥΤΥ Ιωαννίνων να γίνει ταυτόχρονα με αυτή του Εργοστασίου.«Φοβόμαστε ότι μετά την δοκιμαστικομόνιμη λειτουργία του ΧΥΤΑ τα σκουπίδια των Ιωαννίνων θα έρθουν σε ΧΥΤΥ εντός του νομού κι αυτός θα είναι στο Ελληνικό», ανέφερε ο κ. Σεντελές.Πάντως οι κινητοποιήσεις των κατοίκων του Ελληνικού δε φαίνεται να σταματούν εδώ, μιας και όπως προαναγγέλθηκε σύντομα θα υπάρξει σύγκληση Γενικής Συνέλευσης όλων των φορέων προκειμένου να υπάρξει μια ενημέρωση αλλά και να παρθούν αποφάσεις για νέες δράσεις.


Στο πλευρό των κατοίκων φορείς της περιοχής

Το παρών στην κινητοποίηση έδωσε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, Αντώνης Κόντος ο οποίος τάχθηκε κι αυτός κατά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, δηλώνοντας ότι όλοι οι φορείς της περιοχής πρέπει να αγωνιστούν για να προστατευτεί ο Άραχθος και το φυσικό περιβάλλον των Τζουμέρκων.Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Άραχθου, Απόστολος Τζίμας αναφέρθηκε στους κινδύνους που εμπεριέχει η λειτουργία του ΧΥΤΑ για τον Άραχθο, ενώ και ο Δημήτρης Τάτσης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κατσάνων τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό της δημοτικής αρχής και των κατοίκων της περιοχής.Η Αιμιλία Νικολού εκ μέρους της επιτροπής κατοίκων κατά του ΧΥΤΑ χαρακτήρισε ψεύτικες τις υποσχέσεις των πολιτικών ενώ και ο Άδωνης Γκρέτσας πρώην μέλος της επιτροπής κατά του ΧΥΤΑ και νυν αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης, τόνισε ότι ο λαός πρέπει να είναι αυτός που θα κρίνει γιατί η επιτροπή αυτή ενώ ξεκίνησε να χωροθετήσει εργοστάσιο και ΧΥΤΥ μαζί, κατάληξε να συζητά μόνο για χωροθέτηση εργοστασίου.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Λαθρομετανάστες κρυμένοι σε τεπόζιτο φορτηγού!


Βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πάτρας, από τον πλοίαρχο του Επιβατηγού-Οχηματαγωγού «ELLI T» N.Π. 11534, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πάτρα για Ηγουμενίτσα - Πρίντεζι, ότι κατά την διάρκεια του πλου από Πάτρα για Ηγουμενίτσα, εντοπίστηκαν από μέλος του πληρώματος, στο χώρο του γκαράζ του πλοίου, τέσσερις (04) αλλοδαποί μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην δεξιά δεξαμενή καυσίμων φορτηγού οχήματος.Με τον κατάπλου του «ELLI T» στην Ηγουμενίτσα, συνελήφθησαν από προσωπικό της οικείας Λιμενικής Αρχής οι τέσσερις (04) αλλοδαποί καθώς και ο 53χρονος οδηγός του Φορτηγού οχήματος.

Ο Γ. Πεταλωτής για συμβασιούχους δήμων


Δεν θα γίνει νομιμοποίηση για κανέναν, που δεν την δικαιούται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής αναφορικά με το θέμα των συμβασιούχων στους δήμους.Ο κ. Πεταλωτής πρόσθεσε πως "όσοι νομίζουν ότι μπορούν να πιέσουν, ή να εκβιάσουν με διαφόρων ειδών συμπεριφορές, δεν έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται".

Στο Υπουργείο Πολιτισμού ο Φίλιππας Φίλιος


Με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος. Το θέμα που κυριάρχησε στην συζήτηση ήταν τα μνημεία του Νησιού, η προστασία και η αξιοποίησή τους ενώ από τον Δήμαρχο κατατέθηκε το αίτημα για πλήρη αναστήλωση στο Σπίτι του Δεσπότη, προκειμένου να μεταφερθεί εκεί το αρχείο της πόλης, που σήμερα βρίσκεται στην Μητρόπολη.Το έργο της αναστήλωσης μπορεί να υλοποιηθεί με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου, πρόταση για την οποία έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κ. Μενδώνη, καθώς είναι η πρώτη τέτοιας μορφής που κατατίθεται.Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού θα επισκεφθεί τα Γιάννινα στις 7 και 8 Απριλίου, όπου θα εξετάσει επί τόπου τόσο τα θέματα αυτά, όσο και άλλα ζητήματα αρμοδιότητάς της.«Στη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου έγινε ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να προωθήσουμε λύσεις σε θέματα που χρονίζουν. Η κ. Μενδώνη γνωρίζει άριστα το αντικείμενό της και έχει απόλυτη γνώση των ζητημάτων της περιοχής μας. Όλα λοιπόν όσα αφορούν στον τομέα του πολιτισμού θα τα δούμε αναλυτικά και σε βάθος κατά την επίσκεψή της στα Γιάννινα», δήλωσε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:Απαράδεκτος ο συνεχής εμπαιγμός από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων


Σχετικά με τη χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων ο Σταύρος Καλογιάννης έκανε την εξής δήλωση:Πέρασαν δεκαοκτώ μήνες (18) από τις εκλογές, χωρίς δυστυχώς να έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Έχω επανειλημμένα ζητήσει, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα, αλλά δυστυχώς το ΥΠΕΚΑ αδιαφορεί πλήρως. Υπενθυμίζω ότι:
* Στις 29 Δεκεμβρίου 2009 η Υπουργός κα Μπιρμπίλη με ενημέρωνε ότι «μόλις γνωμοδοτήσουν οι Φορείς το Ρυθμιστικό Σχέδιο θα τεθεί στο Κεντρικό ΣΧΟΠ προκειμένου να προωθήσει την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος».
* Στις 4 Μαρτίου 2010 ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης με ενημέρωνε ότι «όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των γνωμοδοτήσεων των Φορέων η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε κατάρτιση σχεδίου Π.Δ.».
* Την 1η Ιουλίου 2010 ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης με διαβεβαίωνε ότι «το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα ολοκληρωθεί μέσα στους θερινούς μήνες»!
* Τον Οκτώβριο 2010 ο Υφυπουργός κ. Μωραΐτης διαβεβαίωσε τον τότε Δήμαρχο κ. Ν. Γκόντα ότι «μέχρι τέλους του 2010 θα έχει ολοκληρωθεί το Ρυθμιστικό, κάτι που θα επιτρέψει την επέκταση του σχεδίου πόλεως σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο».
* Επίσης τον Οκτώβριο 2010, ο αν. Υπουργός κ. Σηφουνάκης απαντώντας σε άλλη Ερώτησή μου με ενημέρωνε ότι «κατά τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος του Ρυθμιστικού εμφανίζεται η ανάγκη να μελετηθούν εκ νέου τα όρια την χωρικών εκτάσεων και να επανελεγχθούν οι ρυθμίσεις ως προς τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας στην περιοχή των Ιωαννίνων»! Επισήμανα τότε, ότι όλα αυτά ήταν πολύ φθηνές δικαιολογίες, καθώς δεν επηρεάζουν καθόλου το Ρυθμιστικό! Καμία απάντηση δεν πήρα επ’ αυτού.
* Σήμερα, τέλος Μαρτίου, μαθαίνουμε από το Υπουργείο ότι στο «τέλος Μαΐου 2011» θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σχεδίου Π.Δ.!
Δεν δεχόμαστε άλλη κοροϊδία. Αυτή η «πράσινη» Κυβέρνηση είναι ανίκανη για ο,τιδήποτε.

Στην Εταιρεία Ανακύκλωσης Φίλιος-Μπέγκας


Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος και ο αντιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Ο Δήμος Ιωαννιτών, μαζί με τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, περιλαμβάνονται σε αυτούς όπου η Εταιρεία στοχεύει να αναπτύξει άμεσα προγράμματα ανακύκλωσης.Το επιχειρησιακό της σχέδιο έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την έγκρισή του θα μπορέσει να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης.Για τον Δήμο Ιωαννιτών η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα, γεγονός που επισημάνθηκε και κατά την σημερινή συνάντηση.

Απάντηση Φ.Τσουμάνη στην παραίτηση του κ. Ριστάνη


Με έκπληξη διάβασα την παραίτηση του κ. Ριστάνη από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της Επιτροπής (;) των ΚΑΠΗ (εννοεί, μήπως, το Δ.Σ.;) για τους αυτονόητους λόγους που αναφέρει.Ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. πόλεως Ιωαννίνων και πρόεδρος της δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος Ιωαννίνων ( πρώην Α.Δ.Ε.Ι. ) οφείλω να δώσω μια απάντηση.Το ερώτημα που προκύπτει από την ενέργεια αυτή είναι: Αλήθεια κ. Ριστάνη γιατί παραιτηθήκατε πραγματικά; Από ευαισησία (;), από υποκρισία(;), ή για λόγους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων;Αφού είσθε τόσο ευαίσθητος και δεν θέλετε να ταυτίζεστε με αυτή τη Δημοτική Αρχή, όπως λέτε, γιατί δεν παραιτηθήκατε και από Δημοτικός σύμβουλος; Γιατί δεν παραιτήθηκε και άλλος Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξής σας; Ή μόνον εσείς είσθε ο ευαίσθητος;Για ποια βίαιη απομάκρυνση μιλάτε; Για την σωστή σας ενημέρωση, πρέπει να γνωρίζετε, ότι το Δημαρχείο το άνοιξε η Δημοτική Αρχή και η αστυνομία κλήθηκε να το διατηρήσει ανοιχτό. Αυτό ήταν όλο!Όμως αναρωτιέμαι ειλικρινά, τι είναι για σας σεβασμός στις δημοκρατικές αρχές και στους δημοκρατικούς κανόνες διοίκησης;. Είναι άραγε η αυθαίρετη κατάλυση της έννομης τάξης και των δημοκρατικών θεσμών, γιατί εδώ περί αυτού πρόκειται.Αυτονόητο δικαίωμα τι εννοείται; ότι μπορεί όποιος νομίζει ότι έχει δίκιο σε ένα αίτημα να αυθαιρετεί και να παρανομεί εις βάρος των θεσμών, της πόλης και των συμπολιτών μας;Για ποια πρόσληψη των συμβασιούχων μιλάτε; Για τις άκυρες συμβάσεις με τις οποίες εσείς κρατούσατε υπό ομηρία επί χρόνια 128 οικογένειες; Ποιος ο λόγος της ύπαρξης των εκλογικών στοιχείων στους φακέλους των εργαζομένων; Αυτοί είναι οι δημοκρατικοί κανόνες διοίκησης στους οποίους αναφέρεστε;Ή μήπως εννοείται δημοκρατικούς κανόνες την ομηρία της πόλης μας από μια παράταξη;‘Oχι κ. Ριστάνη εμείς και η πόλη ολόκληρη, όπως και ο Δήμος μας δεν ζούμε ούτε στην δημοκρατία του ΠΑΜΕ ούτε στη δημοκρατία της παράταξης του κ.Γκόντα . Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, που λειτουργεί με νόμους και δημοκρατικούς θεσμούς, τους οποίους οφείλουν να σέβονται όλοι οι πολίτες που ζουν στη χώρα αυτή. Ας το κατανοήσετε αυτό.Σεβόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία τους, σεβόμαστε τους συμπολίτες μας και τα προβλήματα τους. Σεβόμαστε την αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους σε αυτή και για το λόγο αυτό υιοθετήσαμε όλα τα αιτήματα των πρώην συμβασιούχων της πρώην ΑΔΕΙ και τα υλοποιήσαμε. Απομένει η απάντηση του ΑΣΕΠ για την εγκυρότητα των συμβάσεων των πρώην συμβασιούχων, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο στη χώρα μας και στο οποίο αποστείλαμε όλους τους φακέλους των πρώην συμβασιούχων, υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας.Δυστυχώς για εσάς κ. Ριστάνη η σχέση σας με την δημοκρατία είναι η σχέση σας με την αυθαιρεσία στο Δήμο της «περιόδου Γκόντα». Είναι ακόμη η υποκίνηση από την παράταξη σας των πρώην συμβασιούχων της ΑΔΕΙ να προβούν σε παράνομες καταλήψεις του Δημαρχείου. Είναι ακόμη και η επιδίωξη τόσο η δική σας όσο και της παράταξης σας να ανασταλούν όλες οι δημοκρατικές λειτουργίες του Δήμου μας.Ο στόχος κ. Ριστάνη, τόσο ο δικός σας όσο και της παράταξής σας, είναι ένας και μοναδικός. Να σπιλώνετε τη δημοτική αρχή με κάθε τρόπο και να δημιουργείτε προβλήματα για λόγους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και μόνο.

Φτάνουν πια τα κροκοδείλια δάκρυα .
Έχουνε γνώση οι φύλακες.Φίλιππος Τσουμάνης
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. Πόλεως Ιωαννίνων»

Κατατέθηκε η πρόταση για το αποχετευτικό Κατσικά


Ολοκληρωμένη πρόταση, με συνολικό προϋπολογισμό 13.284.000 ευρώ και με αντικείμενο την αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Κατσικά, υπέβαλλε ο Δήμος Ιωαννιτών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η κατασκευή και ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Κατσικάς.Αναλυτικότερα, το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού περιλαμβάνει:.
• τους κύριους και δευτερεύοντες αγωγούς
• τα φρεάτια επίσκεψης
• δύο αντλιοστάσια ανύψωσης και τους αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς στην περιφερειακή οδό της χαμηλής ζώνης.
• Τις οικιακές συνδέσεις με το δίκτυο
Το συνολικό μήκος του δικτύου που προβλέπεται να κατασκευαστεί ανέρχεται σε 28.870 μέτρα.«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι για μας ο Δήμος, δεν χωρίζεται σε παλιό και νέο. Αντιμετωπίζουμε με την ίδια λογική, με τα ίδια κριτήρια και με την ίδια διάθεση για δουλειά όλες τις περιοχές. Η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον Κατσικά, όπως και σε όλους τους παραλίμνιους οικισμούς, είναι έργα υψίστης προτεραιότητας. Πρόκειται για παρεμβάσεις ζωής, καθώς επιλύουν σοβαρά προβλήματα των πολιτών και παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως της λίμνης», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.Από την ίδια λογική άλλωστε, της αποκέντρωσης, της ισόρροπης ανάπτυξης και της ίσης αντιμετώπισης των προβλημάτων, διέπεται η συνολική πρόταση έργων και μελετών που κατατέθηκε από την ΔΕΥΑΙ για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ, με προϋπολογισμό 54 εκατομμυρίων ευρώ.Ο Δημοτικός Σύμβουλος και υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων Θανάσης Μανταλόβας, ο οποίος είχε το συντονισμό για την υποβολή της πρότασης αποχετευτικού Κατσικά, σε δήλωσή του ανέφερε: «Ο Δήμος Ιωαννιτών και η νέα Δημοτική Αρχή προσπαθεί με μεθοδικότητα και συστηματική δουλειά, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, να φέρει πόρους και σημαντικά έργα στην περιοχή μας. Υποβάλλαμε για χρηματοδότηση στο Επ. Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο. Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο και συνάμα συγκροτημένο σχέδιο προσέλκυσης κοινοτικών πόρων – ίσως τη μοναδική πλέον πηγή χρηματοδότησης έργων - και πολύ σύντομα θα έχουμε ως Δήμος απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Συνεδρίαζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο


Την ερχόμενη Δευτέρα, στις επτά το βράδυ, θα συνεδριάσει στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 61 θέματα, με σημαντικότερα την συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων με βάση τις διατάξεις του Καλλικράτη.Στην συνεδρίαση θα γίνει επίσης ενημέρωση για την διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

«ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΘΗ» Από το Πνευματικό Κέντρο και τον Σύλλογο Πολυφωνικής Μουσικής


Στο κλίμα των ημερών του Πάσχα, η καταξιωμένη Εύα Κοταμανίδου απαγγέλει ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και του Γιώργου Σεφέρη. Ηθοποιός, δοκιμασμένη πρωταγωνίστρια, με λαμπρή καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σκηνοθέτης, δασκάλα υποκριτικής, βουλευτής παλαιότερα και σχολιογράφος, απαγγέλει ποιήματα από τα έργα Επιτάφιος, Επιφάνεια, Το Τραγούδι του Νεκρού Αδερφού. Τραγούδια από τα παραπάνω έργα ερμηνεύει ο Γιάννης Θωμόπουλος.Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και ο Σύλλογος Φίλων Πολυφωνικής Μουσικής, το Σάββατο 9 Απριλίου, ώρα 9 μ.μ., στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». Τιμή εισιτηρίου: 10 €. Προπώληση στα ταμεία του Πνευματικού Κέντρου, στο Ίρις (Γρ. Σακκά 20) και στο Rock Shop (Βλαχλείδη 7).

Συνεχίζεται η έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Μπαλάφα


Μέχρι τις 27 Απριλίου συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη η έκθεση του Κώστα Μπαλάφα με τίτλο «Φωτογραφικό Οδοιπορικό στην Ήπειρο».Η συνεχιζόμενη προσέλευση κόσμου και το πλήθος αιτημάτων σχολείων της περιοχής προκειμένου να επισκεφθούν την έκθεση, αποτέλεσαν τον λόγο για την παράταση της έκθεσης.«Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα και αποδεικνύεται ότι είναι μία από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις της Πινακοθήκης. Ο Κώστας Μπαλάφας, που κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό, κομμάτια της ιστορίας μας, προσελκύει, συγκινεί και διδάσκει», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπεύθυνος του πολιτιστικού τομέα του Δήμου Μωυσής Ελισάφ.Η έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Μπαλάφα, αποτελεί ένα ταξίδι στο χρόνο.Σκηνές πολεμικής φρίκης, που αποθανάτισε στην πρώτη γραμμή της αντίστασης, με την αμεσότητα της στιγμής, με μεράκι και χρέος, φιλοξενούνται στον πρώτο όροφο της Πινακοθήκης, αποτελώντας στην ουσία ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας.Στον ισόγειο χώρο ζωντανεύουν μνήμες άλλων εποχών.Η Σαρακατσάνικη ζωή με τις μετακινήσεις των πληθυσμών, στιγμές πλημμυρισμένες από το άρωμα του πεύκου.Τα παλιά ταμπάκικα, η Παμβώτιδα και οι ψαράδες που αγκάλιαζαν την λίμνη με το πάθος και την αγωνία για τον άρτο τον επιούσιο.Και η παλιά αγορά των Ιωαννίνων. Με τα παζάρια της, τις όψεις των καταστημάτων, το «δούναι και λαβείν» μιας άλλης εποχής. Γνώριμης για κάποιους, άγνωστης και μακρινής για τους νεότερους.Οι φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα κρατούν ζωντανές τις μνήμες. Συγκινούν και γοητεύουν.

Γεμάτο τριήμερο με τοπικές μπάντες και Domenica στο Boxx


To Boxx δημιουργήθηκε στη Γεωργίου Παπανδρέου, για να καλύψει το κενό που υπήρχε στην επικοινωνία μουσικών και κοινού, στην πόλη των Ιωαννίνων. Συνεχίζοντας την πολιτική του, να παρουσιάζει στη σκηνή σχήματα όλων των ειδών μουσικής και κατηγοριών καλλιτεχνών, στις 1, 2 και 3 Απριλίου παρουσιάζει live για όλα τα γούστα! Ξεκινώντας από τους παλαιότερους Domenica, το Σάββατο 2 Απριλίου στις 10.30 μμ. Οι Domenica είναι μια αναγνωρίσιμη μπάντα της ελληνικής ροκ σκηνής. Πέρυσι κυκλοφόρησαν το νέο τους album με τίτλο «Λήθη» που έγινε η αφορμή για μια νέα ριζική «στροφή» τόσο στον ήχο, αλλά και στην φιλοσοφία και αισθητική του συγκροτήματος. Το Σάββατο βράδυ, θα ακουστούν επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει όπως τα: Άχρηστα ρολόγια, Μείνε κοντά μου, Μέσα στη βουή του Δρόμου, Λίγη ζωή ακόμη, Ταξίδεψέ με και πολλά ακόμα! Τραγούδια από το παρελθόν και το παρόν, συναντιούνται σε rock – metal και ψυχεδελικούς πειραματισμούς δημιουργώντας μια ιδιαίτερη μουσική ατμόσφαιρα που εναρμονίζει τα ηχοχρώματα τους παρελθόντος μεταφέροντας τα στον σημερινό ήχο που οριοθέτησε η τελευταία δισκογραφική δουλειά. Είσοδος 10 ευρώ. Την Παρασκευή 1 Απριλίου, μετά τις 10, η βραδιά στο Boxx θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο Metal, με τρεις ντόπιες μπάντες και μια προσθήκη από την Άρτα. Οι Neperia και Virtue Chaos “εξειδικεύονται” στο death-μελωδικό metal, ενώ πιο “σκληρά” ακούσματα προσφέρουν οι Side fx και οι Regret Νo Μore. Είσοδος 5 ευρώ. Τέλος, την Κυριακή στις 7μμ, τα σχολικά συγκροτήματα Electrify, Back Alley και Horse θα πουν ότι έχουν να πουν, με την μουσική τους. Και πιστέψτε το, έχουν πολλά να μας πουν! Είσοδος 5 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις στο τηλέφωνο 6932610241.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τη συνάντηση με την τρόικα


Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η άφιξη της αντιπροσωπείας της τρόικας στην Αθήνα για την καθιερωμένη πλέον συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η τρόικα ανέβαλε την έλευσή της στην Ελλάδα, λόγω τεχνικών προβλημάτων και μη συγκέντρωσης όλων των απαιτουμένων στοιχείων, κάτι όμως που διαψεύδει από την πλευρά του το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε προκαθορισμένο ραντεβού και η συνάντηση θα διεξαχθεί κανονικά τις επόμενες ημέρες.Η επίσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμενόταν να διαρκέσει 2 με 4 ημέρες. Στα θέματα που θα εξετάζονταν συμπεριλαμβάνεται το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ θα γινόταν και ενημέρωση για την επόμενη φάση του μνημονίου.

Η Shakira σε κλουβί και όποιος αντέξει στα τοπικά μεσημερινά!


Μεσημέρι είναι, ώρα για χαλάρωση και ξεκούραση οπότε λογικό είναι να πέφτουν οι ρυθμοί της ημέρας και να κάνουμε ζάπινγκ στην τοπική tv. Εκεί όμως που περιμένουμε να δούμε καμμιά παλιά γιαννιώτικη συνταγή να μας ανοίξει η όρεξη, πριν λίγο πέσαμε πάνω στη σέξυ ποπ σταρ Shakira, την οποία είδαμε σε... τρελές πόζες μέσα σε κλουβί! Νά' σαι καλά Καρολίνα, είχες δεν είχες μας ανέβασες τα γράδα και αυτό το μεσημέρι!!!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Το λοιπόν, τι ρόλο βαράνε οι τράπεζες;


Υπαρξιακά και μη ερωτήματα για το ρόλο των ελληνικών τραπεζών:"Εάν η Πολιτεία μέσα σε δύο μόλις χρόνια χρηματοδοτεί τις τράπεζες, ιδίως με ζεστό χρήμα και εγγυήσεις ύψους 100 δισ. τι νόημα ύπαρξης έχουν οι ιδιωτικές τράπεζες, εκτός από το να πλουτίζουν και να κερδοσκοπούν οι τραπεζίτες;
-Τι εγγυώνται τελικά οι ιδιωτικές τράπεζες στους καταθέτες τους και τι προσφέρουν στην οικονομία της χώρας;
-Ποια συμμετοχή έχουν με ίδια κεφάλαια στην αντιμετώπιση της κρίσης, στην οποία τουλάχιστον με την τακτική τους συνέβαλαν καθοριστικά;
-Πώς χειρίστηκαν το θέμα της αθρόας ανάληψης και φυγάδευσης κεφαλαίων στο εξωτερικό και πως διαχειρίστηκαν τα δικά τους κεφάλαια το διάστημα αυτό;
-Τι έκανε και τι κάνει ελεγκτικά για όλα τα παραπάνω η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αρμόδιες αρχές της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος; Ποιες είναι οι όποιες ευθύνες τους; Πώς και πότε θα καταλογιστούν, αν όντως υπάρχουν";
Δεν ρωτάμε εμείς αλλά 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με ερώτησή τους Προς τον υπουργό Οικονομίας. Οι Π.Κουρουμπλής, Γ.Αρβανιτίδης, Λ.Γρηγοράκος, Λ.Μίχος, Χ.Κεφαλίδου, Ιω.Μιχελογιαννάκης και Α.Τόλκας ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης «ώστε ή να αναγκαστούν οι τράπεζες να διοχετεύσουν ρευστότητα στην αγορά με δικά τους κεφάλαια ή να παρακαμφθούν οι ιδιωτικές τράπεζες και να εισρεύσει τουλάχιστον το δημόσιο χρήμα στην αγορά, είτε μέσω των κρατικών τραπεζών που έχουν απομείνει».Καλώς τα παιδιά, που θα ‘λεγε και μια ψυχή...Θα τους απαντήσει ο Παπακωνσταντίνου, ή θα τους μαλώσει τσιρίζοντας όπως στη χθεσινή του παρέμβαση στο Mega που προσπαθούσε να πείσει ότι δεν υπάρχει υστέρηση εσόδων το πρώτο δίμηνο του έτους...

topontiki

Mαθητές οκτώ ευρωπαϊκών χωρών στα Γιάννενα


Σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου άνοιξε τις πύλες της και αγκάλιασε τους μαθητές οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που επισκέφτηκαν την χώρα μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Commenius.Η Περιφερειακή Διευθύντρια και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ και ΔΕ Ηπείρου τους υποδέχτηκαν και τους καλωσόρισαν.Στην συνάντηση που ακολούθησε τους παρουσίασαν τη δομή και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα και αντάλλαξαν μαζί τους απόψεις και εμπειρίες.Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου ευελπιστεί και ενεργεί στην κατεύθυνση να συνεχιστούν τέτοιου είδους συνεργασίες και δράσεις και να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας.

Ξανάρχεται ο... Εσάτ Πασάς στα Γιάννενα!


Πρόταση εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας αλλά και των θυγατρικών που αυτή διαθέτει (Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, Βιομηχανία Ζάχαρης και Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών) ετοιμάζεται να καταθέσει ο τουρκικός τραπεζικός όμιλος της ZIRAAT BANK. Τα επεκτατικά επιχειρηματικά σχέδια των γειτόνων στον ελληνικό χώρο δεν σταματούν στα ανταγωνιστικά επιτόκια με τα οποία δανείζουν εδώ και χρόνια τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους έλληνες παραγωγούς στην περιοχή της Θράκης, όπου και η εν λόγω τράπεζα διατηρεί υποκαταστήματα, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι Τούρκοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και τα διαμάντια του ελληνικού αγροτοσυνεταιριστικού κεφαλαίου, τις οποίες η Αγροτική Τράπεζα βγάζει στο «σφυρί». Ας προσέχαμε...

Συνέντευξη Τάκη Τασούλα


Συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ παραχώρησε σήμερα ο Τάκης Τασιούλας,δημοτικός σύμβουλος της Λαικής Συσπείρωσης στο δήμο Ιωαννιτών.Ο κ. Τσαούλας στη συνέντευξή του ανέφερε τα εξής:“Είναι η 4η μέρα που τα ΜΑΤ “στολίζουν” την είσοδο του δημαρχείου. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η δημοκρατία που τόσο καιρό επικαλούνται είναι η δημοκρατία των ΜΑΤ, της βίας και της καταστολής. Είναι συστατικό στοιχείο της ίδιας αντιλαικής πολιτικής που απολύει, εκτοξεύει την ανεργία, χτυπάει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προωθούν αλλεπάλληλα αντιλαικά μέτρα.Ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος απέδειξε ολοκάθαρα ότι δίκαια το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο κεφάλαιο έχει βρει στο πρόσωπο του έναν γνήσιο εκφραστή της αντιλαικής πολιτικής. Απολύει εργαζόμενους, βάζει φόρους, συγχωνεύει σχολεία, εμπορευματοποιεί την γη, εκποιεί δημόσια περιουσία σε επιχειρηματίες, χρησιμοποιεί κατασταλτικούς μηχανισμούς απέναντι στον “εχθρό λαό”. Συνεχίζει δηλαδή στην ίδια αντιλαική ρότα με την προηγούμενη δημοτική αρχή της ΝΔ.Ταυτόχρονα αποποιείται τις ευθύνες του, κοροιδεύει τους συμβασιούχους, ρίχνει το μπαλάκι στα δικαστήρια κηρύσσει άκουσον άκουσον παράνομο το δικαίωμα στην δουλειά. Ο αγώνας των συμβασιούχων είναι δίκαιος γιατί είναι αγώνας για το μεροκάματο, για το ψωμί της εργατικής λαικής οικογένειας. Αφορά συνολικότερα κάθε εργαζόμενο, κάθε άνεργο.Παράνομη , βάρβαρη, αντιλαική είναι η πολιτική της δημοτικής αρχής και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που τον στηρίζει και καταδικάζουν το λαό στην φτώχεια, στην ανέχεια, στην εξαθλίωση. Εμείς δεν θα κουραστούμε να βροντοφωνάζουμε και να παλεύουμε ότι νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη.Ο κύριος Φίλιος σε δηλώσεις του αυτοπροσδιορίζεται ως συμπαραστάτης των συμβασιούχων. Είναι τουλάχιστον γελοίο το επιχείρημα, υποτιμά την νοημοσύνη του γιαννιώτικου λαού. Την “συμπαράσταση” του την έδειξε με την άγρια καταστολή, τους προπηλακισμούς που κάνουν πρωτοπαλίκαρα του δημοτικοί σύμβουλοι στην Κατσικά, την έδειξε με το ότι αρνείται να πάρει τις ευθύνες του σαν εκλεγμένος δήμαρχος ώστε να γυρίσουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.Επαναλαμβάνει μονότονα και διαρκώς ότι εξάντλησε τα περιθώρια με τους συμβασιούχους ,ότι τάχα έκανε ότι μπορούσε. ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ. Έκανε ότι μπορούσε για να τους υποτάξει , να τους κοροιδέψει, να τους κρατήσει ομήρους, να τους εκβιάσει και να τους σπάσει το ηθικό, να προσβάλει την αξιοπρέπεια τους.Αν σοβαρά εννοεί αυτά που λέει περί αστικών-πολιτικών ευθυνών είναι ένας δειλός κήρυκας της υποταγής. Επιβεβαιώνει στο έπακρο ότι είναι δήμαρχος της πλουτοκρατίας. Είναι η τελική κατάληξη της πολιτικής αθλιότητας, ενός πολιτικού γυρολόγου που αξιοποιείται από τη κυβέρνηση για να επιβάλλουν στο λαό ένα κυριολεκτικά μαύρο μέλλον.Η πόλη είναι οι εργαζόμενοι της. Και δικαίωμα της πόλης είναι να υπάρχει στο σπίτι κάθε εργαζόμενου φαγητό στην κατσαρόλα, είναι να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, να έχουν τα παιδιά της λαικής οικογένειας μια ζωή με δικαιώματα.Ξεκαθαρίζουμε ευθύς - εξαρχής ότι με την παρουσία των ΜΑΤ η Λαική Συσπείρωση που στηρίζεται από το ΚΚΕ δεν πρόκειται να πάρει μέρος στο δημοτικό συμβούλιο που θα συγκληθεί. Δεν νομιμοποιούμε στην συνείδηση του γιαννιωτικού λαού τέτοιες πρακτικές. Θα είμαστε στις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων, του ταξικού εργατικού κινήματος.Είναι ώρες ευθύνης για όλους. Τα δικαιώματα του λαού δεν πρέπει να μπούνε στο γύψο.”

«Σχίσμα» πάλι στο σύλλογο ΟΤΑ

ΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ… «ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΤΟΥ Ν. ΓΚΟΝΤΑ

Σε νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης μπαίνουν οι παρατάξεις στον πολύπαθο σύλλογο ΟΤΑ, με τα πρόσωπα να αλλάζουν απλώς θέση στη διαμάχη.Έτσι, εκεί που βρισκόταν μέχρι πρότινος ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Κίνησης Νίκος Κρικώνης, τώρα είναι ο Χρήστος Μεντής και η Ενότητα. Οι υπόλοιπες παρατάξεις κατηγορούν την Ενότητα ότι κάλεσε γενική συνέλευση παράνομα, χρησιμοποιώντας το όνομα του συλλόγου εργαζόμενων, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για τις εκλογές. Αυτές, πρέπει να γίνουν μέχρι το καλοκαίρι, οι υπόλοιπες παρατάξεις όμως, εκτός από το θέμα νομιμότητας της χθεσινής συνέλευσης που κλήθηκε στα Λιθαρίτσια, τονίζουν ότι εκλογές δεν μπορεί να γίνουν εάν δεν γίνει πρώτα εκκαθάριση των μητρώων. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου εργαζόμενων Ζώης Γαλατάς, Φωτεινή Ντίνου, Λαμπρινή Παπαγιάννη και Αθανασία Ράπτη, τονίζουν ότι συμπαραστέκονται στους εργαζόμενους της ΑΔΕΙ και το δικαίωμά τους για μόνιμη και σταθερή εργασία, διαχωρίζουν όμως τη θέση τους από τον τρόπο που επιδιώκει να κάνει τις εκλογές η Ενότητα. Μάλιστα, χθες η κα Ράπτη κατηγόρησε τον κ. Μεντή ότι επιχειρεί να στήσει κάλπες «για τις μετεκλογικές ανάγκες του κ. Γκόντα, όπως ο κ. Κρικώνης επιχείρησε να τις στήσει για τις προεκλογικές ανάγκες του κ. Γκόντα», αναφερόμενη στην προ μηνών απόπειρα της Ανεξάρτητης Κίνησης να κάνει κάτι ανάλογο, επισπεύδοντας τις εκλογές. Οι δύο παρατάξεις στις οποίες μετέχουν οι κ.κ. Κρικώνης και Μεντής είναι αυτές οι οποίες εναλλάσσονται στην πρωτιά του συλλόγου, στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις. Τα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τονίζουν ότι την επόμενη βδομάδα θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ακολουθήσει η παράδοση-παραλαβή των μητρώων μελών και του ταμείου. «Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί η προγενέστερη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για ανασύσταση του μητρώου μελών, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια νόμιμων και σύμφωνα με το καταστατικό αρχαιρεσιών που το διοικητικό συμβούλιο θα προκηρύξει», όπως τόνισε χθες η κα Ράπτη. Επίσης, κατηγόρησε τον κ. Μεντή ότι κάλεσε τη χθεσινή εκλογοαπολογιστική συνέλευση «για λογαριασμό του ΠΑΜΕ και προς εκμετάλλευση των συμβασιούχων της πρώην ΑΔΕΙ».

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Στο ΑΣΕΠ οι συμβάσεις της ΑΔΕΙ


Tην αποστολή των συμβάσεων των 128 συμβασιούχων της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων, προκειμένου να κριθούν από το ΑΣΕΠ, αποφάσισε η δημοτική αρχή του δήμου Ιωαννιτών μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Τα παραπάνω κάνει γνωστά με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Εσωτερικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, Γιώργος Ντόλιος. Ερώτηση για τους συμβασιούχους της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων, είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ, Σταύρος Καλογιάννης, επισημαίνοντας ότι οι συμβασιούχοι αυτοί, οι οποίοι μετά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον περασμένο Νοέμβριο, έχουν πάψει να εργάζονται, έχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου με την πρώην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Ιωαννίνων και ζητούν να συνεχίσουν να εργάζονται στη νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας.

Κάθετα έπεσε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο

4 -9,9% οι άδειες, - 26,5% η επιφάνεια και -30,4% ο όγκος!

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το 2010 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την δυσμενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα το 2010 το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτική – Δημόσια) διαμορφώθηκε σε 1.839 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 477,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.699,8 χιλιάδες m3 όγκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με το 2009 μειώθηκε κατά 9,9% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, κατά 26,5% η επιφάνεια και κατά 30,4% (!) ο όγκος.Στο σύνολο της χώρας η οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 11,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 24,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2009.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σε αρνητικά επίπεδα κινήθηκε πέρυσι και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο, όπως και πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εμφάνισε μείωση κατά 9,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 29,5% στην επιφάνεια και κατά 33,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009.

ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η αρνητική αυτή κατάσταση και ψυχολογία στον κλάδο της οικοδομής δεν φαίνεται να αλλάζει σύντομα, καθώς οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς δεν είναι καθόλου ευοίωνες. Αυτό το βλέπουμε έντονα και στην περιοχή μας,η παρατεταμένη κρίση στην οικοδομή έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία.Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για όσους έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με τις υποχρεώσεις τους. Από την άλλη πολλά από τα καινούργια διαμερίσματα παραμένουν απούλητα, αφού και οι λιγοστοί πια αγοραστές καταφεύγουν σε παλιότερα σπίτια, τα οποία είναι και φθηνότερα. Σ’ αυτό δεν βοηθούν ούτε οι τράπεζες, οι οποίες έχουν κλείσει τις κάνουλες του δανεισμού και πλέον δίνουν δάνεια με το… σταγονόμετρο.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Απάντηση στο Μίλτο Μπούκα για το θέμα του αγωγού


Ξύπνησα νωρίς σήμερα και για ακόμα μία φορά διάβασα στο μπλόγκ σας για την οικολογία και για τους εν δυνάμει οικολόγους του 2011 (μίλτος μπούκας κτλ).Από μία αυτοψία για τις περιοχές που αναφέρει ο κύριος παραπάνω θα έβλεπε
α) τα αυθαίρετα (συβότων πέρδικας πάργας)
β)τη μή χρήση βιολογικών καθαρισμών (επισης στις περιοχές αυτές)
γ)τις καταπατημένες εκτάσεις (επίσης στις περιοχές αυτές)
δ)την μόλυνση του ευρύτερου θαλάσσιου υδροβιότοπου (και όχι μόνο της λίμνης λόγο εντοπιότητας)και συγκεκριμένα πόσα χλωριωμένα νερά από πισίνες σε όλη τη παράλια ζώνη πέφτουν καθημερινά μέσα στη θάλασσα;Kαι πόσα νερά από βόθρους αυτούσια χωρίς βιολογικό καθαρισμό;
ε)την εξολόθρευση όλων των άγριων ζώων στις περιοχές αυτές από πουλιά μέχρι και διάφορα θυλαστικά......(σύβοτα -αγρια κατσίκια κτλ-)
-πόσα χρόνια έχουν να πάρουν "χρυσό αστερία " οι παραλίες απο την Πλαταριά μέχρι την Πάργα;
-Ξέρετε τι πάει να πεί αυτοκτονία;Oι περιοχές αυτες αυτοκτονούν καθημερινά με την βοήθεια μερικων οικολόγων που επικεντρωνουν "αλλού" τα προβλήματα.....
Kάνετε επισης και γιαυτά κύριε Μπούκα καταγγελίες ώστε να είστε ποιο αξιόπιστος για την οικολογία την όποια επικαλείστε και όχι ιμιτασιον 25% οικολόγος σε όσο αφορά το φυσικό αέριο, και 75% όχι γιατί τα παραπάνω αφορουν συμπατριώτες σου απο τα γιαννενα οι οποιοι έχουν κάνει αρκετές απο τις οικολογικές παραπάνω καταστροφές.όπως επίσης και να κλείνουμε τα ματια σε ένα μείζον πρόβλημα που είναι ΥΠΑΡΚΤΟ και να μιλάμε για ένα που "θά ερθει ".Tο ίδιο σοβαρά και ισως περισσοτερο σοβαρά είναι και τα προαναφερόμενα.Bαρέθηκε ο κόσμος να παίζουν μερικοί που θέλουν να αναδειχτούν πολιτικά πάνω απο το πτώμα του και γιαυτό γράφω αυτά που γράφω απο σήμερα το πρωί δεν θα τα γράφω μόνο θα τα προβάλω και θα περιμένω να σας πάρουν με τις πέτρες για τη μερολιπτική στάση σας κύριοι "ιμιτασιον οικολόγοι"

ένας πολίτης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ:Υπέρογκες αυξήσεις στο νερό από το Δήμο Δωδώνης


Υπέρογκες αυξήσεις στο πάγιο τέλος νερού, που σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα φτάνει μέχρι 115%, αναφέρει ότι έχει αποφασίσει να επιβάλει η Δημοτική Αρχή Δωδώνης, ο τοπικός σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Δερβιζιάνων κ. Γιάννης Γκουβάς,o οποίος απέστειλε για το θέμα και επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία κοινοποίησε προς την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Περιφερειάρχη και το Ινστιτούτο Καταναλωτών.

Απάντηση στον αναγνώστη για το θέμα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών


Αγαπητέ συνάδελφε (*),
Ας βάλουμε τα πράγματα στη σειρά γιατί προτρέχεις...Το αντικείμενο τον σπουδών δεν έχει καμία σχέση με αυτό του πολιτικού και χημικού μηχανικού. Σε παρακαλώ ψάξε τον οδηγό σπουδών και το αντικείμενο τη σχολής (κάτι που δεν έκανες πριν απαντήσεις στο θέμα) για να το διαπιστώσεις. Επίσης ,ψάξε στο διαδίκτυο για Materials Engineering και θα καταλάβεις ότι δεν είμαστε ούτε νηπιαγωγοί, ούτε φιλόλογοι. Το ότι μια επιστήμη είναι αποδεκτή από το σύνολο των μηχανικών ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ με το ΙΔΙΟ ακριβώς αντικείμενο ΕΚΤΟΣ από την Ελλάδα (και δει το ΤΕΕ), σημαίνει ή είναι λάθος το ΤΕΕ για την μη ένταξή μας στα μητρώα και παράλληλα μη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων ή ο υπόλοιπος κόσμος μηχανικών σφάλει. Εδώ τα συμπεράσματα δικά σου.Τέλος, θα πρέπει να σε απασχολήσει η «δυσκοίλια», κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του θέματος ως προς το νέο – καινοτόμο (για την Ελλάδα πάντα) από τους μεγαλοβαρώνους που λυμαίνονται το ΤΕΕ. Το τελευταίο πρέπει να σε απασχολήσει ιδιαίτερα και όχι αν θα παραμείνει το ΤΕΕ ένα κλειστό group επαγγελματιών. Και μη φοβάσαι συνάδελφε ηλεκτρολόγε, το δικό σου ψωμί δε θα το φάμε. Απλά αναζήτησε αλλού τις φοβίες σου και όχι στα συμφέροντα του ΤΕΕ.

(*) Σε αποκαλώ συνάδελφο, διότι στο χώρο που εργάζομαι ως απόφοιτος πλέον, είμαι δίπλα με μηχανολόγους, πολιτικούς, τοπογράφους και ηλεκτρολόγους και οι αποφάσεις αλλά και οι ευθύνες εργασίας κινούνται παράλληλα και πίστεψε με ότι έχω την αποδοχή όλων των παραπάνω.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

«Πωλητήριο» στο πάρκινγκ της πλατείας

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕΙ

Πωλητήριο μπαίνει στο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας, πριν καν συμπληρωθούν τρία χρόνια λειτουργίας του. Το πάλαι ποτέ «μεγάλο δημοτικό έργο» της δημαρχίας Γκόντα δεν λειτούργησε ποτέ όπως περίμεναν οι ιδιοκτήτες του και πολύ συχνά, η σημερινή δημοτική αρχή ως αντιπολίτευση, κατήγγειλε ότι καθυστερούσε η καταβολή των μισθωμάτων.Εδώ και λίγες μέρες όμως, στο δημαρχείο έχει φτάσει μια επιστολή από μετόχους της εταιρίας, όχι Γιαννιώτες, η οποία ουσιαστικά ζητάει από το δήμο Ιωαννιτών να διαπραγματευτεί την αγορά του πάρκινγκ. Λέει εν ολίγοις να γίνει μια οικονομική αποτίμηση, να μπουν λογιστές, να βρεθεί ποιος χρωστάει σε ποιόν και πόσα, να οριστεί μια τιμή και να αγοράσει το πάρκινγκ ο δήμος Ιωαννιτών.Φυσικά, κάτι τέτοιο μόνο απλό δεν είναι. Η σημερινή δημοτική αρχή έχει εναντιωθεί στον τρόπο με τον οποίο έγινε το πάρκινγκ, αλλά και τη συμφωνία της προηγούμενης δημαρχίας για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του χώρου για 25 χρόνια.Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι οι εταιρίες δεν έχουν μόνους μετόχους τις επιχειρήσεις της οικογένειας Αυδή, αλλά και τη Θεμελιοδομή καθώς και τον όμιλο Συγγελίδη.

Άλλαξε ο διαχειριστής
Από τον περασμένο Ιανουάριο ωστόσο, το πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας το διαχειρίζεται άλλος. Πρόκειται για την εταιρία πολυεθνικών συμφερόντων ΑPCOA η οποία διαχειρίζεται πάνω από 50 χώρους στάθμευσης, μικρούς και μεγάλους, σε 18 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στην Αθήνα, η εταιρία διαχειρίζεται το πάρκινγκ 150 θέσεων στην οδό Κουντουριώτου, στο κέντρο της πόλης. Την αλλαγή διαχείρισης μαρτυράει και η σχετική ταμπέλα στο πάρκινγκ.Όλα τα παραπάνω πάντως βρίσκονται αυτή τη στιγμή περισσότερο στο σημείο του «φιλολογικού ενδιαφέροντος» και στην αρχή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Όσο δύσκολη είναι η επιβίωση της επιχείρησης, μια και ο αριθμός των αυτοκινήτων που φιλοξενεί μόνο ικανοποιητικός δεν είναι, άλλο τόσο δύσκολη είναι μια δαπάνη αγοράς από το δήμο Ιωαννιτών, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Σίγουρα όμως, σηματοδοτούν την αποτυχία της πολιτικής παραχώρησης δημόσιων χώρων, αφού ούτε επιχειρηματικά πέτυχε το πάρκινγκ, ούτε σοβαρές λύσεις στο κυκλοφοριακό της πόλης έδωσε, όπως διαφήμιζε επίμονα η δημοτική αρχή.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

H νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα Νομού Ιωαννίνων


Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Συντονιστικού Οργάνου της ΔΑΚΕ Δημοσίου Τομέα Νομού Ιωαννίνων και ομόφωνα εκλέχθηκαν στα παρακάτω αξιώματα οι:

Πρόεδρος : Οικονόμου Βασίλειος

Αντιπρόεδρος : Ζέρβας Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας : Γρίβας Περικλής

Ταμίας : Οικονόμου Χρήστος

Οργανωτικός Γραμματέας : Σταύρου Σταύρος

Υπεύθυνος Κινητοποίησης : Τζίμας Παναγιώτης

Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων σχέσεων : Φλούδας Γεώργιος

Υπεύθυνος Γραφείων & Υποδομών: Μπινιέρη Αναστασία

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων : Μιχάλης Στέφανος

Σχετικα με την δημοσιευση "καποιου" Ηλεκτρολογου μηχανικου για το τμημα Μηχανικων Επιστημης Υλικων


Το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ιδρύθηκε το 1999 ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ και όχι από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων γιατί τέτοιες αποφάσεις παίρνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ακόμα και πριν την μετονομασία του το τμήμα είχε καθαρά πολυτεχνικό χαρακτήρα με 5ετή φοίτηση και υποχρεωτική εξάμηνη διπλωματική εργασία. Σε ποια
άλλη περίπτωση ίδρυσης σχολής το κράτος ρώτησε το ΤΕΕ η οποιονδήποτε άλλο φορέα; Σε τελική ανάλυση την εκπαιδευτική πολιτική την χαράζει η πολιτεία και όχι κάθε συντεχνιακός φορέας όπως το ΤΕΕ. Τα τμήματα materials science-materials science and engineering-material engineering υπάρχουν στο πολιτισμένο κόσμο για πάνω από 50 χρόνια και είναι τμήματα πρώτης γραμμής σε πολλά πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια κολοσσούς όπως MIT, Caltech, Imperial College αυτά τα τμήματα είναι τα περιζήτητα ενώ στην ψωροκώσταινα ο "κάποιος" ηλεκτρολόγος μηχανικός τα συγκρίνει με τα τμήματα νηπιαγωγών.Οι αντιδράσεις του συντεχνιακού φορέα και των "κάποιων" δείχνει τα έντονα συντεχνιακά αντανακλαστικά απέναντι σε οτιδήποτε καινούργιο. Το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών έχει συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΩΣ,έχει όλες τις προϋποθέσεις να ενταθεί στο ΤΕΕ και θα πρέπει το ΤΕΕ να αφήσει τις δικαιολογίες και πράξει το νόμιμο δηλαδή να εντάξει τους αποφοίτους του τμήματος.

«Κάποιος» Μηχανικός Επιστήμης Υλικών- «Νηπιαγωγός»...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης


Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε χθες η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Περιφέρειας, στη σύντομη παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι οι Επιτροπές που συστάθηκαν στα πλαίσια του νόμου για τον «Καλλικράτη» είναι ισότιμες, ως προς τις αποφάσεις τους, με το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα διαβιβάζονται τα θέματα που θα κρίνονται ως «μείζονος σημασίας». Αναφερόμενος στις γνωμοδοτήσεις για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι βασική αρχή της Διοίκησης της Περιφέρειας είναι να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των τοπικών κοινωνιών.Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, από την πλευρά της ευχήθηκε να είναι επωφελείς για τον τόπο οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται και οι οποίες, εκ του Νόμου, είναι εκτελεστέες. Υπογράμμισε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Επιτροπή να ανταποκριθεί στο ρόλο της, ενώ κλείνοντας τη συνεδρίαση, ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή και τη συνεργασία που είχαν, σημειώνοντας ότι όποια μικροπροβλήματα υπήρξαν θα λυθούν στην επόμενη συνεδρίαση.Μετά την εκλογή ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ. Πρόδρομου Χατζηεφραιμίδη, ξεκίνησε η συζήτηση των άλλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα:Από την Επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των δήμων Σουλίου και Φιλιατών για έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στα Δ.Δ. Παραμυθιάς- Καριωτίου και Φιλιατών αντίστοιχα.Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θ. Πιτούλη και οι δύο συμβάσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς οι δύο δήμοι δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση των έργων και οι δύο προτάσεις πρέπει να υποβληθούν άμεσα στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης», η πρώτη (για Δ.Δ. Παραμυθιάς – Καρυωτίου) με προϋπολογισμό 10.194.200 ευρώ και η δεύτερη (για Δ.Δ. Φιλιατών) με προϋπολογισμό 8.506.250 ευρώ.Επίσης κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικές μελέτες και η συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2011».

GOLDMAN SACHS η Τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο

Ο Βαγγέλης Παπαχρήστος απόψε στο «Κουτί της Πανδώρας» στη ΝΕΤ

Το 2008 μετά από το ξέσπασμα της κρίσης, η αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε με πρόταση του υπουργού Οικονομικών Τζ. Πόλσον να χρηματοδοτήσει αρχικώς τις αμερικανικές Τράπεζες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταρρεύσει η Lehman Brothers, Τράπεζα που σε μεγάλο βαθμό ήταν υπεύθυνη για την κρίση. Μετά από την κατάρρευσή της, ο Πόλσον χρηματοδότησε με ειδική ρύθμιση τις Τράπεζες, ανάμεσα στις οποίες και την Goldman Sachs βασικό ανταγωνιστή της Lehman Brothers.Ο Πόλσον βέβαια, υπήρξε στο παρελθόν επικεφαλής της Goldman Sachs, της Τράπεζας που, όπως φαίνεται, κυβερνά τον κόσμο. Στελέχη της γίνονται πρωθυπουργοί, υπουργοί, επικεφαλής οικονομικών οργανισμών. Μια οικονομική μυστική σέχτα κινεί τα νήματα της παγκόσμιας οικονομίας, ανεβάζοντας οικονομίες και κυβερνήσεις. Τα στελέχη της, ιεραπόστολοι του χρήματος, προφήτες των αγορών δουλεύουν στην τράπεζα 10 χρόνια και μετά προωθούνται σε κυβερνήσεις δημιουργώντας ένα δίκτυο ελέγχου της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής.Το «Κουτί της Πανδώρας» ανοίγει και αποκαλύπτει:
-Πώς η Goldman Sachs ελέγχει την παγκόσμια οικονομία;
-Πως χειραγωγεί κυβερνήσεις μέσα από κρυφά της στελέχη;
-Πώς δημιούργησε ψεύτικη εικόνα για το ελληνικό χρέος, προκειμένου η Ελλάδα να μπει στην ΟΝΕ κερδίζοντας πάνω από 300 εκατ. δολάρια;
Στην εκπομπή ο Μαρκ Ρος αναλυτής της Le Monde και συγγραφέας του βιβλίου «Η Τράπεζα» αποκαλύπτει πώς στήθηκε το παιχνίδι ενάντια στην Ελλάδα και ποιοι Έλληνες χρησιμοποιήθηκαν στο Λονδίνο και την Αθήνα.Η εκπομπή φιλοξενεί επίσης,δηλώσεις του βουλευτή Πρέβεζας Βαγγέλη Παπαχρήστου για τα καλοντυμένα κοράκια τραπεζών όπως η Goldman,που άρχισαν να πουλούσαν αέρα, -ευνοϊκούς ανέμους τους παρουσίαζαν- που κάποια στιγμή θα γινόταν θύελλες...
Το «Κουτί της Πανδώρας» στη ΝΕΤ.Πέμπτη 31 Μαρτίου στις 23:00 μμ.«Επειδή τίποτα δεν είναι, όπως φαίνεται».
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΣΑΚΗΣ ΒΛΕΤΣΑΣ:Δείχνουν ανεπάρκεια …

Πολλά τα αρνητικά, ελάχιστα τα θετικά στο 1ο τρίμηνο

Πολλές αρνητικές και ελάχιστες θετικές ενέργειες καταλογίζει στην δημοτική αρχή του Δήμου Ζίτσας και στον Δήμαρχο κ. Δ. Ρογκότη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Σάκης Βλέτσας.«Ο κ. Ρογκότης δεν συνειδητοποίησε πόσους καρπούς για τα χωριά και τους δημότες έχει το δένδρο του Δήμου Ζίτσας. Πάτησαν πάνω στο παχύ χαλί που στρώσαμε εμείς, με έτοιμες για ένταξη μελέτες 20,0 εκ. € και προσπαθούν να τις εντάξουν (9,0 εκ. € η αποχέτευση ακαθάρτων της Ελεούσας, 2,5 εκ. € τα δίκτυα ύδρευσης των χωριών, 3,0 εκ. € η σύνδεση της Βλαχόστρατας με την Ιόνια, 7,0 εκ. € η νέα χάραξη της 13ης Ε.Ο. κλπ.). Αυτό είναι και το μόνο θετικό στοιχείο στην υπηρεσιακή τους προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Καλλικράτη » δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο κ. Βλέτσας με την συμπλήρωση του 1ου τριμήνου της νέας δημοτικής αρχής.Συνεχίζοντας ο κ. Βλέτσας αναφέρθηκε στα οικονομικά : «Ο νέος Δήμος Ζίτσας ξεκίνησε με καλές οικονομικές προοπτικές. Μόνο από τον πρώην Δήμο Πασσαρώνος, βρήκε σημαντικό πλεόνασμα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν μετρητά στο ταμείο 1.055.536 €, πλέον 1.353.581 € που έχει να λαμβάνει έσοδα βεβαιωμένα και εισπρακτέα και πλέον 200.000 € από έσοδα λατομείων του 2010. Σύνολο 2,6 εκ. € έναντι πολύ λιγότερων υποχρεώσεων».Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο κ. Βλέτσας για την ως τώρα πορεία της δημοτικής αρχής : «Η δημοτική αρχή βαδίζει τρεκλίζοντας. Ο κ. Ρογκότης πρωτοτυπώντας, κατάφερε πριν συμπληρωθεί το 1ο τρίμηνο, να τροποποιήσει τρείς φορές την απόφαση για τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων (απόφ. 1,150,167/2011).Αναλογιστείτε λοιπόν πόσες εσωτερικές διαμάχες φιλόδοξων επιγόνων υπάρχουν με το καλημέρα. Δυστυχώς η δημοτική αρχή άρχισε να δείχνει σημάδια ανεπάρκειας» δήλωσε.Από την άλλη πλευρά, όπως τόνισε ο κ. Σάκης Βλέτσας, «ένας νέος μεγάλος “Καλλικρατικός” δήμος πρέπει να είναι σύγχρονος, αποτελεσματικός, δημιουργικός και κοινωνικός, να είναι δίπλα και στο μακρινότερο χωριό. Με ανθρώπινο πρόσωπο, με έμφαση στην καθημερινή ζωή και με έργα ανάπλασης, αναβάθμισης και εξυπηρέτησης των δημοτών».

“Πατριάρχες” των μικροαναθέσεων
Και συνέχισε επισημαίνοντας τα πρώτα δείγματα ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής του κ. Ρογκότη: «Αντιθέτως ο Δήμος Ζίτσας και η νέα δημοτική αρχή έκαναν ένα Τεχνικό Πρόγραμμα – μνημείο απ΄ ευθείας αναθέσεων και κατατμήσεων των έργων, χωρίς κανένα όραμα, χωρίς καμία απολύτως προοπτική ανάπτυξης, ανάπλασης και αναβάθμισης των χωριών. Μετέθεσαν την ανάπτυξη στο μέλλον … ».Ιδιαίτερα επικριτικός για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας ο κ. Βλέτσας είπε με έμφαση «Σύντομα θα τους παρασύρει το “τσουνάμι” των απ΄ ευθείας αναθέσεων και των κατατμήσεων των έργων που οι ίδιοι δημιούργησαν. Αναδεικνύονται σιγά – σιγά σε “πατριάρχες” των μικροαναθέσεων», ενώ για την προχθεσινή απουσία του Δήμου Ζίτσας από την σύσκεψη με τον κ. Σηφουνάκη στην Αθήνα για το Ρυθμιστικό αναρωτήθηκε: «έβαλαν “πάγο” στο δήμο μας ή αδιαφορούν για τις επεκτάσεις του σχεδίου, τη ρύθμιση των χρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος ; ».Τέλος αναφερόμενος στην προστασία του περιβάλλοντος, του Καλαμά και της τάφρου της Λαψίστας σημείωσε «είναι ντροπή που ο Δήμος Ζίτσας δεν προβλέπει να βάλει ούτε ένα Ευρώ πρόστιμο για τη ρύπανση. Δεν βλέπουν την κατάσταση του Καλαμά, της ΒΙΠΕ και της τάφρου ; ».

 Έως το τέλος Μαΐου θα δημοσιοποιηθεί το τελικό κείμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων


Έως το τέλος Μαΐου θα δημοσιοποιηθεί το τελικό κείμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων,όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπό την προεδρία του αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Σηφουνάκη. Στη σύσκεψη, μετείχαν εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Θεμελής και υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τα Γιάννενα. Από τους εκπροσώπους του Δήμου Ιωαννιτών τέθηκαν τα ζητήματα που σχετίζονται με το Ρυθμιστικό και κυρίως τα σημεία στα οποία είχαν καταγραφεί διαφωνίες και αντιρρήσεις, κατά το διάστημα της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ επαναδιατυπώθηκε το αίτημα του Δήμου να προβλεφθεί στο Ρυθμιστικό, τράπεζα γης, ώστε ο Δήμος να έχει την δυνατότητα ανταλλαγής εκτάσεων, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή υπέρογκων χρηματικών ποσών για τις ρυμοτομίες.Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και το πρακτικό μέρος θα εξεταστεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου.Επίσης τέθηκε το ζήτημα δημιουργίας νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Κατσικά. Από την συζήτηση που έγινε διαφαίνεται, αναφέρει ο δήμος Ιωαννιτών, ότι υπάρχει η βούληση παραχώρησης της έκτασης που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο προκειμένου να κατασκευαστεί το γήπεδο του ΠΑΣ Γιάννινα και άλλοι αθλητικοί χώροι.

Συνεχόμενες συλλήψεις για ναρκωτικά στα Γιάννενα


Την 30-03-2011 και ώρα 20.45΄στα Ιωάννινα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων συνέλαβαν δύο αδέλφια,γιατί ο πρώτος σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε κατελήφθη να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους δέκα κόμμα τεσσάρων (10,4) γραμμαρίων, ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στη οικία του δευτέρου βρέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους έξι κόμμα επτά (6,7) γραμμαρίων, ένα πιστόλι κρότου – αερίου με μια γεμιστήρα, επτά (7) φυσίγγια των 9 mm και εκατόν σαράντα πέντε (145) αβολίδωτα φυσίγγια.Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα ναρκωτικά ο πρώτος δράστης τα είχε προμηθευτεί πρωινές ώρες της 30-3-2011 στα Ιωάννινα από αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας ο οποίος και αναζητείται.Μισή ώρα αργότερα,στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων συνελήφθη ένας άλλος νεαρός γιατί κατελήφθη να κατέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ιωαννίνων ενώ τα ναρκωτικά, το όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων που διενεργεί την προανάκριση.

Να λειτουργήσει και πάλι το Τελωνείο των Δρυμάδων

Σημαντικά τα προβλήματα από την κατάργησή του…

«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να αποφασίζει από την Αθήνα, τι είναι ωφέλιμο και τι όχι για τους ακρίτες». Με αυτή η φράση πολλοί κάτοικοι του Πωγωνίου και άλλων παραμεθόριων περιοχών στα Γιάννινα, διαμαρτύρονται για το «λουκέτο» που μπήκε στο Τελωνείο Δρυμάδων. Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους είναι σοβαρές και ζητούν από την Κυβέρνηση να επαναλειτουργήσει το Τελωνείο.Τελευταίο, χαρακτηριστικό, παράδειγμα, το περιστατικό που σημειώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή, 25 Μαρτίου. Μια νεκροφόρα έμεινε για δυο ώρες ακινητοποιημένη στο Τελωνείο, γιατί δεν προχωρούσαν οι διαδικασίες, για να περάσει στην Αλβανία! Μάλιστα, λόγω της ζέστης υπήρχε κίνδυνος αλλοίωσης της σορού!Το θέμα τελικά λύθηκε, μετά από παρέμβαση αρμόδιων ανώτερων τελωνειακών, όμως το συγκεκριμένο παράδειγμα, αν και μακάβριο, είναι χαρακτηριστικό των δυσκολιών που βιώνουν οι κάτοικοι ακριτικών περιοχών της Ηπείρου, από την πολιτική του «λουκέτου» σε Δημόσιες Υπηρεσίες!«Τι θα γίνει, αν πρέπει να περάσει ένας ασθενής για να πάει επειγόντως σε Νοσοκομείο των Ιωαννίνων;» ρωτούν πολλοί Βορειοηπειρώτες, που είναι δυσαρεστημένοι από το κλείσιμο του Τελωνείου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ
Σήμερα, αν κάποιος θέλει να περάσει στην Αλβανία υπάρχει μόνο ο σταθμός της Κακαβιάς και της Μέρτζανης στην Κόνιτσα.Όμως, για να πάει, για παράδειγμα, στη Σωπική, θα πρέπει να οδηγήσει για 5 ώρες σε παλιόδρομο, μέσω Αργυροκάστρου τη στιγμή που από τις Δρυμάδες είναι μόλις 7 λεπτά!Έτσι, σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλοί Βορειοηπειρώτες που πηγαινοέρχονται καθημερινά, αλλά και πολλοί επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά μέσω των συνόρων. «Τίθενται λειτουργικά θέματα, που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι Κυβερνώντες, οι οποίοι κρίνουν τα πάντα με βάση το πόσο κοστίζουν και τι κέρδος αποφέρουν» σημειώνουν κάτοικοι της περιοχής.

ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ

Έτσι, ζητούν να λειτουργήσει και πάλι το Τελωνείο ή στη χειρότερη περίπτωση να γίνει αυτό που γινόταν και στο παρελθόν.Ένας υπάλληλος από το Τελωνείο Κακαβιάς να πηγαίνει για κάποιες ώρες το πρωί και το απόγευμα στις Δρυμάδες, ώστε να λειτουργεί και το εκεί Τελωνείο.«Οι λύσεις δεν απαιτούν κόστος, αλλά ενδιαφέρον από την Πολιτεία. Με μια απόφαση και μάλιστα εν κρυπτώ (!) κατήργησαν το Τελωνείο, χωρίς να ξέρουν πόσο πολύ βοηθά στην καθημερινότητά μας» λένε κάτοικοι, του εκείθεν των συνόρων Πωγωνίου.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ…
Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι μεγάλος αριθμός Βορειοηπειρωτών κατοικούν στην περιοχή της Λαντζουρίας, που περιλαμβάνει 35 χωριά, μεταξύ των οποίων και 10 Ελληνόφωνα, με κέντρο την Πολίτσιανη.Μάλιστα, τώρα που το Πάσχα πλησιάζει θα θελήσουν πολλοί κάτοικοι των χωριών αυτών να πάνε από την Ελλάδα και το εξωτερικό στους τόπους καταγωγής τους. Από το Τελωνείο των Δρυμάδων η απόσταση είναι ελάχιστη. Από την Κακαβιά όμως ο χρόνος και η απόσταση μεγαλώνουν και κατ’ επέκταση τα έξοδα και προ παντός η ταλαιπωρία.

Ο ΔΡΟΜΟΣ
Τα παράλογο στην υπόθεση είναι, ότι κατασκευάστηκε νέος σύγχρονος δρόμος που ενώνει τις ακριτικές αυτές περιοχές του Νομού Ιωαννίνων με τις Αλβανικές και τώρα που ολοκληρώθηκε το Ελληνικό Τελωνείο, από το οποίο περνάει ο νέος οδικός άξονας, καταργήθηκε!Να σημειωθεί, ότι ο δρόμος κατασκευάστηκε στο ελληνικό έδαφος από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (με χρηματοδότηση από πρόγραμμα Interreg) και στοίχισε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 4 εκατ. ευρώ κόστισε η κατασκευή του στην Αλβανική πλευρά, η οποία έφτιαξε και τελωνείο, το οποίο είναι επανδρωμένο και λειτουργεί κανονικά!

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παραιτήθηκε από τις επιτροπές ο Δημοτικός Σύμβουλος Επ. Ριστάνης!


Την παραίτησή του από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών και της Επιτροπής των ΚΑΠΗ ανακοίνωσε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και πρώην αντιδήμαρχος Επαμεινώνδας Ριστάνης.Αιτία όπως αναφέρει στην επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου είναι η «αστυνομική επέμβαση για τη βίαιη απομάκρυνση και την ‘απελευθέρωση’ του Δημαρχείου από τους συμβασιούχους υπαλλήλους του Δήμου».

Ερώτηση στη Βουλή για τη ρύπανση του Καλαμά


Ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη,για το θέμα της εκτεταμένης ρύπανσης με την οποία απειλείται ο ποταμός Καλαμάς,κατέθεσαν στη βουλή,οι βουλευτές της "Δημοκρατικής Αριστεράς" κ.κ. Κουβέλης Φώτης, Θανάσης Λεβέντης,Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός. Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός αν:
1. Υπάρχει σχέδιο επέκτασης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων, καθώς κατασκευάστηκε με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής μέχρι το 2020, όμως σήμερα επεξεργάζεται 35.000 κυβικά ημερησίως, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις προδιαγραφές του;
2. Ποιοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται στις βιομηχανίες της εν λόγω περιοχής;"

Διαμαρτύρεται ο Δήμος Αρταίων για ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Υγειονομικού


Την άμεση έγγραφη διάψευση της σχεδιαζόμενης αναστολής λειτουργίας του Κ.Ε.Υ.Γ. Άρταςκαι την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας με ομόφωνο ψήφισμά του, το οποίο απέστειλε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:«Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του και διαμαρτύρεται εντονότατα για την σχεδιαζόμενη αναστολή λειτουργίας του Κ.Ε.Υ.Γ. Άρτας. Εκφράζουμε την απόλυτη και έντονη αντίθεσή μας, σε πιθανολογούμενη κατάργηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Υγειονομικού, που λειτουργεί στην πόλη της Άρτας, του οποίου η συνέχιση της λειτουργίας του επιβάλλεται για λόγους κοινωνικούς, ιστορικούς, οικονομικούς, αλλά και επιστημονικούς, με δεδομένη την επιστημονική δραστηριοποίηση των στρατιωτικών γιατρών, αλλά και των εκπαιδευόμενων νεοσύλλεκτων ιατρών στην πόλη μας.ΖΗΤΑΜΕ την άμεση έγγραφη διάψευση της σχεδιαζόμενης αναστολής λειτουργίας του ΚΕΥΓ Άρτας και την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του».