Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

ΑΛΒΑΝΙΑ:Συνέντευξη του Έλληνα πρέσβη στην εφημερίδα "Σκιπ" για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις


Τη συμβολή του ελληνικού επενδυτικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, υπογραμμίζει ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, Νικόλαος Πάζιος, σε συνέντευξή του, στην εφημερίδα "Σκιπ" των Τιράνων, με αφορμή τη διοργάνωση του Ελληνο - Αλβανικού Οικονομικού Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα.Ο ίδιος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομική παρουσία της Ελλάδας στην Αλβανία θα λειτουργεί προφανώς ως "καταλύτης" για τη συνεχιζόμενη διαδικασία προσαρμογής της αλβανικής οικονομίας στα κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση."Οι δύο χώρες (Ελλάδα και Αλβανία) έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα για την καλλιέργεια ενός κλίματος κατανόησης και εμπιστοσύνης, δημιουργώντας έτσι τις προοπτικές για τη διεύρυνση", ανέφερε.Σύμφωνα με τον κ. Πάζιο, "η Ελλάδα είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας, ενώ παράλληλα οι ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτουν το 28% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση".Ουσιαστικά, συμπλήρωσε ο Έλληνας πρέσβης, "η Ελλάδα αποτελεί τον μοναδικό, σημαντικό εμπορικό εταίρο της Αλβανίας, με τον οποίο, παρά την κρίση και την επακόλουθη μείωση του συνολικού όγκου συναλλαγών της Αλβανίας, η χώρα σας (η Αλβανία) διεύρυνε και διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τις εμπορικές της συναλλαγές. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα μεταναστευτικά εμβάσματα των δεκάδων χιλιάδων Αλβανών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, τα οποία αποτελούν το 45% περίπου της συνολικής αξίας των εμβασμάτων που εισρέουν στην Αλβανία. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει παράσχει την τελευταία δεκαετία, πάνω από 250 εκ. ευρώ αναπτυξιακή βοήθεια".Ειδικά όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας, "η Ελλάδα προσφέρει μοναδική ευκαιρία στην Αλβανία για την ανάπτυξη των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, αφού οι αγορές των Δυτικών Βαλκανίων, στις οποίες η αξία των αλβανικών εξαγωγών μειώθηκε κατά 17,24% με παράλληλη μείωση και των σχετικών μεριδίων, δεν δείχνουν να αποτελούν σημαντικές διεξόδους για τα αλβανικά προϊόντα, με εξαίρεση την αγορά του Κοσόβου, η οποία, ωστόσο, έχει πολύ μικρό μέγεθος και απορροφά μόλις το 7% της αξίας των αλβανικών εξαγωγών", είπε ο κ. Πάζιος.Ερωτηθείς, για ποιο λόγο οι Έλληνες επενδυτές προτιμούν την Αλβανία ως επενδυτικό τους προορισμό και ποια είναι τα πιθανά εμπόδια, ο κ. Πάζιος σημείωσε ότι "… έχουν συντελεστεί αξιοσημείωτα και σταθερά βήματα προόδου" και συμπλήρωσε ότι ορισμένα παραδείγματα, όπως η απλούστευση των διαδικασιών και η άσκηση φορολογικής πολιτικής προς την ορθή κατεύθυνση για την έλξη ΑΞΕ, "καθιστούν σαφή τη θέληση της Αλβανίας να διευρύνει τον ρόλο της στο διεθνές οικονομικό σύστημα".Ωστόσο, πρόσθεσε ο κ. Πάζιος, "η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών, η επίλυση του ιδιοκτησιακού και όσα άλλα αναφέρονται στην πρόσφατη γνωμοδότηση της Ε.Ε. για την ενταξιακή πορεία της χώρας είναι ουσιώδεις παράγοντες για την περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ιδίως στους τομείς τεχνολογίας αιχμής".Απαντώντας στην ερώτηση, πώς έχει επηρεάσει η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση στην Ελλάδα την ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αλβανία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ο Έλληνας πρέσβης είπε ότι "η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών".

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αλβανία

Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται πάνω από 270 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Όπως τόνισε ο κ. Πάζιος, "οι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες επενδυτές θα αποφασίσουν να επενδύσουν στην Αλβανία είναι πολυσύνθετοι. Η γεωγραφική εγγύτητα, η οδική πρόσβαση, το χαμηλό μεταφορικό κόστος και η ύπαρξη ελληνικής μειονότητας, αλλά και η γνώση της ελληνικής γλώσσας από μεγάλο τμήμα του αλβανικού πληθυσμού, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη λήψη απόφασης επενδύσεων στην Αλβανία".Ωστόσο, πρόσθεσε ο 'Ελληνας πρέσβης, "θεωρώ ότι πολύ σημαντικοί είναι και άλλοι παράγοντες, όπως τα κοινά στοιχεία στην νοοτροπία και την κουλτούρα των δύο λαών, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, το συνεχώς βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο και η απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας μίας επιχείρησης στην Αλβανία".Οι ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις ειδικά στην Αλβανία ανέρχονται σε πάνω από 550 εκ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 30% της συνολικής αξίας των ΑΞΕ στην Αλβανία."Οι ελληνικές κυβερνήσεις", είπε ο κ. Πάζιος, "έχουν χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια στην Αλβανία μέσω του επενδυτικού νόμου - που ίσχυε και ισχύει στην Ελλάδα - μέχρι το 2003. Επίσης, μέσω του ΕΣΟΑΒ διετέθησαν στην Αλβανία περίπου 50 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 ήταν για χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων".

Αρχίζουν οι μετατάξεις για το προσωπικό των Νομαρχιών


Αρχίζουν οι διαδικασίες μετάταξης στους Δήμους, για περίπου 2.000 υπαλλήλους που σήμερα εργάζονται στις Νομαρχίες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών, Γιώργου Ντόλιου, μετά τη μικρή συμμετοχή στις εθελοντικές μετατάξεις.Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές μονάδες μετατάσσεται σε Δήμους στους οποίους περνούν και οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (π.χ. προσωπικό Πολεοδομιών). Οι υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά στο Δήμο της έδρας του νομού ή εντός των ορίων του νομού, ενώ οι μόνιμοι υπάλληλοι μετατάσσονται σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες.Επίσης, οι υπάλληλοι που εργάζονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στο δήμο όπου λειτουργούσαν τα ΚΕΠ, ενώ στην ίδια διαδικασία μετάταξης περιλαμβάνονται και οι δόκιμοι υπάλληλοι, καθώς ο κλάδος Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών έχει προβλεφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη στελέχωση των ΚΕΠ και το προσωπικό αυτό δεν θα μπορεί να απασχοληθεί σε αλλότρια καθήκοντα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ:Να υπερδιπλασιάσουμε το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ


«Ο στόχος μας για την αναθέρμανση και την επανεκκίνηση της οικονομίας ξεκινάει σήμερα από την Περιφέρεια της Ηπείρου με την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων της αυτοδιοίκησης. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να υπερδιπλασιάσουμε το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ, με απλοποίηση των διαδικασιών και με ένταξη νέων ώριμων δράσεων, οι οποίες θα αποφέρουν ρευστότητα στην αγορά και στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δημιουργήσουμε έργα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την τοπική αυτοδιοίκηση», δήλωσε από τα Ιωάννινα, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μετά το τέλος της συνάντησης εργασίας που είχε με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης της περιφέρειας της Ηπείρου για το ΕΣΠΑ.Η συνάντηση εργασίας, με θέμα την πορεία απλοποίησης και επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Υπουργού να ξεκινήσει κύκλο επισκέψεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να ενημερώσει αλλά και να συζητήσει με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων για τις πολιτικές του Υπουργείου για την αναθέρμανση και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτης Ρήγας.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσία της νυν Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου – Μπάστα, του νέου αιρετού Περιφερειάρχη, κ. Αλ. Καχριμάνη, και των Αντιπεριφερειαρχών, καθώς και βουλευτών και δημάρχων της περιφέρειας.Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για την αναγκαιότητα ενός διαφορετικού συστήματος – πλαισίου διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, αφού, όπως επισήμανε, οι σημερινές πολιτικές δεν υπηρετούν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε τη συνεργασία και τη συμβολή των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης στην άμεση καταγραφή των έργων που είναι ώριμα και απαραίτητα για ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας σας αλλά και την κάλυψη των αναγκών κα προτεραιοτήτων της.Ο Υφυπουργός, κ. Παναγιώτης Ρήγας, στην παρέμβασή του, δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την απλοποίηση και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει βρεθεί τρόπος συγχρηματοδότησης, με κοινοτικούς πόρους, προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με στόχο όχι μόνο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος.Από τη μεριά της, η κ. Γεωργακοπούλου τόνισε ότι η αναπτυξιακή διαδικασία της Ηπείρου είναι ένα κρίσιμο στοίχημα που εστιάζεται στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό.

Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται

Η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στους ελέγχους

Στη γνωστή σε όλους μας παροιμία «καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται» μπορεί να συνοψιστεί η ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται σε αυτό αλλά και όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τον τοπικό τύπο.Στην ανακοίνωσή λοιπόν σημειώνεται πως το Τεχνολογικό Πάρκο δεν έχει ενταχθεί ποτέ σε κανένα πρόγραμμα και δεν έχει λάβει επιχορήγηση, προσθέτοντας πως θέτει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών κάθε στοιχείο, δεδομένου ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως διαφανή και λογιστικά αποτυπωμένα.Παράλληλα επιβεβαιώνει πως τα μέλη του που είναι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους στον πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, ενώ τέλος το Δ.Σ., που υπογράφει την ανακοίνωσή εμφανίζεται σίγουρο ότι οι έλεγχοι θα αποδείξουν την απόλυτη νομιμότητα και την καλόπιστη διαχείριση των δραστηριοτήτων του.Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:«Τις τελευταίες ημέρες διάφορα δημοσιεύματα αναφέρονται σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ HΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. (Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε.), από αρμόδιες υπηρεσίες.Ανεξάρτητα από τις όποιες υπερβολές, αληθές είναι ότι το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ προσφέρει υπηρεσίες στήριξης της έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις ή τους φορείς που στεγάζει στις εγκαταστάσεις του. Ποτέ δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα και από κανέναν δεν έλαβε επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής, και επομένως ο έλεγχος των υπηρεσιών δεν το αφορά. Βεβαίως, θέτει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών κάθε στοιχείο, δεδομένου ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως διαφανή και λογιστικά αποτυπωμένα.Το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο συγκροτούν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου, του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και φορέων της οικονομικής ζωής της περιοχής, διοικεί την εταιρία με την αναλογούσα ευθύνη και ευαισθησία, ανιδιοτελώς, και χωρίς οποιαδήποτε οικονομικής φύσης αποζημίωση προς τα μέλη του. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν θέσει στη διάθεση του νέου Πρύτανη τις παραιτήσεις τους προς διευκόλυνση του έργου του.Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει τους συμπολίτες μας ότι οποιοσδήποτε έλεγχος είναι αποδεκτός, αφού όλες οι δραστηριότητες και ενέργειες του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ αναφέρονται στην επιστημονική και παραγωγική δραστηριότητα φορέων της περιοχής μας και τη διασύνδεσή τους με την πανεπιστημιακή έρευνα, και επομένως αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Είναι όμως βέβαιο, ότι από κάθε έλεγχο θα διαπιστωθεί η απόλυτη νομιμότητα και καλόπιστη διαχείριση των δραστηριοτήτων του».

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ολοκληρώθηκε στα Τίρανα το Ελληνο-αλβανικό Οικονομικό Φόρουμ


Ολοκληρώθηκε στα Τίρανα το 4ο Ελληνο-αλβανικό Οικονομικό Φόρουμ με θέμα «Ελληνο-αλβανικές Οικονομικές Σχέσεις: Προκλήσεις και Προοπτικές», το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αλβανία (24-25 Νοεμβρίου).Στην έναρξη των εργασιών του Φόρουμ παρέστησαν εκπρόσωποι της αλβανικής κυβέρνησης, επικεφαλής ελληνικών και αλβανικών τραπεζών και επιχειρήσεων, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος και των ΜΜΕ κ.ά.Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε δύο πάνελ. Στο πρώτο πάνελ με θέμα «Νέο Οικονομικό Μοντέλο της Αλβανίας και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις», το οποίο συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της TIRANA BANK ALBANIA (Τράπεζα Πειραιώς) Δ. Σαντιξής, συμμετείχαν οι Κ. Παπαδόπουλος, ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ, Alfred Rushaj, Υφυπουργός Οικονομικών της Αλβανίας και Erald Themeli, Επικεφαλής του Τμήματος Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας.Στο δεύτερο πάνελ με θέμα «Αλβανία και ΕΕ:Αποτελεσματική χρήση κοινοτικών κονδυλίων και διαχείριση έργων», το οποίο συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ALPHA BANK ALBANIA, Α. Γαλάτουλας, συμμετείχαν οι J. Tabaku, Υφυπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Αλβανίας, Γ. Τράντας, ΓΓ του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Θ. Γιαννακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας SYMPRAXIS LTD.

Δανειστική βιβλιοθήκη για τους ασθενείς του Νοσοκομείου Χατζηκώστα


Tο Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη για τους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».Το πρόγραμμα θα εφαρμόσουν οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ Ιωαννίνων, οι οποίοι θα δίνουν στους ασθενείς τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων για όσο καιρό θα νοσηλεύονται, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο την ανάγκη για μάθηση και ψυχαγωγία αλλά και για ανθρώπινη επικοινωνία.Για την ενίσχυση της προσπάθειάς μας αυτής, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει έκκληση στο κοινό με σκοπό τη συγκέντρωση βιβλίων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να φέρνουν τα βιβλία στα γραφεία του Τμήματος (Γεωργίου Παπανδρέου 2, Παλαιό «Γ. Χατζηκώστα»), ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26510 37417 & 26510 26581.

Αποκαλυπτήρια προτομής στη μνήμη του Επικελευστή Λ.Σ. ΤΑΤΣΑΚΗ Σωτηρίου στην Ηγουμενίτσα


Ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κος Χριστόπουλος Αθανάσιος, εκπροσωπώντας την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και ο Β΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Σούλης Κωνσταντίνος εκπροσωπώντας την Στρατιωτική Ηγεσία του Λ.Σ., πρόκειται να παρευρεθούν την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010 στο μνημόσυνο του Επικελευστή Λ.Σ. ΤΑΤΣΑΚΗ Σωτηρίου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την 06/12/2009, στην Φασκομηλιά Ηγουμενίτσας και έπειτα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13.00, στον χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.Ακολούθως, ο κ. Γ.Γ. ΑΝ. θα παρευρεθεί σε σύσκεψη με θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της περιοχής, στο χώρο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες του πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσε τη χορήγηση των εξής υποτροφιών:

1. Μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2011-2012, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΟΡΟΥ, σε φοιτητές ή φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που διακρίνονται για την επίδοση στις σπουδές και το ήθος, σύμφωνα με την κρίση της Σχολής στην οποία ανήκει ο φοιτητής/τρια, για τη συμπλήρωση της επιστημονικής του μόρφωσης με ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Master, Ph.D, ή άλλο αντίστοιχο τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα) σε κατάλληλο αναγνωρισμένο επιστημονικό περιβάλλον, το οποίο υποδεικνύεται από τη Σχολή ή το Τμήμα σε συνεννόηση με τον υπότροφο.
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υπότροφο από την αρχή του παν. έτους 2011-2012 και θα διαρκέσει δύο χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη χρόνια.
Το ποσό της υποτροφίας είναι εφτακόσια πενήντα (750,00) € το μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»
2. Συστατικές επιστολές.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλη πηγή.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , περί των εισοδημάτων αυτού και των γονέων του.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.

2. Δεκαπέντε (15) υποτροφιών για το παν. έτος 2010-2011, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΙΜΠΛΗ, σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από την πόλη και την περιφέρεια Κορυτσάς της Βορείου Ηπείρου ή από τη Βόρειο Ηπειρο ή από την Ηπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους.
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του παν. έτους 2010-2011 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών.
Το ποσό της υποτροφίας είναι 200,00 € το μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτούν, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
2. Για τους Α/ετείς φοιτητές ατομικό δελτίο επιτυχίας, απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, περί της οικονομικής των αδυναμίας.
4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία Οικονομική Εφορία και του εντύπου Ε-9.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.
8. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλη βεβαίωση Δημόσιας Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι κατάγονται από τη Βόρειο ΄Ηπειρο.

3. Μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2011-2012, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΟΡΟΥ, σε φοιτητές ή φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που διακρίνονται για την επίδοση στις σπουδές και το ήθος, σύμφωνα με την κρίση της Σχολής στην οποία ανήκει ο φοιτητής/τρια, για τη συμπλήρωση της επιστημονικής του μόρφωσης με ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Master, Ph.D, ή άλλο αντίστοιχο τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα) σε κατάλληλο αναγνωρισμένο επιστημονικό περιβάλλον, το οποίο υποδεικνύεται από τη Σχολή ή το Τμήμα σε συνεννόηση με τον υπότροφο.
Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον υπότροφο από την αρχή του παν. έτους 2011-2012 και θα διαρκέσει δύο χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη χρόνια.
Το ποσό της υποτροφίας είναι εφτακόσια πενήντα (750,00) € το μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»
2. Συστατικές επιστολές.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλη πηγή.
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , περί των εισοδημάτων αυτού και των γονέων του.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα : 26510-07292, 26510-07233, Fax : 26510-07002.
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ : 20-12-2010

Ο Χάρι Πότερ ..."σαρώνει" τα ταμεία και στην Ελλάδα


Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε στην Ελλάδα η προβολή του πρώτου μέρος της έβδομης και τελευταίας ταινίας , "Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος Α".Το πρώτο τετραήμερο προβολής της (18-21 Νοεμβρίου), την ταινία παρακολούθησαν 166.211 θεατές, πίσω μόνο από τα 178.400 εισιτήρια που είχε κόψει η τέταρτη ταινία της σειράς, "Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς", το 2005.Ένα εξίσου εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο… τα εισιτήρια του πρώτου μέρους του 7ου Χάρι Πότερ, αποτελούν το 69% των εισιτηρίων που κόπηκαν το τετραήμερο στην χώρα μας (240.160 εισιτήρια).Η ταινία άνοιξε εξίσου εντυπωσιακά σε όλο τον κόσμο. Απο την εταιρία διανομής στην Ελλάδα δόθηκαν ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για την ταινία:
--Έσπασε το ρεκόρ μεταμεσονύχτιων προβολών στην Βόρεια Αμερική, με 24 εκατομμύρια δολάρια, αντί των 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων - άνοιγμα της προηγούμενης ταινίας, Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ.
-- Ξεπέρασε τα 330 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων τις πρώτες 4 μέρες προβολής σε όλο τον κόσμο (125,1 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 205 εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο.
--Το άνοιγμα της ταινίας εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά είναι το καλύτερο άνοιγμα ταινίας που δεν άνοιξε μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, την καλύτερη σαιζόν για τις περισσότερες κινηματογραφικές χώρες διεθνώς.
--Το άνοιγμα τριημέρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά (125,1 εκατομμύρια δολάρια) είναι ρεκόρ για το franchise του Χάρι Πότερ. Ξεπέρασε κατά 23% τις εισπράξεις της τέταρτης ταινίας, Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς (102,6 εκατομμύρια δολάρια).
-- Στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εισπράξεις 28 εκατομμυρίων δολαρίων, το πρώτο μέρος των Κλήρων του Θανάτου έκανε ρεκόρ ανοίγματος όλων των εποχών.
--Αντίστοιχα στην Αυστραλία (15 εκατομμύρια δολάρια) και στην Ρωσία (12 εκατομμύρια δολάρια), η ταινία έκανε ρεκόρ ανοίγματος .
Εντυπωσιακά, επίσης, είναι τα ανοίγματα της Γερμανίας (21,8 εκατομμύρια δολάρια), της Ιταλίας (11,5 εκατομμύρια δολάρια), της Ιαπωνίας (14 εκατομμύρια δολάρια), του Μεξικού (10,2 εκατομμύρια δολάρια) και της Ισπανίας (8,4 εκατομμύρια δολάρια).Με 16,6 εκατομμύρια δολάρια, Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος Α', έκαναν ρεκόρ ανοίγματος και για τις οθόνες IMAX. Σε 239 οθόνες στην Αμερική, η ταινία έφτασε σε εισπράξεις τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα σε 101 οθόνες σε όλο τον κόσμο, έφτασε σε εισπράξεις τα 4,2 εκατομμύρια δολάρια.

"Σπάει" το Παρακαταθηκών και Δανείων


Σε ένα βήμα ως προς την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, με τον διαχωρισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΠΚΔ θα συνεχίσει να παρέχει τη δημόσια υπηρεσία της παρακαταθήκης, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία θυγατρικoύ πιστωτικού φορέα, στον οποίο θα ενσωματωθούν οι σημερινές δραστηριότητες που αφορούν σε τραπεζικές εργασίες.Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΤΠΚΔ θα πραγματοποιηθεί ειδική μελέτη, ενώ η νέα δομή αναμένεται να οδηγήσει σε αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του Οργανισμού. Το υπουργείο διαβεβαιώνει, παράλληλα, τους εργαζόμενους ότι με τις αλλαγές δεν δημιουργείται το οποιοδήποτε πρόβλημα ως προς το προσωπικό του Ταμείου και τους όρους εργασίας του.

Διήμερο διεργασιών για την Αριστερά


Διήμερο διαβουλεύσεων θα έχουν αύριο και μεθαύριο ΣΥΝ, η Δημοκρατική Αριστερά και το «Μέτωπο» του Αλέκου Αλαβάνου, με επίκεντρο την κατάσταση που διαμορφώνεται στα κόμματά τους μετά τις εκλογές και την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, με την δημιουργία νέων κομμάτων.Η έντονη κινητικότητα στον χώρο της λεγόμενης ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς αφενός μεν έχει σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και την πιθανότητα, όπως τα ίδια τα κόμματα εκτιμούν, να γίνουν πρόωρες εθνικές εκλογές και αφετέρου με τον κατακερματισμό των δυνάμεών τους.Πιο συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ, η οποία συγκεντρώνει και ευρύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα διαμορφώσει και την πολιτική του κόμματος σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.Το Σάββατο θα συνέλθει και η Πανελλαδική Πολιτική Επιτροπή της Δημοκρατικής Αριστεράς που θα συζητήσει την περαιτέρω οργάνωση του κόμματος και τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα συμπεράσματα που θα βγάλει η Παναττική Συνέλευση του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής του κ. Αλαβάνου, σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της.

Παράταση για ημιυπαίθριους έως 28/12 με τροπολογία στη Βουλή


Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται έως τις 28 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία υποβολής με συστημένη επιστολή στην πολεοδομία, των δικαιολογητικών για τη διατήρηση χώρων που άλλαξαν χρήση (ημιυπαίθριοι κλπ).Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής του ειδικού προστίμου διατήρησης και αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων καταβολής ανά κατηγορία ακινήτων.Συγκεκριμένα, ορίζεται η καταβολή του προστίμου εντός 30 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και 32 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης πλην κατοικίας, από την έναρξη ισχύος του νόμου 3843/2010, ολόκληρο ή τμηματικά σε 10 και 8 ισόποσες δόσεις αντιστοίχως, εκ των οποίων η πρώτη εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του ιδίου νόμου.Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι για τους χώρους που διατηρούνται, δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, ενώ για τους χώρους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της κειμένης ασφαλιστικής νομοθεσίας.Ειδικά ως προς τον φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, διευκρινίζεται ότι οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη, όπως ήταν πριν της τακτοποίησής τους.Τέλος, η αλλαγή χρήσης των ακινήτων, η οποία επέρχεται με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ:Οι λιπόψυχοι δεν χωράνε στα δύσκολα


Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στην "συμμαχία των προθύμων" που στηρίζουν την οικονομική της πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς μιλώντας σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος."Δεν θα είμαστε συνένοχοι στην αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης, προσφέρουμε συναίνεση μόνο για να μπει η χώρα στη φάση της ανάκαμψης, τίποτε λιγότερο", ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΝΔ και συνέχισε λέγοντας ότι ζητάμε επίμονα και με συνέπεια αλλαγή του μίγματος της οικονομικής πολιτικής."Αν μας ζητούν τη συνενοχή σε μια πολιτική που οδηγεί σε αδιέξοδα δεν θα τους τη δώσουμε, αν θέλουν συναίνεση σε μια πολιτική που βουλιάζει τη χώρα μας ας ψάξουν αλλού συνενόχους, κάποιοι σπεύδουν να προσφέρουν δεκανίκια και κάποιοι άλλοι να ενταχθούν στη συμμαχία των προθύμων", είπε ο κ.Σαμαράς, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην κ.Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και στους βουλευτές που προσφάτως αποχώρησαν από τη ΝΔ.Ο πρόεδρος της ΝΔ είπε ότι θα προσφέρει συναίνεση μόνο για αλλαγή οικονομικής πολιτικής προκειμένου να σωθεί ο τόπος.Συνέχισε την επίθεση στην κα Μπακογιάννη και σε εκείνους που αποχώρησαν, χωρίς να τους κατονομάζει, λέγοντας ότι "όσοι κάνουν νέο κόμμα και στηρίζουν την αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης δεν έχουν καταλάβει τί συμβαίνει γύρω τους".Αναφερόμενος πάντα στο εσωκομματικό τοπίο που διαμορφώθηκε την εβδομάδα που πέρασε, είπε ότι "δεν θα πέσουμε στην στημένη παγίδα της εσωστρέφειας, δεν θα ασχοληθούμε με τα μικρά και τα ασήμαντα"."Στον αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας, σας θέλω όλους δίπλα μου, δεν περισσεύει κανείς", είπε ο κ.Σαμαράς και πρόσθεσε, απευθυνόμενος εμμέσως σε εκείνους που "λοξοκοιτούν" εκτός ΝΔ, ότι "σε αυτό τον αγώνα δεν χωράνε ούτε λυπόψυχοι, ούτε λαθρεπιβάτες".

Επίθεση στον Πρωθυπουργό
Ο κ. Σαμαράς επανέλαβε ότι η ιδεολογία του κόμματος είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός και ότι δεν αποτελεί μια μάζα άμορφων ιδεών.Αποσαφήνισε, εξ άλλου, ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα ενώ δεσμεύτηκε ότι θα αποκαταστήσει τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων.Άνοιξε τη βεντάλια της πολιτικής του αναφερόμενος και στα εθνικά θέματα, κατήγγειλε τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου ότι ασκεί μυστική διπλωματία στα ελληνοτουρκικά, απηύθυνε δε την προειδοποίηση να μην χρησιμοποιήσει την οικονομική κρίση ως άλλοθι για υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήματα.Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική του πρόταση, κάνοντας παράλληλα κριτική στην πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.Εξήγησε ότι απορρίπτει την πολιτική του μνημονίου που ακολουθεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρώτον δεν χτυπά τη σπατάλη, αλλά ενισχύει το φαύλο κύκλο της ύφεσης, δεύτερον δεν χτυπά τη φοροδιαφυγή, τρίτον η κυβέρνηση δεν κατάφερε παρά τα σκληρά μέτρα να ελέγξει το δημόσιο χρέος και τέταρτον γιατί οι όροι αποπληρωμής του χρέους είναι πια εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να εκπληρωθούν.Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν είναι αντίθετος στις διαρθρωτικές αλλαγές, αντίθετα, όπως είπε, υποστηρίζει ένα ακόμη πιο φιλόδοξο πρόγραμμα και προτείνει ακόμη και αναθεώρηση του Συντάγματος για να προωθηθεί. Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αντίθετος ούτε στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης που υπαγορεύεται από το μνημόνιο οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο.

Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων


Mε τη μισθοδοσία του μήνα Δεκεμβρίου τίθεται σε λειτουργία το σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).Η Ε.Α.Π. αποτελεί το μοναδικό φορέα πληρωμής, όχι μόνο των τακτικών αποδοχών αλλά και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών, του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και των λειτουργών που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, τον Δεκέμβριο, οι μισθολογικές αμοιβές για περισσότερους από 200.000 αμειβομένους του Δημοσίου καταβάλλονται και καταγράφονται, για πρώτη φορά, σε κεντρική, ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιτρέποντας τον έλεγχο, την επεξεργασία και την ανάλυση στοιχείων σχετικά με το ύψος και την δομή των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι την ολική ένταξη του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την ενεργοποίηση της Ενιαίας Αρχή Πληρωμής:
- επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισμός των δαπανών που αφορούν στη μισθοδοσία του δημοσίου τομέα γενικά,
- δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων και διευκολύνεται ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της εκάστοτε εισοδηματικής πολιτικής,
- διασφαλίζεται η διαφάνεια στην καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών του προσωπικού του δημοσίου τομέα,
- διευκολύνεται και ισχυροποιείται ο έλεγχος νομιμότητας των αμοιβών από τις επιφορτισμένες με αυτό το έργο υπηρεσίες,
- αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, καθώς θα ελέγχεται πλέον ηλεκτρονικά το προβλεπόμενο ανώτατο όριο απολαβών κατά περίπτωση, αλλά και θα είναι δυνατές παντός είδους διασταυρώσεις στοιχείων,
- μειώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται με την πληρωμή των αποδοχών και έτσι εξοικονομούνται χιλιάδες ώρες εργασίας,
- απλοποιούνται διαδικασίες και αυξάνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων.
Από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:
- Οι αμειβόμενοι που πληρώνονται σήμερα μέσω της ΕΑΠ είναι 202.025
- Από αυτούς οι 5.536 δεν έχουν απογραφεί (2,7%). Σημειώνεται πως θα δοθεί ευκαιρία σε όσους δικαιολογήσουν το γεγονός της μη απογραφής τους, να απογραφούν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Α.Π. θα σταματήσει την καταβολή της μισθοδοσίας τους.
- Η διάρθρωση των αμοιβών ανά Υπουργείο του οποίου η μισθοδοσία καταβλήθηκε είναι η παρακάτω. Σημειώνεται ότι τα παρακάτω στοιχεία αποτυπώνουν τις αμοιβές που καταβάλλονται μέσω Ε.Α.Π. και όχι τυχόν φορείς ή υπηρεσίες των Υπουργείων που δεν έχουν ακόμη, ενταχθεί στην Ε.Α.Π..
Για τις περιπτώσεις εκείνες που θα διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί αμοιβές και αποζημιώσεις κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών θα απαιτήσει την επιστροφή των αναλογούντων ποσών και θα κινήσει κάθε σχετική διοικητική έρευνα και νομική διαδικασία.

Την συνδρομή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την προώθηση πολύ σημαντικών θεμάτων του Δήμου ζήτησε ο Φ.Φίλιος


Την συνδρομή του Υπουργείου και του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την προώθηση πολύ σημαντικών θεμάτων του καλλικρατικού δήμου Ιωαννιτών, ζήτησε ο νέος δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος, κατά την διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Ηπείρου.Ο κ. Φίλιος αναφέρθηκε στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να κερδίσει η αυτοδιοίκηση υπογραμμίζοντας ότι «ο νέος δήμος Ιωαννιτών αποτελεί την καρδιά της Περιφέρειας Ηπείρου, με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίας, αλλά με πολλά προβλήματα και ελλείψεις στον τομέα των υποδομών, στην ποιότητα του αστικού και περιαστικού χώρου, καθώς και της λειτουργικότητάς του ως ενιαίου πια ζωτικού και αναπτυξιακού χώρου».Στόχος της νέας δημοτικής αρχής, τόνισε ο κ. Φίλιος είναι να αναδειχθούν τα Γιάννινα σε διαπεριφερειακό και υπερεθνικό πόλο ανάπτυξης, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν, όπως είναι η γεωπολιτική θέση, η δυναμική του Πανεπιστημίου, το δίκτυο κοινωνικών υποδομών, το πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον.

Τα σημαντικότερα θέματα

Τα θέματα στα οποία επικέντρωσε ο κ. Φίλιος, ζητώντας την αρωγή του Υπουργείου για την προώθησή τους είναι τα ακόλουθα:
* Χρηματοδότηση μελέτης οργάνωσης υπηρεσιών του νέου δήμου.
* Χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση έργων του ΕΣΠΑ, όπως είναι αυτή για την ανάπλαση του Κάστρου, που απεντάχθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ, λόγω της ολιγωρίας της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής.
* Μελέτη για την δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου.
* Οριστική τεχνική μελέτη για την γραμμή του τραμ, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας που εκπονείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.
* Συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και άμεση επίλυση των εργασιακών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στις δομές αυτές.
* Χρηματοδοτική ενίσχυση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και αναγέννησης της υπαίθρου στην επόμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και πρόβλεψη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις περιοχές παρέμβασης.
* Άμεση ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας Jessica με παράλληλη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης των φορέων που επιδιώκουν την δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης.Στο σημείο αυτό ο κ. Φίλιος έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Ιωαννιτών ενδιαφέρεται να προχωρήσει άμεσα στην σύσταση σχετικού ταμείου σε συνεργασία με φορείς της περιοχής.
* Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μικρών αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις τελευταίες πλημμύρες.
* Χρηματοδότηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τετραετούς διάρκειας, το οποίο θα αφορά στην λειτουργική σύγκλιση των τεσσάρων περιφερειακών δήμων και της κοινότητας που συνενώνονται στο νέο Δήμο Ιωαννιτών.
«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι επιδιώξεις μας για κοινωνική ευημερία, ασφάλεια και ανάπτυξη είναι κοινές. Η θετική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για την περιοχή μας, στην απαρχή μάλιστα ενός δύσκολου έργου που αναλαμβάνουμε» κατέληξε ο κ. Φίλιος, απευθυνόμενος στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΟΑΕΔ-Πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικών


Οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που απασχολούν έως ένα άτομο, μπορούν να ενταχθούν στο "Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων". Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την προσεχή Δευτέρα ξεκινά των αυτοαπασχολούμενων γυναικών.Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από έξι έως δεκαοκτώ μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από την επιχείρηση λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών, εφόσον κατά τον έλεγχο υπαγωγής προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το επιθυμούν δύνανται να συνεχίσουν το πρόγραμμα για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των 48 μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των 12 μηνών χωρίς επιχορήγηση.

Με παραγγελία και προκαταβολή οι αγορές πολλών ειδών στα Γιάννινα!

Χωρίς «στοκ» έμειναν δεκάδες καταστήματα…

Η αγορά των Ιωαννίνων, αλλά και της Ηπείρου γενικότερα… στενάζει. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο.Επιπρόσθετα, όμως, και το πώς πολλά δεν διαθέτουν πλέον εμπόρευμα «στοκ», ακόμη και τα μεγάλα εμπορικά και οι αλυσίδες.Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δεν ψωνίζει, ακόμη και προϊόντα που δίνονται με προσφορά, γεγονός που έχει ως συνακόλουθο την απόγνωση των καταστηματαρχών.

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γραμματέα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων κ. Ι. Καπελέρη στα Γιάννινα επέδωσε υπόμνημα με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της πόλης μας. Μεταξύ αυτών:Η σημαντική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και ο ρόλος που διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στο πρόβλημα αυτό.Η αδυναμία αποπληρωμής του ΦΠΑ από την πλειονότητα των εμπόρων, με ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα της χονδρικής πώλησης.Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και το θέμα της Περαίωσης ως άδικο εισπρακτικό μέτρο.Η σημαντική ζημιά των καταστημάτων από το θέμα του ανεξέλεγκτου «παραεμπορίου» καθώς και h παράνομη λειτουργία της πλειονότητας των «αλλοδαπών επιχειρήσεων» εξαιτίας του μη σωστού ελέγχου λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες κ.α.Ο κ. Καπελέρης κατανοώντας τα ζητήματα, έδωσε εντολή συντονισμού όλων των απαραίτητων υπηρεσιών ώστε να επιλυθούν τα εφικτά προβλήματα το δυνατόν γρηγορότερα, γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του κλάδου του εμπορίου.Το σχετικό υπόμνημα υπέγραφαν ο Πρόεδρος κ. Γ. Νταλαμάγκας και ο Γραμματέας κ. Χρ. Βασδέκης.

ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ…
Θέλει κάποιος μια κουζίνα; Θα δει ορισμένα δείγματα, θα πληροφορηθεί τις τιμές και θα κάνει την παραγγελία. Και θα την παραλάβει ύστερα από μερικές ημέρες, αφού φυσικά έχει δώσει, προηγουμένως, προκαταβολή. Δεν συμβαίνει, όπως παλιά, όπου τα μαγαζιά είχαν σε ποικιλία και αφθονία τα εμπορεύματα. Και αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται μόνο στα Γιάννινα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, όπως έλεγε Γιαννιώτης που πήγε εκεί για ψώνια η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Όπως είπε ακόμη και στα καταστήματα υποδημάτων λείπουν νούμερα και σχέδια, ενώ πολλές φορές οι αγορές για συγκεκριμένα ζευγάρια γίνονται μόνο κατόπιν παραγγελίας!

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Οι βιομηχανίες και οι αποθήκες (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) δεν προμηθεύουν, πλέον, τα καταστήματα με πίστωση. Ζητούν να προπληρώνονται με μετρητά , έστω και αν οι συνεργασίες είναι μακροχρόνιες. Με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται στην πράξη το πιστωτικό σύστημα, βάσει της οποίας λειτουργούσε ως τώρα η αγορά, με το ρίσκο να το έχουν τόσο ο παραγωγός όσο και ο πωλητής.

ΛΟΥΚΕΤΑ

Τα λουκέτα αποτελούν πλέον μια αντικειμενική πραγματικότητα για τα Γιάννινα. Ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως η λεωφόρος Δωδώνης, Αβέρωφ, Ανεξαρτησίας, Λόρδου Βύρωνος, Γρηγ. Σακκά, κ.α. κλείνουν καταστήματα! «Το λιανεμπόριο περνάει ένα δυνατό "crash test" εδώ και ένα χρόνο, ενώ μετράει ήδη πολλές απώλειες.Όπως διαπιστώνουν πολλοί, η περαιτέρω καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας απειλεί την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και πιέζει την απασχόληση. Με κάθε καταβολή δόσης του δανείου, η Τρόικα συστήνει και ένα «μίνι» Μνημόνιο, υποδεικνύει νέα μέτρα και επιβάλλει φόρους και εισπρακτικές μεθόδους, που όμως αυξάνουν ανησυχητικά τόσο την ανεργία όσο και τον φορολογικό πληθωρισμό. Έτσι η αγορά συρρικνώνεται, τα "λουκέτα" αυξάνονται και οι περισσότεροι κλάδοι καταγράφουν ζημιές.Να σημειωθεί ότι το κλείσιμο των επιχειρήσεων έχει επιπτώσεις στην αγορά εργασίας (περίπου 100.000 πανελλαδικά εκτιμά η Συνομοσπονδία Εμπόρων ότι θα φτάσουν οι χαμένες θέσεις στο εμπόριο), στα έσοδα των ιδιοκτητών ακινήτων, στα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλπ.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αυστηρότερες ποινές για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση με πλαστά πτυχία του ΤΕΕ στην Άρτα,ζητά ο Λ. Ρακιντζής!

Τι καταγγέλλει με επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Ενας από τους βασικούς εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο με τα χιλιάδες πλαστά πτυχία ΤΕΕ στον νομό Αρτας, ο οποίος διώκεται ποινικά σε βαθμό κακουργήματος, τιμωρήθηκε με ποινή - «χάδι» από το πειθαρχικό συμβούλιο των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια τοποθετήθηκε διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, και πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου. Τώρα υπό τη νέα του ιδιότητα καλείται να ακυρώσει τα πτυχία «μαϊμού» που ο ίδιος είχε υπογράψει και έπρεπε να έχουν ακυρωθεί από το 2006!Αυτά αναφέρει σε επιστολή-καταπέλτη προς το υπουργείο Παιδείας ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, καλώντας την υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου να παρέμβει για την άμεση ανάκληση των πλαστών τίτλων σπουδών, τον έλεγχο των εμπλεκομένων και την απόδοση των ευθυνών που αναλογούν, αλλά και να επανεξετάσει την τοποθέτηση του ενός εκ των εμπλεκομένων στη θέση του διευθυντή Εκπαίδευσης.Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ",πρόκειται για τον Ν.Ρ., σε βάρος του οποίου, μάλιστα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και έχει διαβιβαστεί στην ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αρτας για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Η δράση του κυκλώματος
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε το 2006 στους νομούς Αρτας, Λάρισας και Τρικάλων. Χρησιμοποιώντας τους τίτλους-μαϊμού, που αποκτούσαν χωρίς να φοιτήσουν ούτε μία ώρα, οι «απόφοιτοι» έπαιρναν μοριοδότηση και διορίζονταν στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.Με νόμο της τότε υπουργού Μ. Γιαννάκου, διατάχτηκε η ακύρωση των πλαστών πτυχίων. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, οι τίτλοι ακυρώθηκαν σε Τρίκαλα και Λάρισα, όχι όμως και στην Αρτα, όπου και σήμερα απόφοιτοι «μαϊμού» χρησιμοποιούν τα πτυχία τους για διορισμό στο δημόσιο.Πρόσφατα συνεδρίασε το πειθαρχικό συμβούλιο (ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου) και επέβαλε πρόστιμο αποδοχών 20 ημερών στον Ν.Ρ. και 5 ημερών σε άλλους τέσσερις εμπλεκομένους.Ο Λ. Ρακιντζής υπέβαλε ένσταση, θεωρώντας ότι οι ποινές «είναι ιδιαίτερα επιεικείς σε σχέση με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος».

Ζήτησε την παραίτηση της διοίκησης του Τεχνολογικού Πάρκου ο Τρ.Αλμπάνης!

Αποφασισμένος να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση του τεχνολογικού πάρκου

Την πρόθεση της πρυτανείας να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση της λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου ανακοίνωσε χτες ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ζήτησε την παραίτηση της νυν διοίκησης του πάρκου. Η πρυτανεία έχει ζητήσει ήδη την παραίτηση των τεσσάρων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που συμμετέχουν στη διοίκηση –μεταξύ αυτών και του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου και καθηγητή Πληροφορικής Δημήτρη Φωτιάδη.Ο κ. Αλμπάνης, πριν ακόμα εκλεγεί πρύτανης και κατά την προεκλογική περίοδο για τη διεκδίκηση της πρυτανείας, είχε δεσμευτεί για αναπροσαρμογή και εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού πάρκου. Και αυτό προκειμένου να «ανταποκρίνεται το πάρκο στον λόγο για τον οποίο ιδρύθηκε» όπως τόνισε χτες, αφήνοντας να εννοηθεί σαφώς ότι η λειτουργία του δεν είναι ικανοποιητική. «Η αίσθηση που είχαμε και έχουμε είναι ότι εν ανταποκρίνεται στην αποστολή του που είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας στην οικονομία της περιοχής και της χώρας όπως κι η συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό» υπογράμμισε.Η υπόθεση όμως με τον πρόεδρο του πάρκου κ. Φωτιάδη φαίνεται ότι επισπεύδει τις κινήσεις της πρυτανείας για αλλαγές στο τεχνολογικό πάρκο. Στα τέλη Οκτωβρίου η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας ακολουθώντας εντολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (ή αλλιώς OLAF) έκανε έφοδο στο γραφείο του στο τεχνολογικό πάρκο αλλά και στο σπίτι του «σηκώνοντας» σκληρούς δίσκους και έγγραφα. Η υπηρεσία αυτή του υπουργείου (το πρώην ΣΔΟΕ) και η ΟLAFδιερευνούν επιδοτήσεις-μαϊμού προς επιχειρήσεις έρευνας που διακινήθηκαν μέσω κυκλώματος στα οποία ίσως να εμπλέκεται το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.Ο κ. Αλμπάνης ανέφερε χτες ότι η πρυτανεία έχει ζητήσει από τον κ. Φωτιάδη να ενημερώσει για το πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα. Σε δημοσίευμά του ο «Ηπειρωτικός Αγώνας» στις 23 Νοεμβρίου είχε αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή κινήθηκε μετά από εντολή του υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου. Ο πρύτανης δεν ξεκαθάρισε χτες πάντως αν τελικά ο κ. Φωτιάδης έδωσε τις απαντήσεις που του ζητήθηκαν. Το Πανεπιστήμιο έχει ζητήσει επίσης ενημέρωση και από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, από την οποία αναμένει και το πόρισμα, όταν αυτό προκύψει. Ο κ. Αλμπάνης εμφανίστηκε ψύχραιμος για την όλη υπόθεση αναφέροντας χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας, ότι «θα πρέπει να τη διαχειριστούμε χωρίς υπερβολές. Πρέπει να προφυλάξουμε το Τεχνολογικό Πάρκο ανεξάρτητα από το πώς θα καταλήξει η ιστορία. Για αυτό και ζητάμε τις παραιτήσεις».

Ποιοι συμμετέχουν στη διοίκηση

Στη διοίκηση του Τεχνολογικού Πάρκου συμμετέχουν τέσσερα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Εκτός από τον κ. Φωτιάδη, οι υπόλοιποι τρεις είναι: ο επίκουρος καθηγητής Χημείας Βασίλης Μελισσάς, ο αναπληρωτής καθηγητής Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μιχάλης Καρακασίδης και ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Πανεπιστημίου Λουκάς-Νικήτας Παπαλουκάς. Ένας από τους τέσσερις, σύμφωνα με τον πρύτανη, έχει υποβάλει ήδη την παραίτησή του. Το εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνουν ο Γιάννης Δασκαλόπουλος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, η Ελένη Ρόκκου ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Ευριπίδης Γλαβάς ως εκπρόσωπος του ΤΕΙ Ηπείρου, ο οικονομολόγος Νίκος Γκαϊντές και ο επιχειρηματίας Μιχάλης Πέτσιος.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΑΡΤΑ:Αναγκαίο το ΒΙΟΠΑ για την ανάπτυξη & απασχόληση


Στην αναγκαιότητα δημιουργίας ΒΙΟΠΑ στην Άρτα που θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην περιοχή ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίοδο έντονης κρίσης που διανύουμε αναφέρθηκαν όλοι οι φορείς που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη που πραγματοποίησε χθες το Επιμελητήριο Άρτας με θέμα τη δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου στην Άρτα, ανταποκρινόμενο σε πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων σχετικά με την διενέργεια έρευνας για την απογραφή των προτεινόμενων περιοχών με σκοπό την δημιουργία νέων ΒΕΠΕ. Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου και παραβρέθηκαν ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης με τους αντιπεριφερειάρχες Άρτας Κώστα Παππά και Ιωαννίνων Τατιάνα Καλιογιάννη και νεοεκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης, ο νυν Δήμαρχος Κομποτίου και νεοεκλεγμένος Δήμαρχος Νικ. Σκουφά Στάθης Γιαννούλης, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί και αύριο» Χρήστος Παπάζογλου, φορείς και εκπρόσωποι τοπικών επιχειρήσεων. Εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο επιστημονικός συνεργάτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Μανώλης Μπαλτάς – Πολιτικός Μηχανικός, η εμπειρία και η συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική στην δημιουργία πολλών ΒΙΟΠΑ και ΒΙΠΑ ανά την Επικράτεια προσφάτως. «Οι δείκτες από τη μελέτη που κάναμε εν’ όψει αυτής της επίσκεψης δείχνουν ότι η Άρτα πονάει, πονάει πολύ και χρειάζεται να συγκεντρώσει την προσοχή της σε νέες δημιουργικές προσπάθειες» τόνισε ο κ. Μπαλτάς ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σα χώρα είμαστε λίγο περίεργοι, έχουμε ξεχάσει ότι το να συγκεντρώσουμε τις οχλούσες εγκαταστάσεις σε μία οργανωμένη και περιβαλλοντικά ρυθμισμένη περιοχή είναι πολύ πιο καλό από το να τις έχουμε μέσα στις πόλεις, δίπλα στα παιδιά, δίπλα στα σχολειά, δίπλα στα καφέ, δίπλα στη βόλτα μας, δίπλα στα νοσοκομεία μας, δίπλα στη ζωή μας. Ανεχόμαστε δηλαδή αυτό που σιγά-σιγά μας σκοτώνει και αρνούμαστε να δημιουργήσουμε τις σύγχρονες προϋποθέσεις για να προστατεύσουμε και τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Αυτή ήταν μια στρέβλωση που ήταν και κοινωνική και θεσμική στρέβλωση γιατί αν κοιτάξετε προς τα πίσω θα δείτε 400 χωροθετημένα ΒΙΟΠΑ στην Ελλάδα από πλευράς χρήσεων γης και ελάχιστα να έχουν γίνει ΒΙΟΠΑ ή ΒΙΠΑ. Άρα υπήρξαν αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών οι οποίες νομίζω ότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση, ευρύτερα είχαμε μια στρέβλωση ως προς το πώς θα το κατανοούμε τώρα όμως αυτό έχει λήξει και νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση θα αναδείξει τα θετικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας».

Έργο πνοής για την Άρτα
Έργο πνοής για την περιοχή χαρακτήρισε το ΒΙΟΠΑ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Ηλία Κοίλιας τονίζοντας ότι η προσπάθεια της διοίκησης συνεχίζεται και ότι σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η Ευρώπη, η Ελλάδα και η Άρτα η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής είναι το στοιχείο που θα μπορέσει συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να δημιουργήσει ανάπτυξη. Ο κ. Κοίλιας σε δηλώσεις του τόνισε: «Απόψε έχουμε μία συνάντηση για να ενημερώσουμε τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη της Ηπείρου, τους Δημάρχους τους νέους της περιοχής μας και είναι κοντά μας ο τεχνικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Μανόλης Μπαλτάς. Φροντίσαμε να είναι μέσα στα έργα που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ απ’ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο τελικά θα ενταχθεί και το οποίο θα δώσει μια ιδιαίτερη πνοή στην περιοχή μας».Ο νέος Περιφερειάρχης κ. Αλ. Καχριμάνης δήλωσε: «Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξη του τόπου. Ξέρουμε μέχρι σήμερα ότι οι αγκυλώσεις είναι τεράστιες στο ελληνικό κράτος διαχρονικά στην κατασκευή ΒΙΟΠΑ. Θ’ ακούσουμε τις απόψεις που θα ‘ναι χρήσιμο καθόσον αύριο έρχεται κι ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοΐδης στα Γιάννενα και θα ‘χουμε μια σύσκεψη στην Περιφέρεια για το πώς θα προωθηθεί και το ΕΣΠΑ αλλά και γενικότερα οι αναπτυξιακές προσπάθειες στην Ήπειρο. Είμαστε όλο αυτιά για να είμαστε έτοιμοι και χρήσιμοι για το αύριο της Ηπείρου».

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Στη "φάκα" νεαρός Αλβανός που έκελβε μοτοσικλέτες


Στις 03.30΄ τα ξημερώματα,στη Μαζαρακιά Θεσπρωτίας αστυνομικοί της Υποσιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας και αναζητούνται δύο ακόμη ομοεθνείς του, οι οποίοι από κοινού αφαίρεσαν βραδινές ώρες της 24-11-2010 στα Σύβοτα Θεσπρωτίας τρεις δίκυκλες μοτοσικλέτες.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσπρωτίας, ενώ τα δίκυκλα ανευρέθηκαν εγκαταλειμμένα και κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση.

Αυξάνουν οι ανάγκες για ρευστό σε πολλά Ηπειρωτικά σπίτια!

Μισθωτοί «σπάνε» ακόμη και συμβόλαια ζωής…

Όσο επιδεινώνεται η οικονομική κρίση, τόσο πιο έντονη γίνεται η ανάγκη πολλών Ηπειρωτών για ρευστό, αφού μετά τα σκληρά μέτρα της Τρόικας, ο μισθός που παίρνουν φθάνει δεν φθάνει για τις άμεσες υποχρεώσεις τους. Έτσι, αρκετοί έχουν ξεκινήσει να ρευστοποιούν ό,τι μπορεί να ενισχύσει το «ταμείο» τους και όταν αυτό είναι δυνατό. Κοσμήματα, χρυσαφικά, ακόμη και συμβόλαια ζωής βαδίζουν προς... εκποίηση απ’ όσους με δυσκολία τα βγάζουν πέρα.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγορές των συμβολαίων ζωής έχουν ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του χρόνου, με μισθωτούς και οικογενειάρχες να είναι εκείνοι που κατά κύριο λόγο «σπάνε» τα συμβόλαια! Αρκετοί σχολιάζοντας το γεγονός δεν το βρίσκουν παράξενο, αφού το κόστος ζωής έχει γίνει δυσβάστακτο, όπως υποστηρίζουν.

«ΦΩΤΙΑ» ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...
Τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει να στέλνονται στους περισσότερους τα σημειώματα για τα τέλη κυκλοφορίας. Οι αυξήσεις, για τις περισσότερες κατηγορίες των ΙΧ, μόνο για την τελευταία τριετία (2009 - 2011) διαμορφώνονται από 40% μέχρι 62%. Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού, το συνολικό «χαράτσι» για το 2011 υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες αναπροσαρμογές έρχονται να επιβαρύνουν τους κατόχους οχημάτων που κυκλοφόρησαν από το 2005 και μετά. Η διάθεση και η πληρωμή των σημάτων θα γίνεται από τις τράπεζες μέχρι 31 Δεκέμβρη.

Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ...
Σημαντική επιβάρυνση για πολλούς Ηπειρώτες επαγγελματίες είναι και η περαίωση, που εντελώς ξαφνικά εξήγγειλε η Κυβέρνηση, για να ενισχύσει τα έσοδα στα ταμεία της.Έμποροι των Ιωαννίνων ζητούν επιτακτικά να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι στη ρύθμιση, αφού το πρόβλημα ρευστότητας είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. «Με την αγορά να έχει βαλτώσει και το χρήμα να μην κινείται», όπως υποστηρίζουν, «είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χρήματα για να διευθετήσουμε και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις».

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ...
Στο μεταξύ, αρκετοί ήδη τρέχουν για να βάλουν από τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς από τις αρχές του έτους θα το πληρώνουν… χρυσάφι. Η εξίσωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, περιλαμβάνεται στα νέα επώδυνα μέτρα που ζήτησε η Τρόικα, για να εξασφαλιστεί η γ΄ δόση του δανείου από το Δ.Ν.Τ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου, ώστε να πληρώσουν πιο φθηνά για να ζεσταθούν, στο πλαίσιο των γενικών περικοπών που αναγκάζεται κάθε νοικοκυριό να κάνει, για να τα βγάλει πέρα.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ…
Υπάρχουν βέβαια και άλλα… χαράτσια, που σφίγγουν σαν μέγγενη τους Ηπειρώτες. Για παράδειγμα, τα έξοδα για τα φροντιστήρια, αλλά και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, για τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, που θα είναι αυξημένα από 5% έως 15% και φυσικά τα αγαθά, που με τη νέα αύξηση του ΦΠΑ καθίστανται είδος πολυτελείας!

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ...
«Η λυπητερή έχει ήδη έρθει και όλοι καταλαβαίνουμε πως ο νέος χρόνος θα είναι ακόμη πιο δύσκολος. Όσα χρήματα μπαίνουν στο πορτοφόλι μας κάθε μήνα, εκτός ότι είναι ψαλιδισμένα, φθάνουν στην καλύτερη των περιπτώσεων μόνο για τις άμεσες υποχρεώσεις μας. Η ρευστοποίηση, όπου είναι δυνατή, καθίσταται ελκυστική λύση…» λένε πολλοί Γιαννιώτες.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Λύση στο θέμα του ήρωα Λ.Τατσάκη έδωσε ο Χρήστος Παπουτσής


Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, λύνεται επιτέλους το θέμα της εισαγωγής Φωτεινής Τατσάκη στο Λιμενικό Σώμα.Η απόφαση αποτελεί το καλύτερο μνημόσυνο για τον ήρωα ΚΕΑτζή Σωτήρη Τατσάκη, που έχασε τη ζωή του πέρσι στις 6 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης καθήκοντος, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.Όπως επανειλημμένα έχει γράψε το peiratiko, δυστυχώς ούτε η στρατιωτική ηγεσία του Λιμενικού αλλά ούτε και ο προηγούμενος Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, φρόντισε για την εισαγωγή της συζυγού και μητέρας ενός ανηλίκου κοριτσιού στο Λ.Σ., παρά το γεγονός ότι προβλέπεται από το νόμο.Ο κ. Χρήστος Παπουτσής κίνησε αμέσως τις διαδικασίες και τη Δευτέρα η Φωτεινή Τατσάκη θα εξεταστεί από γιατρούς και σύντομα θα εισαχθεί στη σχολή μαζί με άλλα 19 άτομα, που θα εισαχθούν στο Λ.Σ. κατόπιν δικαστικής απόφασης.Η ίδια η Φωτεινή Τατσάκη δέχθηκε τη χαρμόσυνη είδηση με μεγάλη συγκίνηση καθώς έχει δηλώσει ότι εκείνο που πραγματικά θα ήθελε ο συζυγος της είναι να υπηρετήσει και η ίδια στο Λ.Σ. που τόσο εκείνος αγαπούσε.

Γιώργος Ντοκομές: «Θετικότατη η δραστηριότητα της ομάδας ΔΙΑΣ στην Άρτα»

Η παρουσία της ομάδας είναι έντονη τόσο στην πόλη όσο και στα κοντινά χωριά

Θετικότατη χαρακτηρίζει την δραστηριότητα της ομάδας ΔΙΑΣ (Δίκυκλη Αστυνόμευση) στην Άρτα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Γιώργος Ντοκομές. Η παρουσία της ομάδας είναι έντονη τόσο στην πόλη όσο και στα κοντινά χωριά στον καθημερινό «πόλεμο» κατά της παραβατικότητας. Η δράση της ομάδας ΔΙΑΣ έχει προληπτικό αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα, επεμβαίνοντας άμεσα σε πολλά συμβάντα όπου χρειάστηκε μέχρι σήμερα, απ’ το καλοκαίρι που ξεκίνησε τη δράση της, με περιπολίες απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ.«Η δραστηριότητα της ομάδας ΔΙΑΣ και η παρουσία της πανελλαδικά έχει εκτιμηθεί και είναι θετική γενικά» τόνισε ο κ. Ντοκομές. «Και στην Άρτα το βλέπετε, είναι ένα όπλο στα χέρια του Διευθυντού και κατευθύνεται αναλόγως με το πού υπάρχει εγκληματικότητα. Η αποτελεσματικότητά της είναι δεδομένη. Είναι δεδομένο ότι πανελλαδικά έχουμε μείωση των ληστειών σε τράπεζες. Η ομάδα ΔΙΑΣ, εκτιμώντας τη δραστηριότητά της στην Άρτα είναι θετικότατη.Εκτός από την πρόληψη η οποία είναι δεδομένο ότι επιτυγχάνεται έχουμε πάρα-πάρα πολλές περιπτώσεις όπου έχουν προσαγάγει άτομα ύποπτα, έχουν προλάβει κλοπές, έχουν ανακαλύψει ΡΟΜΑ οι οποίοι έχουν κλέψει και τους έχουν προσαγάγει στην Υπηρεσία μας, έχουν βεβαιώσει επικίνδυνες παραβάσεις, έχουν πιάσει ναρκωτικά και γενικά η παρουσία αυτής της ομάδος στις εγκληματογόνες περιοχές όπως αυτές τώρα καταγράφονται είναι συνεχής και θετικότατη».

Ενισχύεται το προσωπικό της Α.Δ. Άρτας

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας θα ενισχυθεί με άλλα δέκα άτομα που θα έρθουν για να καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών της. Ερωτηθείς για την ανάγκη ενίσχυσης των Α.Δ. και της ομάδας ΔΙΑΣ ιδιαίτερα στην Ήπειρο όπου υπάρχει έντονο το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης ο κ. Ντοκομές είπε: «Νομίζω ότι τα άτομα τα οποία είναι στην Άρτα είναι υπεραρκετά και καλύπτουν αυτό το σκοπό. Τώρα προτεραιότητα της Διευθύνσεως και της ηγεσίας είναι να ενισχυθούν και οι άλλες Υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν διότι η ομάδα ΔΙΑΣ δημιουργήθηκε παίρνοντας άτομα από τις άλλες Υπηρεσίες.Η ηγεσία μας απ’ ότι ξέρετε ενίσχυσε την Αστυνομική Διεύθυνση με 10 καινούργια άτομα τα οποία μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα επανδρώσουν τις Υπηρεσίες. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί αυτή η ενίσχυση των Υπηρεσιών και στο μέλλον θα καλύψουμε υποφερτά τις ανάγκες σε προσωπικό οι οποίες είναι δεδομένες ότι υπάρχουν ελλείψεις. Πάντως η Υπηρεσία έκανε μια καλή προσπάθεια, είναι πολύ καλός ο αριθμός δέκα άτομα για την Άρτα που ήρθανε, κατανεμήθησαν ισομερώς στις υπηρεσίες και προσπαθούμε».

Νέα δεδομένα στην αστυνόμευση μετά τον «Καλλικράτη»

Οι δημιουργία των νέων Καλλικράτειων Δήμων δημιουργεί νέες ανάγκες στην οργάνωση της αστυνόμευσης στην περιοχή αλλά πιθανόν θα χρειαστεί να γίνει και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών διότι με την ανακατανομή των Δήμων που έγινε στην πόλη της Άρτας το Α.Τ. επωμίζεται μεγαλύτερο έργο τόνισε ο Αστυνομικός Δ/ντής.Συγκεκριμένα ερωτηθείς για την πιθανότητα δημιουργίας Αστυνομικών Τμημάτων στους Καλλικράτειους Δήμους ο κ. Ντοκομές ανέφερε: «Ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Καλλικράτης και έχω την εντύπωση ότι θα γίνει αναδιάρθρωση και των υπηρεσιών.Η Α.Δ. της Άρτας έχει μόνο ένα αποκεντρωμένο τμήμα το οποίο είναι το Α.Τ. του Βουργαρελίου το οποίο το ενισχύσαμε, το επανδρώσαμε και λειτουργεί πολύ-πολύ καλά σε σχέση με το τι λειτουργούσε στο παρελθόν διότι φτάσαμε σε ένα σημείο το καλοκαίρι το τμήμα αυτό να έχει μόνο τρία άτομα.Λειτουργεί πάρα πολύ καλά, η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική για τη λειτουργία αυτή του τμήματος. Λειτουργεί στο νέο Δήμο. Δεν ξέρουμε τώρα τι δυναμικές θα δημιουργηθούν και τι ανάγκες θα προκύψουν και πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι και αν θα χρειαστεί να λειτουργήσει κάποιο άλλο τμήμα στον ευρύτερο ορεινό όγκο της περιοχής της Άρτας.Επίσης θα πρέπει να δούμε και την ανακατανομή και την αναδιάρθρωση των εδώ υπηρεσιών δεδομένου ότι πλέον με την ανακατανομή των Δήμων που έγινε στην πόλη της Άρτας το Αστυνομικό Τμήμα επωμίζεται μεγαλύτερο έργο διότι το Πέτα πλέον και το Κομπότι και το Νεοχώρι και η Αγία Παρασκευή κα η περιφέρεια υπάγονται πλέον σ’ έναν ενιαίο Δήμο ο οποίος αστυνομεύεται από το Α.Τ. της περιφέρειας. Επομένως το Α.Τ. της περιφέρειας επωμίζεται πολύ μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή περισσότερο έργο απ’ ότι είχε».

Συγχαρητήρια
Ο κ. Ντοκομές αναφέρθηκε και στην εκλογή, στους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων και Γ. Καραϊσκάκη, των πρώην συναδέλφων του Μαρίνου Γαρνέλη και Δημήτρη Γαλλίκα αντίστοιχα λέγοντας: «Επειδή τους γνωρίζω και τους δύο πρόκειται περί εντιμοτάτων αξιωματικών και δημιουργικών και θεωρώ ότι αν έχουν την ανάλογη δραστηριότητα και στο Δήμο οι Δήμοι αυτοί θα πάνε σίγουρα μπροστά. Τους εύχομαι συγχαρητήρια για την εκλογή τους και καλή δύναμη στα καινούργια τους καθήκοντα».

ΗΧΩ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Κλοπή 4 Εξωλέμβιων Μηχανών στα Σύβοτα


Κι άλλες κλοπές σημειώθηκαν εχτές τα ξημερώματα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας.Άγνωστοι έκλεψαν συνολικά 4 εξωλέμβριες μηχανές σκαφών από το νέο λιμάνι.Προανάκριση για το περιστατικό καθως και έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, γίνετε από το Λιμεναρχείο Συβότων σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.

sivota-news

Συνεδριάζει η Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας


Παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και υπό την προεδρία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στον απόηχο των ενδοπαραταξιακών εξελίξεων.Ο κ. Σαμαράς αναμένεται να στείλει τελεσίγραφο στα στελέχη που φαίνεται πως «φλερτάρουν» με την αποχώρηση, ενώ το λόγο θα λάβουν και 20 βουλευτές του κόμματος.Την ίδια ώρα φήμες φέρνουν δύο ακόμα βουλευτές της ΝΔ που έχουν σχέσεις με την κ. Μπακογιάννη να είναι «επίφοβοι προς αποχώρηση». Η Ρηγίλλης από την πλευρά της καλεί όσους έχουν αποχωρήσει να επιστρέψουν στο κόμμα και τη βουλευτική τους έδρα, κάνοντας λόγο για θέμα πολιτικής ηθικής.Κύκλοι προσκείμενοι στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή τόνισαν χαρακτηριστικά πως «η ΝΔ είναι το σπίτι μας και στηρίζουμε το κόμμα μας», δήλωση η οποία ερμηνεύτηκε ως στήριξη στον Αντώνη Σαμαρά.Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Καραμανλής αναμένεται να δώσει το παρών στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, χωρίς ωστόσο να πάρει το λόγο για να τοποθετηθεί.

Ετοιμάζουν το ξεπούλημα του εργοστασίου της ΕΛΒΙΖ-ΖΩ-ΔΩ στα Γιάννενα

Όμηροι οι εργαζόμενοι στα σχέδια ξεπουλήματος

Σε πλήρη ανασφάλεια και αβεβαιότητα βρίσκονται οι 38 περίπου εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στην επιχείρηση ζωοτροφών «ΖΩ-ΔΩ ΑΕ» (πρώην «ΕΛΒΙΖ», που εξαγοράστηκε από τη διοίκηση της ΑΤΕ που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο στη «ΔΩΔΩΝΗ» πριν ένα χρόνο) μετά το φιρμάνι για πώληση του εργοστασίου σε ιδιώτες.Αυτή η βήμα προς βήμα συνειδητή πολιτική υποβάθμισης και απαξίωσης κρατικοσυνεταιριστικών παραγωγικών μονάδων που ακολουθείται εδώ και χρόνια εις βάρος των εργαζομένων σε αυτές, αλλά και ενάντια στα συμφέροντα των μικρομεσαίων παραγωγών, αποτυπώνεται και στην «ΖΩ-ΔΩ».Το 1987 το παραπάνω εργοστάσιο λειτουργούσε με 60 περίπου εργαζόμενους, με την ονομασία ΕΛΒΙΖ ως συνεταιριστική επιχείρηση της ΚΥΔΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων), η οποία διαλύεται το 1990 και τα εργοστάσια της ΕΛΒΙΖ πανελλαδικά περιέρχονται στην ΑΤΕ.Το 2009 το εργοστάσιο της ΕΛΒΙΖ στα Γιάννενα αγοράστηκε από την «ΔΩΔΩΝΗ», δημιουργώντας την εταιρεία «ΖΩΔΩ ΑΕ», με σκοπό, όπως αρχικά λέχθηκε, να στηριχθεί ο τομέας των ζωοτροφών, ώστε να προμηθεύονται οι παραγωγοί πρώτη ύλη σε φτηνές τιμές.Ωστόσο, όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά περιορίστηκε η χρηματοδότησή της από την ΑΤΕ, που κάνει κουμάντο στη «ΔΩΔΩΝΗ», με αποτέλεσμα η παραγωγή να μειωθεί στο 50%. Η πολιτική αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εργοστασίου, τη σταδιακή μείωση του προσωπικού, αφού οι εργαζόμενοι εξωθούνταν σε οικειοθελείς αποχωρήσεις, ενώ οι παραγωγοί άρχισαν να καταφεύγουν σε ιδιώτες για την προμήθεια ζωοτροφών.Η συνειδητή πολιτική υποβάθμισης της μονάδας, στην ουσία προλείανε το έδαφος για κλείσιμο του εργοστασίου ή το ξεπούλημά του σε ιδιώτη, ανάλογα με το ποιο κρίνεται πιο κερδοφόρο καθώς και στη μια και στην άλλη περίπτωση μοναδικό κριτήριο αποτελεί η διάσωση των επιχειρηματικών κερδών, στο φόντο της κρίσης και της όξυνσης του ανταγωνισμού στον τομέα των ζωοτροφών, συνολικά της αγροτικής παραγωγής με μόνιμα θύματα εργαζομένους και αγρότες.

Τα πάντα διαθέτει το δάσος μας


Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μπορεί να συναντήσει κανείς σε διάφορα σημεία στην πόλη, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Σπάνιο είδος. Φυτρώνει και στα δάση, ανάμεσα στα δέντρα.Αν είστε άστεγοι, θέλετε να κρύψετε κάτι από την οικογένεια ή τους φίλους σας ή να χαρείτε τη φύση μια βροχερή μέρα, το φυτρωμένο αυτοκίνητο στο δασάκι της Περιβλέπτου, είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει.Ακόμη και μια ηλιόλουστη μέρα. Διαθέτει και προστατευτικό.

ororra

Την Δευτέρα η συνεδρίαση για το ΧΥΤΥ


Την προσεχή Δευτέρα συνεδριάζει εκ νέου, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ).Το ερώτημα που αναμένεται να τεθεί είναι αν θα επιλεγεί λύση που θα περιλαμβάνει και τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι και στη Βλαχέρνα ή νέα περιοχή για ΑΣΑ και ΧΥΤΥ.Ουσιαστικά πρόκειται για δυο λύσεις, όπως είχε τονιστεί και στην τελευταία συνεδρίαση, στην οποία οι μελετητές παρουσίασαν τα δεδομένα για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού και ότι άλλο απαιτείται για να φτάσει σε αποτέλεσμα η διαδικασία. Η μία λύση περιέχει τους δυο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Βλαχέρνας και η άλλη αφορά νέο ΧΥΤΥ και εργοστάσιο ΑΣΑ σε κοντινή απόσταση. Ανάλογα με το ποια λύση θα επιλεγεί θα εξαρτηθεί και η διαδικασία χωροθέτησης. Πάντως όποια κατεύθυνση και να δοθεί, πριν την επιλογή θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια επιτροπή.

ΔΩΔΩΝΗ:Στόχος η αύξηση παραγωγής φέτας για το 2011


Η διοίκηση της Γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» θα επιχειρήσει για το 2011 να αυξήσει την παραγωγή φέτας, προκειμένου να εισέλθει ακόμη πιο δυναμικά στις ξένες αγορές.Προμηθευόμενη γάλα και από άλλες περιοχές της Ηπείρου αναμένεται πως θα προσθέσει περίπου 1.000 τόνους στην τελική παραγωγή με ευεργετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και στα αποτελέσματά της.Οσον αφορά στη σχέση της με τους παραγωγούς, για το ζήτημα των τιμών της πρώτης ύλης, έχει αποφασιστεί να δοθεί εκκαθάριση τιμής στους κτηνοτρόφους, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Παράλληλα, η διοίκηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μικρές αυξήσεις στις τιμές παραγωγού, μέχρι 5 λεπτά/λίτρο, ανάλογα με το είδος του γάλακτος.

Όλα τα λεφτά στα καταλύματα

Μέσα από τα ΟΠΑΑΧ και το LEADER

Υπερκαλύφθηκε το διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης από τις επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις περιοχές εφαρμογής της Ηπείρου για τα νέα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου(ΟΠΑΑΧ), αλλά και την πρώτη πρόσκληση του LEADER, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΉΠΕΙΡΟΣ» για τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Και τα δύο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».Συνολικά για τα ΟΠΑΑΧ που η προθεσμία κατάθεσης των επενδυτικών σχεδίων έληξε την 1η Νοεμβρίου (είχε δοθεί 15νθήμερη παράταση) υποβλήθηκαν 139 προτάσεις, απευθείας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για το LEADER, η προθεσμία έληξε στις 22 Νοεμβρίου, και κατατέθηκαν 32 προτάσεις. Η αξιολόγηση όλων θα ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του νέου έτους και τότε θα αποδειχτεί αν όλες οι προτάσεις είναι επιλέξιμες και υλοποιήσιμες.Για τους άλλους δυο νομούς της Ηπείρου, ως προς το LEADER αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΕΤΑΝΑΜ.

Καταλύματα και καταστήματα εστίασης
Κοινή συνισταμένη και των δυο δράσεων, με την επισήμανση ότι όσες περιοχές δεν καλύπτονται από τα ΟΠΑΑΧ έρχεται το LEADER να τις καλύψει, είναι ότι οι υποψήφιοι επενδυτές επέλεξαν τα καταλύματα, καταστήματα εστίασης, και λιγότερο μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλες βιοτεχνίες που είναι επιλέξιμες δράσεις. Η επιδότηση για τα ΟΠΑΑΧ (η καινοτομία σε σχέση με τα ...παλιά είναι ότι δίνονται προκαταβολές και η ιδία συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί εξολοκλήρου με δάνειο), φτάνει το 60% και για το LEADER ποικίλει με ανώτερο όριο, επίσης το 60% και κατώτερο το 25% αν πρόκειται για έργα ανταποδοτικότητας και στο 100% για έργα των ΟΤΑ. Σε αυτή τη φάση ΟΤΑ δεν μετείχαν.

Πλην αστικών κέντρων όλη η Ήπειρος

Για την Ήπειρο τα νέα ΟΠΑΑΧ (αυτή τη φορά είναι ενιαία και όχι όπως στο παρελθόν με το Γ΄ΚΠΣ που υπήρχαν προγράμματα μέσω Περιφέρειας μια μέσω υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) αφορούν πλην των αστικών κέντρων, σχεδόν όλους τους ΟΤΑ των τεσσάρων νομών.Η Αγροτική Συνεταιριστική Ηπείρου-Κέρκυρας (Α.Σ.Η.Κ Α.Ε) δεν είχε, όπως στο παρελθόν, ρόλο στην συγκέντρωση των προτάσεων, αυτές κατατέθηκαν απευθείας στο υπουργείο, συνέδραμε όμως συμβουλευτικά τους υποψηφίους και προσδοκά να αναλάβει την υλοποίηση στην πορεία, αλλά υπάρχουν και ...αντίπαλοι.Για την Ήπειρο τα νέα ΟΠΑΑΧ (αυτή τη φορά είναι ενιαία και όχι όπως στο παρελθόν με το Γ΄ΚΠΣ που υπήρχαν προγράμματα μέσω Περιφέρειας μια μέσω υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) αφορούν πλην των αστικών κέντρων, σχεδόν όλους τους ΟΤΑ των τεσσάρων νομών.

Η πρώτη πρόσκληση του LEADER με 32 προτάσεις
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ως Ομάδας Τοπικής Δράσης διαχειρίζεται και θα υλοποιήσει το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, έχοντας υπογράψει σύμβαση τον περασμένο Ιούνιο με το αρμόδιο υπουργείο.Το ύψος της δημόσιας δαπάνης που έχει εγκριθεί για την «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ανέρχεται στα 6.150.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός με την ιδία συμμετοχή θα ξεπεράσει τα 9.000.000 ευρώ.Στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Δημόσια Δαπάνη ύψους 4.052.000 ευρώ(δηλαδή όχι ολόκληρο το ποσό που εγκρίθηκε) και απευθυνόταν μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών).Η προθεσμία που είχαν οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις έληξε στις 22 Νοεμβρίου 2010.Κατατέθηκαν τριάντα δύο (32) επενδυτικές προτάσεις που αφορούσαν ιδρύσεις - εκσυγχρονισμούς - επεκτάσεις στους ακόλουθους τομείς:
-Για τον αγροτουρισμό κατατέθηκαν 27 προτάσεις εκ των οποίων οι 18 αφορούν καταλύματα και οι 9 παραδοσιακά καφενεία και εστιατόρια.
-Στη μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων μόλις 2 προτάσεις για γεωργικά.
-Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση) μόνον 3 προτάσεις και ειδικότερα,1 επιχείρηση παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση,1 επιχείρηση παροχής υπηρεσιών,1 βιοτεχνική μονάδα.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Η απεργία των ναυτικών διατηρεί το αδιέξοδο στο λιμάνι


Μέχρι την Κυριακή το πρωί θα συνεχιστεί το αδιέξοδο στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ η απεργία της ΠΝΟ που κρατά τα νησιά αποκλεισμένα από την υπόλοιπη χώρα, μετρά ήδη τέσσερις ημέρες.Οι δυο πλευρές, Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας και Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, εμμένουν στις θέσεις τους. Η ΠΝΟ αποφάσισε χθες νέα 48ωρη απεργία μέχρι το πρωί της Κυριακής, ζητώντας υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς των ναυτικών.Η ΕΕΝ επιμένει στην πρότασή της περί αναστολής των κινητοποιήσεων, συζήτηση επί όλων των θεμάτων που απασχολούν την ακτοπλοΐα, και χρονοδιάγραμμα από το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων επίλυσης όλων των προβλημάτων αμφοτέρων των πλευρών. Τότε, σύμφωνα με την ΕΕΝ, θα διαμορφωθεί τυχόν ποσοστό αύξησης στη ΣΣΕ 2010.Παράλληλα χθες η ΠΝΟ αποφάσισε να μη θέσει καν σε διαδικασία ψηφοφορίας την πρόταση της Attica Group για υπογραφή σύμβασης μόνο για τα πληρώματα της συγκεκριμένης η οποία προβλέπει αυξήσεις ύψους 2%.Συγκεκριμένα η διοίκηση της ΠΝΟ έλαβε γνώση της πρότασης του ομίλου Attica που την καλούσε να υπογράψει «μνημόνιο συμφωνίας» αλλά αποσύρθηκε.Πληροφορίες αναφέρουν ότι και η Minoan Lines συμφωνούσε στο ίδιο μνημόνιο αλλά δεν προχώρησε μετά την άρνηση της ΠΝΟ.

«Ο άνθρωπος του Τείχους» του Κώστα Βαξεβάνη στα Γιάννινα


Το τρίτο κατά σειρά βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη με τίτλο «Ο άνθρωπος του Τείχους» από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο» παρουσιάζει σήμερα στα Γιάννινα το βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκης».Ο ρόλος του δημοσιογράφου και του ερευνητή αναδεικνύονται μέσα από το συγγραφικό εγχείρημα του Κώστα Βαξεβάνη σε μια σύγχρονη πτυχή της ευρωπαϊκής ιστορίας.Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 20.00 στην αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία.Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Ρήγας, ο δημοσιογράφος Σπύρος Θεμελής και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Βάσω Σκουλίκα.Μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση ο υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου Νίκος Πρόκος και οι δημοσιογράφοι Βάσω Σκουλίκα και Σπύρος Θεμελής αναφέρθηκαν στο βιβλίο του Κώστα Βαξεβάνη και στα θέματα που αναλύει μέσα από την ματιά του δημοσιογράφου – ερευνητή.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Περιοδεία του υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ σε Ιωάννινα-Θεσπρωτία


Επίσκεψη στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας θα πραγματοποιήσει στις 29 και 30 Νοεμβρίου ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννης Λαουδιάς.Αναλυτικά το πρόγραμμα της επίσκεψης:Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου θα επισκεφθεί στη 1 το μεσημέρι το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας και στις 4 το απόγευμα το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής. Την Τρίτη θα βρεθεί στο νομό Θεσπρωτίας και θα επισκεφθεί διαδοχικά το νοσοκομείο Φιλιατών, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών, το Ίδρυμα Κοινωνικής Φροντίδας Φιλιατών, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων.

Δεκατρείς νέες επενδύσεις στον Αναπτυξιακό


Δεκατρείς επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 10.182.550 €, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, με την προεδρία της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα στα γραφεία της Περιφέρειας. Οι επενδύσεις που εντάχθηκαν αφορούν στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στην πτηνοτροφία και στη γεωργία και χωροθετούνται 10 στο Νομό Ιωαννίνων, 2 στη Θεσπρωτία και 1 στο Νομό Άρτας.

Στα Γιάννενα σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης


Επίσκεψη στα Ιωάννινα πραγματοποιεί σήμνερα ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.Το πρωί, θα προεδρεύσει σε συνάντηση εργασίας με θέμα: «Πορεία υλοποίησης και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ» που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου από 10.30-13.30, παρουσία του Υφυπουργού, Παναγιώτη Ρήγα και της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα. Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετέχουν οι βουλευτές της Ηπείρου, ο αιρετός Περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης και οι Δήμαρχοι των Καλλικρατικών δήμων.Το απόγευμα, 19.00-20.30, ο Υπουργός, θα παραστεί και θα μιλήσει στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στο ξενοδοχείο Grand Serai στα Ιωάννινα.

Συναντήσεις Φ. Φίλιου στο υπουργείο περιβάλλοντος για θέματα του λεκανοπεδίου


Η πορεία του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της Παμβώτιδας και το σχέδιο Δροσιάς- Πεντέλης, αποτέλεσαν τα βασικά αντικείμενα της συνάντησης που είχε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη.Της συνάντησης αυτής είχε προηγηθεί σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανδρέα Ανδρεόπουλο και με την συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων, όπου εξετάστηκαν και τα τρία θέματα.Ο κ. Φίλιος επεσήμανε ότι είναι μείζονος σημασίας για το νέο δήμο Ιωαννιτών και την ευρύτερη περιοχή η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού και η λειτουργία του Οργανισμού και τόνισε ότι πρέπει να κλείσουν άμεσα οι εκκρεμότητες τόσο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της λίμνης, όσο και με το Σχέδιο της Δροσιάς.Ο κ. Φίλιος, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του από τις συναντήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι μπήκαν οι βάσεις για μία συνεχή συνεργασία προκειμένου να δοθούν λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα της περιοχής.